Nieuws

16 OKT 2018

1 op 5 loopt school in de buitenbaan

Wist je dat 1 Belg op 7 in armoede leeft? Maar liefst 1.700.000 Belgen doen er alles aan om hun problemen zo goed mogelijk te verbergen.

Als het over armoede gaat, hebben we immers nog steeds heel wat vooroordelen. Ze hebben het zelf gezocht, toch? Zijn liever lui dan moe? En zijn het geen moeilijke tijden voor iedereen? Samen Tegen Armoede gaat de uitdaging aan om deze vooroordelen en taboes te doorbreken. Samen met honderden ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, vaste medewerkers, beleidsmakers en academici bouwen we aan een breed solidair draagvlak in België.

Campagne 2018: '1 op 5 loopt school in de buitenbaan'

Vandaag krijgen 500.000 kinderen onvoldoende onderwijskansen door armoede. 

Elke leerling heeft zijn eigen startpositie. Toch komen kansarm en kansrijk samen terecht op de schoolbanken. Uit elk kind het allerbeste halen moet de doelstelling zijn van het gehele onderwijs. De realiteit is vaak anders. Kinderen uit gezinnen in armoede hebben meer kans op slechtere schoolresultaten, op zittenblijven, op schoolmoeheid. Hebben ze minder talent? Of moeten ze veel meer afstand afleggen dan kinderen in de binnenbaan?

Samen moeten we werk maken van gelijke kansen.

Daarom hangt vandaag, op de werelddag tegen armoede, bij de VGGZ en de CAD Limburg deze vlag uit, om aandacht te vragen voor de armoedeproblematiek. De campagnetekst zal in de wachtzaal terug te vinden zijn.

 

www.samentegenarmoede.be 

02 OKT 2018

Copy/Paste sensibiliseert jongeren over de risico's van tabak, alcohol en drugs

 

In Noord-Limburg werd een bijzonder knappe videoclip gemaakt om jongeren bewust te maken van de risico's van het gebruik van alcohol, tabak en drugs. De clip kwam tot stand binnen het overleg ‘jongerenwelzijn HANO’ en kreeg de naam Copy/Paste.

Jongeren van vandaag leven in een snel veranderende maatschappij, volgen (mode)trends, willen elkaar ontmoeten en spenderen graag tijd met mekaar. Vrienden zijn heel belangrijk in hun leefwereld. En wat die vrienden doen, willen zij dikwijls ook. De gevaren van tabak- of alcohol- en drugsconsumptie steken dan al snel de kop op. De videoclip Copy/Paste wil jongeren daarvan bewust maken. De boodschap van het filmpje is daarom dat er niets mis is met feesten, genieten en het volgen van trends, maar dat jongeren wel moeten blijven nadenken over wat ze doen en dat ze zelf hun eigen beslissingen mogen maken. 

Ook ouders sensibiliseren

Preventief werken is belangrijk, zowel naar de jongeren als naar de ouders toe. Het doel van de video is daarom ook het bespreekbaar maken van alcohol- en druggebruik tussen ouder en kind. Via vroegdetectie kunnen mogelijke problemen immers sneller aangepakt worden en zou het herstel makkelijker kunnen verlopen. Een goede begeleiding van thuis uit – en van andere opvoeders zoals leerkrachten, jeugdleiders, sporttrainers… – geeft jongeren in die zin de nodige houvast.

Jongerenwelzijn HANO

‘Copy/Paste’ kwam tot stand binnen het overleg ‘jongerenwelzijn HANO’. Dat is een groot overlegplatform waarin zowel de gemeentebesturen van Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt (HANO) betrokken zijn als welzijnspartners zoals CAD, CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) en de Opvoedingswinkel Noord-Limburg. Ook alle secundaire scholen uit de betrokken gemeenten zitten aan tafel. Van hieruit worden gezamenlijke initiatieven rond jongerenwelzijn op poten gezet. Deze sensibiliseringsvideo is daar één van en mocht rekenen op een subsidie vanwege Een Hart voor Limburg.

12 JUN 2018

Mindyourtrip.eu - Informatie en online interventies over Nieuwe Psychoactieve Substanties (NPS)

Vandaag lanceerde de CAD Limburg samen met 13 andere Europese partners de web-based interventie 'MindyourTrip' voor jonge consumenten van Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS).

De MindyourTrip Web-based Interventie (WBI) is het resultaat van het EU-project 'Click for Support - REALized'(2017 - 2018), dat werd gecofinancierd door de Europese Commissie via het werkprogramma 'The Internal Security Fund - Police | the Drugs Policy Initiative'.

Het project wordt gecoördineerd door Landschaftsverband Westfalen-Lippe - LWL-Koordinationsstelle Sucht. Mede-begunstigden in het project zijn 13 partnerorganisaties waaronder de CAD Limburg uit België, Oostenrijk, Cyprus, Finland, Duitsland, Griekenland, Italië, Letland, Luxemburg, Nederland, Portugal, Slowakije en Slovenië.

Het CfS-REALized-project bouwt voort op het vorige project 'Click for Support' (2014-2015), waarin richtlijnen voor effectieve webgebaseerde drugspreventie voor jongeren zijn ontwikkeld. Op basis van deze richtlijnen is nu een web-based interventie (WBI) ontwikkeld met de naam 'Mind Your Trip' voor jonge consumenten (14-25 jaar) van New Psychoactive Substances (NPS).

De relevantie van deze web-based interventie ligt in het problematisch fenomeen van nieuwe psychoactieve stoffen; hun onbekende effecten en risico's en een gebrek aan kennis bij (vooral jonge) consumenten, waardoor het risico op nadelige gevolgen voor de gezondheid en het welzijn toeneemt.

Deze WBI wil het bewustzijn over de risico's van NPS-gebruik onder jongeren vergroten door te verwijzen naar betrouwbare en geloofwaardige bronnen over NPS. Het belangrijkste is dat de WBI jongeren aanspoort om hun NPS-verbruik via de WBI te beoordelen en via de WBI hulp te krijgen om minder NPS te consumeren, stoppen of gebruiken, of NPS veiliger te gebruiken met aandacht voor de consumptiepraktijken. De website informeert ook over Harm Reduction en adviseert jonge consumenten over wat te doen in het geval van druggerelateerde noodgevallen (NPS). Ten slotte verwijzen de nationale websites naar mogelijkheden voor face-to-face hulpverlening op het gebied van drugs- of geestelijke gezondheid in de respectievelijke landen.

De 'Mind Your Trip'-website zal vanaf 12 juni 2018 online zijn in 10 talen: Nederlands / Vlaams, Duits, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Lets, Portugees, Sloveens en Slowaaks.

Doelgroep: Jonge NPS-gebruikers (14-25 jaar) in de 13 partnerlanden, waaronder België.

Doelstellingen: De WBI bevat algemene informatie over NPS, een zelftest en interventiemodules. De interventiemodules bestaan ​​uit een korte interventie rond inzicht in het eigen gebruik, een module rond veiliger gebruik en een gestructureerd programma om te stoppen of te minderen. Inhoud: De WBI bevat algemene informatie over NPS, een zelftest en interventiemodules. De interventiemodules bestaan uit een korte interventie rond inzicht in het eigen gebruik, een module rond veiliger gebruik en een gestructureerd programma om te stoppen of te minderen. De drie modules duren elk 30 dagen en worden online gecoacht door een professionele preventiewerker. 

www.mindyourtrip.eu

Voor meer informatie: www.clickforsupport.eu , www.cadlimburg.be

DFR

30 MEI 2018

Verkeren Vlaamse studenten in hogere sferen?

Iedere 4 jaar doet het Vlaams expertisecentrum alcohol en andere drugs (VAD)  een onderzoek naar het middelengebruik  bij Vlaamse studenten. Deze editie hebben voor het eerst alle Nederlandstalige hoger onderwijsinstellingen in Vlaanderen en Brussel deelgenomen en dat levert interessante resultaten op.

Kloppen de vooroordelen over studenten? Verkeren ze werkelijk in hogere sferen?

De onderzoeksresultaten bieden alvast een duidelijk, objectief en betrouwbaar beeld van het gebruik van studenten. Alcohol, cannabis en medicatie komen naar voor als meest gebruikte middelen en preventiecampagnes en –boodschappen voor studenten moeten zich daar zeker op richten. Andere illegale drugs worden door een zeer beperkte groep gebruikt, waardoor preventieve acties zich ook beter richten op die selectieve groep.  Voor het eerst werd ook naar het game- en gokgedrag van studenten gevraagd. Hieruit blijkt dat vooral een deel van de mannelijke studenten ooit gamet en gokt, maar dat slechts een klein groepje hier heel veel mee bezig is. Voor de details van de resultaten verwijzen we naar het rapport zelf, maar hier worden enkele opvallende gegevens opgesomd:

 • 63% van de studenten die in het afgelopen jaar alcohol dronken, dronk in de lesperiodes  minder dan de richtlijn van 10 standaard glazen per week (gemiddeld 3,3 standaardglazen). De overige 37% dronk echter gemiddeld 29,2 standaardglazen per week, wat ver boven de richtlijn ligt.
 • Ongeveer 84% van alle studenten geeft aan momenteel geen tabak te gebruiken.
 • 91,5% van de studenten geeft aan nog nooit stimulerende medicatie gebruikt te hebben om hun studieprestaties te bevorderen (niet gekaderd in een behandeling) en 3,9% van de studenten deed dat in het afgelopen jaar.
 • 23,8% van de studenten gebruikte het afgelopen jaar cannabis. (1% gebruikt dagelijks)
 • Meer dan 9 op 10 studenten gebruikte in het afgelopen jaar geen andere illegale drugs dan cannabis. XTC en cocaïne zijn daarin het meest gebruikt.

Onderzoek en onderzoeksresultaten kunnen een katalysator zijn voor veranderingen in de praktijk. In Limburg werkt de CAD Limburg al jaren actief samen met het hoger onderwijs binnen de stuurgroep sensibilisering van studenten met betrekking tot alcohol en middelengebruik. Vanuit deze stuurgroep werd een mobiele website ontwikkelend (stufv.be) waar preventieve boodschappen op maat van studenten worden geformuleerd. De onderzoeksresultaten uit “In Hogere Sferen” geven nieuwe inspiratie en bieden de mogelijkheid om vanuit een ‘social norms approach’ preventieve boodschappen vorm te geven en te integreren in STUFV. Een mooi voorbeeld van hoe een uitgebreid onderzoek, invloed heeft op het preventiewerk in de praktijk.

WBR

Bron: Van Damme, J. et al. (2018). 'In hogere sferen?’ - Volume 4: Een onderzoek naar middelengebruik bij Vlaamse studenten. Brussel: P. Van Deun

07 MEI 2018

Oost-Vlaamse Drugpunten bevroegen Vlaamse jongeren rond indrinken.

 

Indrinken, ook wel voor- of pré-drinken genoemd is een fenomeen waar weinig onderzoek naar is gedaan. Jongeren drinken alcohol, nog voor ze uitgaan, ook met de bedoeling om nadien het drinken verder te zetten bij het uitgaan. 

Vanuit de alcohol- en drugsector bestaat een toenemende bezorgdheid rond dit fenomeen. Acht Oost- Vlaamse  Drugpunten* namen het initiatief om, in samenwerking met het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en illegale Drugs (VAD), jongeren te bevragen via een online-survey.

Het onderzoek, gericht op jongeren tussen 12 en 26 jaar, liep tussen juli en november 2017. Uiteindelijk vulden 6733 jongeren de online vragenlijst in, meteen de eerste grootschalige bevraging over indrinken in Vlaanderen.

De resultaten

Wat vertellen de jongeren ons zelf?  90% van de bevraagde jongeren geeft aan ooit al alcohol te hebben gedronken. Dit percentage stijgt met de leeftijd, maar ook op jonge leeftijd is alcohol drinken al een feit. Bijna de helft van de 12 tot 13 jarigen heeft reeds alcohol gedronken. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat jongeren die (nog) geen alcohol drinken minder geneigd zullen zijn om aan een onlinebevraging over (in)drinken deel te nemen.

Kijken we specifiek naar het indrinken, dan blijkt 80% van wie ooit alcohol dronk, ook al te hebben ingedronken. Bij de 12 tot 15 jarigen is dit 30%, bij de 16 tot 17 jarigen 70% en bij de 18 tot 26 jarigen stijgt dit tot 90%.

Bij 80% van wie ooit heeft ingedronken, gebeurde dit ook de afgelopen maand en 70% hiervan geeft aan dit meestal of altijd te doen. 

Van de 12 tot 15-jarigen - waarvoor wettelijk geen alcohol beschikbaar zou mogen zijn - geeft 10% aan meestal of altijd in te drinken voor het uitgaan.

99% geeft aan dit enkel met vrienden te doen. Het indrinken gebeurt zo goed als altijd in een private, zelden gesuperviseerde setting, zoals thuis of bij vrienden. 

Meest populair bij het indrinken zijn pils (of andere lichte bieren) en sterke drank.  25% van wie indrinkt doet dit met sterke drank, zonder verschil in geslacht. Daarnaast  drinken mannen eerder in met lichte bieren en vrouwen met wijn. Uit de bevraging komt ook naar voor dat supermarkten en nachtwinkels de plaatsen bij uitstek zijn om aan de nodige alcohol te geraken. In de supermarkt worden alle categorieën alcoholische drank gekocht, in de nachtwinkel koopt men relatief vaker sterke drank en breezers/alcopops. Een opvallend gegeven is dat de nachtwinkel de favoriete aanschafplek is op een leeftijd waarop men alcoholische dranken niet mag kopen. Zo haalt 60% van de  min-16 jarigen hun sterke drank in de nachtwinkel. Ook in supermarkten koopt een behoorlijk aandeel van de minderjarigen alcohol.

Gevraagd naar het motief van indrinken geeft men vooral 3 redenen aan: voor de gezelligheid, omdat het goedkoper is en om in de stemming te komen.

Opvallend is dat hoe vaker men indrinkt, hoe kleiner de behoefte blijkt te zijn om dit minder te doen.  Bijna 90% van wie indrinkt, ervaart deze behoefte nooit..

Lokale aanpak vereist

Dit onderzoek bevestigt het vermoeden dat indrinken een wijdverspreid fenomeen is dat deel uitmaakt van de jongerencultuur. Indrinken heeft voor een deel van de jongeren een belangrijke sociale betekenis, maar vervat ook heel wat leeftijdsgebonden risico’s. Een leeftijdsspecifieke aanpak dringt zich dus op.

Het is belangrijk om in overleg met jongeren en betrokken actoren te zoeken naar bestaande en/of nieuwe interventies die bij jongeren ook de risico’s en negatieve gevolgen van indrinken in beeld brengen, als tegengewicht voor de gepercipieerde ‘voordelen’ (goedkoper, met vrienden in de stemming geraken).

Hoe dan ook is een geïntegreerde aanpak noodzakelijk, waarbij jongeren, ouders, horeca, eventorganisatoren én detailhandel mee betrokken worden. Het lokale niveau, dichtbij de jongeren en jongvolwassenen, is hierbij het meest aangewezen. Een dergelijke aanpak kan uitgewerkt worden met de ondersteuning van één van onze CAD-preventiewerkers. 

bron: www.drugpunt.be

12 MAA 2018

Onlinehulpverlening actief inzetten voor betere geestelijke gezondheid

Wetenschappelijk onderbouwde online tools zijn hulpmiddelen die steeds belangrijker worden in de behandeling van psychische problemen. Deze online tools worden door Vlaams minister Jo Vandeurzen ondersteund om de geestelijke gezondheid te verbeteren en de geestelijke gezondheidszorg te versterken. Eén van de recentste online hulpmiddelen is www.depressiehulp.be.

‘Fit in je hoofd, Goed in je vel’ voor iedereen

Voorbeeld van een online module waar de Vlaming zelf mee aan de slag kan, is ‘Fit in je Hoofd, Goed in je vel’ van het VIaams Instituut Gezond Leven. Aan de hand van 10 stappen, zoals ‘gun jezelf rust’, ‘praat erover’ en ‘hou je hoofd boven water’ kan iedereen eenvoudige en leuke oefeningen maken om steviger in het leven te staan. Het online coaching platform www.fitinjehoofd.be bevat eveneens een test waarmee de gebruiker kan onderzoeken hoe het met zijn/haar veerkracht is gesteld. Op basis daarvan wordt advies op maat aangeboden en worden specifieke opdrachten en oefeningen aangeboden. Het instrument is vooral bedoeld voor mensen die zich goed in hun vel voelen en dit gevoel willen vasthouden of voor degenen die in een dipje zitten en zichzelf willen versterken. Wiens veerkracht laag is, wordt doorverwezen naar professionele hulpverlening. Naast de website bestaat er nu ook een mobiele app die verbonden is met je persoonlijke profiel op de website.

Voor jongeren

Voor de jongeren tussen 12 en 16 jaar is de website www.noknok.be pas vernieuwd. Het is dé site voor jongeren die zich goed in hun vel willen voelen. Jongeren kunnen hun veerkracht versterken aan de hand van info, opdrachten en tips. ‘Hoe bouw je een positief zelfbeeld op?’, ‘hoe stel je grenzen?’, ‘hoe zoek je steun bij vrienden en op welke manier ontspan je je?’, zijn de ’kernvragen waarop ze een antwoord krijgen. De website moedigt jongeren ook aan om te praten over hun problemen. Op de NokNok-wall kunnen de jongeren via een eigen ‘avatar’ hun verhaal delen met anderen.

Uit de pilootstudie bij Vlaamse jongeren blijkt dat de website in de smaak valt en dat ze het waarderen om hun verhaal te kunnen delen.

Voorkomen van zelfdoding: Think Life

De zelfhulpcursus Think Life is een relatief nieuwe tool binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Think Life heeft als doel mensen beter te leren omgaan met zelfmoordgedachten. De cursus is opgebouwd uit zes modules die zelfstandig en in eigen tempo doorlopen kunnen worden. De online zelfhulpcursus werd oorspronkelijk ontwikkeld aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werd door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) aan de Universiteit Gent aangepast voor gebruik in Vlaanderen.

 

Meer informatie over Think Life is te vinden op thinklife

 

Voorkomen van depressies: depressiehulp.be

www.depressiehulp.be bestaat uit drie delen. Ten eerste is er een informatiegedeelte: hier worden burgers geïnformeerd over wat depressie is door middel van informatie over de herkenbare kenmerken, een zelftest en positieve herstelverhalen van mensen die een depressie hebben overwonnen. Er worden mogelijkheden voor herstel aangereikt en ook de omgeving van mensen met depressie kan er terecht voor info.
Ten tweede is er de online begeleidingsmodule voor cliënten die reeds in begeleiding zijn in een CGG. Deze vorm van begeleiding vervangt enkele face-to-face gesprekken bij de psycholoog of therapeut. De begeleidingsmodules die een cliënt doorloopt worden wel opgevolgd door een hulpverlener. Hersteldeskundige Tanja verwoordt het als volgt: “De rol van de hulpverlener blijft heel belangrijk, maar de dingen die cliënten zelf in handen krijgen waardoor ze sterker worden en voelen dat ze zelf iets hebben gerealiseerd, is ook heel belangrijk. Dat maakt deel uit van het herstelgericht denken waar ik sterk in geloof.”
Tot slot is er het online zelfhulpprogramma, hiermee kunnen mensen met depressieve gevoelens zelfstandig aan de slag.

De website depressiehulp.be kreeg sinds de lancering in januari 2017 tot nu ongeveer 81.000 bezoekers, er waren in die periode iets minder dan 200 aanmeldingen voor de zelfhulp en 260 blended begeleidingen (combinatie van onlinehulp met face-to-face-begeleiding) werden opgestart. Bij online zelfhulp bij depressieve klachten rapporteren onderzoeken zeer uiteenlopende resultaten. Bij geselecteerde groepen die 'lichte' klachten vertonen kunnen tot 60% van de deelnemers verbetering vertonen.

Verslavingszorg: een waaier van instrumenten

Alcoholhulp (en de verwante websites) bieden informatie, zelftests, publieke fora, online zelfhulp en online begeleiding met een professionele hulpverlener.

 • Alcoholhulp.be in 2017: meer dan 1 miljoen bezoekers
  Hierbij waren er 1.322 aanmeldingen voor de zelfhulp, 677 voor de begeleiding en 119 blended begeleidingen werden opgestart.
 • Cannabishulp.be in 2017: 110.788 bezoekers
  114 aanmeldingen voor de online begeleiding.
 • Drughulp.be in 2017: 62.000 bezoekers
  65 aanmeldingen voor de zelfhulp en 92 voor de begeleiding.
 • Gokhulp.be in 2017: 116.376 bezoekers
  Bij Gokhulp 200 aanmeldingen voor de zelfhulp en 80 voor de begeleiding.

Naast de talrijke bezoekers blijkt Alcoholhulp ook doelgroepen te bereiken die ondervertegenwoordigd zijn bij de klassieke hulpverlening, namelijk vrouwen (50% van de deelnemers), werkenden, hoger opgeleiden en 50-plussers.

Bij de online hulpverlening wordt gebruik gemaakt van een behandelprogramma met een dagboek om het eigen gebruik te registreren, een reeks oefeningen om de zelfcontrole te vergroten en een afgeschermd forum waarin deelnemers anoniem met elkaar contact kunnen hebben. Een aantal voordelen hierbij zijn de lage drempel (anonimiteit), de 24/7 beschikbaarheid, thuis aan de slag kunnen, ruimere mogelijkheid tot zelfreflectie en ondersteuning door een hulpverlener en andere deelnemers.

Wat alcoholproblemen betreft blijkt uit internationaal onderzoek dat online zelfhulp effectief kan zijn voor 15 à 30% van de deelnemers. Dat is relatief gezien een goed resultaat, omdat de investering in dergelijke interventies eerder klein is omdat er geen personeelskosten mee gemoeid zijn. Online hulp met begeleiding door een hulpverlener is tweemaal zo effectief dan zelfhulp en de resultaten blijven nadien ook beter aanhouden.

Een beperkt onderzoek bij Alcoholhulp liet zien dat bij deelnemers, die een volledig traject met online begeleiding volgden, het alcoholgebruik significant daalde van gemiddeld 36 glazen per week tot gemiddeld 6 glazen. Bijna 50% van deze deelnemers stopte volledig met drinken.

Bron: Kabinet Vandeurzen