Ouderen

preventie ouderen

Psychofarmaca in woonzorgcentra: samen op weg naar minder

Met de vergrijzing van de bevolking neemt het aandeel polyfarmacie bij ouderen toe. Vooral het gebruik van psychofarmaca scoort hoog in de woonzorgcentra.

De gevolgen van dit hoge gebruik zijn zwaar:  naast het feit dat psychofarmaca verslavend werken, voelen bewoners zich de hele dag slaperig, vermindert hun reactievermogen, hebben hoofdpijn, voelen zich misselijk, maken soms ongecontroleerde bewegingen, vallen gemakkelijker, gaat hun geheugen achteruit, …..  

In samenwerking met het Vlaams expertisecentrum Alcohol- en ander Drugs en met de steun van de Vlaamse overheid werd een draaiboek uitgewerkt “ Psychofarmaca in WZC, samen op weg naar minder”.

WZC die samen met de huisartsen en apothekers kiezen om een verantwoord en oordeelkundig psychofarmacabeleid uit te werken kunnen een beroep doen op de TAD preventiewerkers van zorGGroep Zin.