Ouderen

preventie ouderen

Preventie bij de doelgroep ouderen

 

De levensverwachting ligt steeds hoger en de gezonde jaren nemen toe. Tegelijkertijd drinken ouderen tussen 55 en 75 meer dan vorige generaties. Het hoogste aantal dagelijkse alcoholdrinkers vinden we zelfs bij de oudere generaties. Door de lichamelijke veranderingen die gepaard gaan met ouder worden, kan een geringe hoeveelheid alcohol al tot intoxicatie en schadelijke effecten leiden. Ook medicatie leidt in combinatie met alcohol of drugs tot een hoger risico op sociale- en gezondheidsproblemen. Vandaar dat het belangrijk is om in te zetten op preventie rond deze thema’s (alcohol en medicatie) om zo problemen te voorkomen. 

Infosessie ouder worden en alcohol

Samen met de leeftijd, neemt ook de impact van alcohol op de gezondheid toe. Uit cijfers blijkt bovendien dat niet zozeer jongeren, maar wel vijftigers en zestigers de grootste alcoholconsumenten zijn. Deze infosessie is bedoeld om het gesprek over alcoholgebruik bij 55-plussers te openen. 

Doelgroep:

Enerzijds: ouderen. Een minimumleeftijd valt niet vast te pinnen, maar de vorming is opgesteld met in het achterhoofd het brede publiek 55-plussers.

Anderzijds: intermediairs: vrijwilligers en professionelen die met of naar de doelgroep ouderen werken.µ

 

Praktisch:

De sessie wordt op een interactieve wijze gegeven door een preventiewerker van zorggroep zin. Duur: max 2u.

Inschrijven voor de sessie ouder worden en alcohol die plaatsvindt in Hasselt op donderdag 28 april van 14u-16u kan je hier. 

 

Psychofarmaca in woonzorgcentra: samen op weg naar minder

Met de vergrijzing van de bevolking neemt het aandeel polyfarmacie bij ouderen toe. Vooral het gebruik van psychofarmaca scoort hoog in de woonzorgcentra.

De gevolgen van dit hoge gebruik zijn zwaar:  naast het feit dat psychofarmaca verslavend werken, voelen bewoners zich de hele dag slaperig, vermindert hun reactievermogen, hebben hoofdpijn, voelen zich misselijk, maken soms ongecontroleerde bewegingen, vallen gemakkelijker, gaat hun geheugen achteruit, …..  

In samenwerking met het Vlaams expertisecentrum Alcohol- en ander Drugs en met de steun van de Vlaamse overheid werd een draaiboek uitgewerkt “ Psychofarmaca in WZC, samen op weg naar minder”.

WZC die samen met de huisartsen en apothekers kiezen om een verantwoord en oordeelkundig psychofarmacabeleid uit te werken kunnen een beroep doen op de TAD preventiewerkers van zorGGroep Zin.