Alcohol- en drugpreventie algemeen

Preventie Zorggroep Zin

 

Het preventieteam tabak, alcohol, drugs, gamen en gokken (TADGG) ondersteunt organisaties, diensten en lokale besturen in het omgaan met en ontwikkelen van een beleid rond tabak, alcohol en andere drugs, gokken en gamen.

We richten ons naar alle sectoren. Het uitgangspunt is maatwerk bieden rekening houdend met de eigenheid van de organisatie of sector. Daarnaast kunnen ook ouders en jongeren met hun vragen bij ons terecht.

Alcohol- en drugpreventie heeft als doel om problemen met middelengebruik te voorkomen. Wanneer er zich toch problemen voordoen bieden we begeleiding om deze problemen zo goed mogelijk aan te pakken. Het welzijn en de gezondheid van de gebruiker en zijn omgeving staan hierbij centraal. We toetsen onze interventies aan wetenschappelijke inzichten en baseren ons op Evidence Based principes van drugpreventie.

Enkele uitgangspunten hierbij zijn:

  • Het gebruik ontraden
  • De beginleeftijd van gebruik uitstellen
  • Verantwoordelijk gedrag bevorderen
  • Een vroegtijdige aanpak door de omgeving stimuleren
  • De schade bij gebruikers beperken

Het aanbod van preventie ziet er als volgt uit:

Coaching, we coachen organisaties, diensten en sectoren die werk willen maken van een alcohol- en drugbeleid. In dit coachingsproces houdt de preventiewerker rekening met de eigenheid en specifieke behoeften van de organisatie. Vorming/training over producten, basiskaders bij verslaving, signaalherkenning, motiverende gesprekstechnieken, gamen … Consult en advies bij concrete casussen, vragen bij incidenten, studentenvragen, implementeren van het beleid, organiseren van activiteiten met een preventieve waarde, …

Informatie en documentatie. Uitleendienst van informatiebrochures en educatieve materialen om middelengebruik bespreekbaar te maken bij jouw doelgroep.