De Vlaamse regering koos er in 2014 voor om in te zetten op preventie en risicobeperking in het uitgaansleven, wat in 2015 resulteerde in de samensmelting van Vitalsounds en Breakline, 2 peer support projecten die reeds actief waren in Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen. Dit moest er voor zorgen dat één organisatie deze doelstellingen kon verwezenlijken in alle Vlaamse provincies. Wat startte met een fusie en opstart in de nieuwe provincies in 2015, resulteerde in 2016 in een continuering van deze opstart en een spreiding van de activiteiten van Safe ’n Sound op heel het Vlaamse grondgebied.

De belangrijkste doelstellingen van Safe ’n Sound zijn: selectieve en geïndiceerde preventie, risicobeperking en peer support in het uitgaansleven. We willen op een objectieve manier jongeren informeren en hun zelfredzaamheid verhogen in het maken van gezonde en wenselijke keuzes inzake drugs en alcohol, en de risico’s verbonden aan het uitgaansleven in het algemeen. De doelstellingen worden bereikt door in te zetten op een grote ploeg getrainde vrijwilligers, sensibilisering en het geven van info en advies op maat. Bij jongeren die nog geen illegale middelen gebruiken gaan we eerder preventief te werk, of gaan we in gesprek over alcohol, veilig vrijen en gehoorbescherming. Jongeren die reeds experimenteren of veelvuldig gebruiken hebben eerder baat bij een risico- beperkende insteek en tips om de risico’s en gezondheidsschade van het gebruik zo laag mogelijk te houden. Daarnaast zijn we ook actief op facebook en via onze website. Zo kunnen alle uitgaande jongeren op een laagdrempelige wijze bij ons terecht. Als laatste zorgt onze veelvuldige aanwezigheid op dance events in heel Vlaanderen en het gebruik van vrijwilligers uit de partyscene ervoor dat Safe ’n Sound goed op de hoogte is van trends m.b.t. druggebruik en andere uitgaans-gerelateerde risico’s in de Vlaamse dance scene.

De Vlaamse projectdoelstellingen van Safe 'n Sound zijn de volgende:

  • Rekruteren, opleiden en inzetten op het terrein van “peers” (dit wijn vrijwilligers met dezelfde interesses, levensstijl en ervaringen als andere uitgaanders), om de personen in het uitgaansleven te informeren en hen te ondersteunen in het maken van wenselijke/gezonde keuzes met betrekking tot middelengebruik
  • onderhouden en promoten van een website waarop relevante informatie over veilig en gezond uitgaan wordt gepubliceerd
  • gebruik maken van sociale media platforms (facebook, fora, …) om contact te houden met de doelgroep en zicht te houden op nieuwe trends in druggebruik en ook de nieuwe psychoactieve stoffen
  • consolideren van de werking in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen; uitbreiden van het aanbod naar de provincies Limburg en Vlaams Brabant.

Meer info

Wie meer info wil kan een kijkje nemen op safensound.be.

Organisatoren in de provincie Limburg die interesse hebben om samen te werken met Safe ’n Sound nemen best contact op met tiny.devriendt at zorggroepzin.be of 0496 08 18 21.

Voor de overige provincies: info@safensound.be

Andere vragen rond preventie in het uitgaansleven?

Heb je andere vragen over hoe je preventief aan de slag kan in het uitgaansleven? Neem een kijkje op deze pagina