Wie kan bij ons terecht?

wie kan terecht bij Zorggroep Zin

Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen (en/of hun omgeving) kunnen bij ons terecht met psychische en/of psychiatrische problemen. Heb je problemen met alcohol, medicatie, gokken, gamen, drugs,... of heb je te maken met angstproblemen, persoonlijkheidsproblemen, depressie,... dan kan je terecht bij zorGGroep Zin. 

zorGGroep Zin biedt zowel preventie, vroeginterventie, behandeling, nazorg als harmreduction rond geestelijke gezondheidsthema’s met daarnaast een specialisatie in middelenmisbruik, verslaving, gokken en gamen, epilepsie en forensische zorg.
 
Afhankelijk van je hulpvraag wordt een passend traject met je uitgestippeld. Dit kan een individueel traject, een groepsaanbod, een online aanbod of een combinatie ervan zijn. Je kan als cliënt ook steeds je omgeving betrekken in de begeleiding.
 
Indien je bezorgd bent over een naaste, kan je bij ons terecht met je hulpvraag. Ook hiervoor kunnen we je een gepast traject voorstellen.
 
Voor preventie van TAD (tabak- , alcohol-, drugs, gokken en gamen) kan je contact opnemen met de regionale preventiewerker die met je organisatie of gemeentebestuur aan de slag gaat. In een aantal gemeenten organiseren we straathoekwerk.

Dringende hulp

Indien je dringend hulp nodig hebt kan je contact opnemen met je huisarts, Tele-Onthaal (106), de Zelfmoordlijn (1813) of het algemeen noodnummer (112).