Lokale besturen

preventie via lokale besturen

 

Gemeenten en steden zijn bekommerd over het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van hun burgers. Daarom zijn gemeenten en steden een belangrijke motor voor een lokaal Tabak-, alcohol- en drugbeleid. In overleg met het bestuur, de lokale mandatarissen en de ambtenaren maken we werk van een lokaal preventiebeleid dat de problemen voorkomt en doordacht aanpakt. We doen dit met aandacht voor jong en oud en de gezondheid en het welzijn van iedereen. Het beleid rond tabak, alcohol en drugs kan passen binnen de kadermethodiek van gezonde gemeente. 

Het stappenplan 'omdat iedereen erbij wint ' (VAD) vormt een belangrijke leidraad voor het lokale preventiebeleid. In overleg met de regionale preventiewerker van de zorGGroep Zin kan deze cyclus wat betreft tabak, alcohol en drugs ingevuld worden. Op basis van een lokale analyse maken we een integraal plan op dat maatwerk biedt. 

Ondersteuning

 De regionale preventiewerker van zorGGroep Zin ondersteunt de gemeente bij het ontwikkelen en implementeren van dit lokaal beleid. Via de ondersteuning van lokale gezondheidsraden en preventieraden stellen ze hun expertise ter beschikking. 

Vorming

 Specifieke knelpunten en noden rond de aanpak van lokale situaties vergt soms specifieke expertise. Steden en gemeenten kunnen hiervoor beroep doen op zorGGroep Zin. In overleg met de regionale preventiewerker wordt een passend vormingstraject uitgestippeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de specifiek aanpak van personen met een afhankelijkheidsprobleem binnen het OCMW.  

Materiaal

De methodiek omdat iedereen erbij wint van de VAD kan helpen bij het uitwerken van een lokaal alcohol- en drugbeleid.