Gezin

preventie gezin

Preventie naar gezinnen

Vorming Als kleine kinderen groot worden

‘Als kleine kinderen groot worden’ is een gezinsgerichte, interactieve vorming ter preventie van tabak-, alcohol- en ander druggebruik. Daarnaast komt ook het thema gamen aan bod. Centraal tijdens deze vorming staat het versterken van beschermende opvoedingsvaardigheden bij ouders, die er mee voor zorgen dat jongeren gezonde keuzes maken inzake tabak, alcohol en drugs. We vertrekken daarbij vanuit de rol van de opvoeding. Algemene opvoedingsvaardigheden staan centraal tijdens de vorming.

Doelgroep

De vorming richt zich voornamelijk naar ouders van jongeren tussen de 10 en 15 jaar.

doelstellingen
  • De vorming wil ouders sensibiliseren en bewust maken van hun preventieve mogelijkheden inzake gamen, tabak-, alcohol en ander druggebruik van jongeren.
  • Ouders bewustmaken van hun voorbeeldfunctie ten aanzien van hun opgroeiende kinderen.
  • Ouders informeren over effectieve opvoeding strategieën om middelengebruik door hun kind te voorkomen; voorkomen, uitstellen of inperken van tabak-, alcohol- en ander druggebruik.
  • Ouders laten nadenken over hun opvoedingsvaardigheden (communicatie, opvolging, grenzen stellen, etc. )
Praktisch
  • Vorming (+/- 2.5 uur)
  • Groepen van maximum 15 ouders
  • Onder begeleiding van een alcohol- en drugpreventiewerker van de CAD Limburg vzw
  • Vorming wordt ondersteund door audiovisueel materiaal (filmpjes) en een PowerPointpresentatie.
  • Er wordt gebruik gemaakt van interactieve werkvormen
Interesse?

Heb je als organisatie interesse om deze vorming te organiseren of wil je wat meer informatie, dan kan je terecht bij de preventiedienst van zorGGroep Zin vzw. 

Vormingen op maat

We bieden vormingen op maat aan voor intermediairs en professionals rond de thematiek van ouderschap en druggebruik, zwangerschap en druggebruik, gezinnen onder invloed.

Je kan bij ons eveneens terecht voor consult, supervisie en intervisie binnen teams die te maken krijgen met deze thematiek in hun werkveld. 

KOAP

Kinderen van Ouders met een Afhankelijkheidsprobleem (KOAP) kunnen bij ons terecht voor informatie en ondersteuning rond de problematiek van hun ouders (+13 jaar).  Jonge kinderen verwijzen we door naar instanties die met kinderen en jongeren werken.

Door intermediairs kunnen een vorming rond het thema KOAP aangevraagd worden. 

Interessante websites

Contacteer ons: