Veel gestelde vragen

veel gestelde vragen zorggroep zin

Op deze pagina vind je het antwoord op vaak gestelde vragen

Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen (en/of hun omgeving) kunnen er terecht met psychische en/of psychiatrische problemen.

zorGGroep Zin biedt zowel preventie, vroeginterventie, behandeling, nazorg als harmreduction rond geestelijke gezondheidsthema’s met daarnaast een specialisatie in middelenmisbruik, verslaving, gokken en gamen, epilepsie en forensische zorg. 

Afhankelijk van je hulpvraag wordt een passend traject met je uitgestippeld. Dit kan een individueel traject, een groepsaanbod, een online aanbod of een combinatie ervan zijn. Je kan als cliënt ook steeds je omgeving betrekken in de begeleiding. 

Indien je bezorgd bent over een naaste, kan je bij ons terecht met je hulpvraag. Ook hiervoor kunnen we je een gepast traject voorstellen. 

Voor preventie van TAD (tabak- , alcohol-, drugs, gokken en gamen) kan je contact opnemen met de regionale preventiewerker die met je organisatie of gemeentebestuur aan de slag gaat. In een aantal gemeenten organiseren we straathoekwerk.

Je kan je telefonisch aanmelden (011 27 42 98). Een medewerker zal dan een eerste afspraak (telefonische screening of intake) inplannen bij één van onze hulpverleners. Op basis van dit eerste gesprek kan een hulpverleningstraject opgestart worden.

Je kan ook altijd binnenlopen in één van onze kantoren of je vraag via het contactformulier op de website stellen.

zorGGroep Zin is door de overheid erkend en gesubsidieerd. Hierdoor blijft de persoonlijke bijdrage in kostprijs beperkt.

Afhankelijk van onze deelwerkingen en jouw persoonlijke situatie kunnen deze tarieven variëren (0, 4 of 11 euro). Voor verdere informatie over de tarieven en betaling kunt u terecht bij onze medewerkers.

Voor de consultaties bij de psychiater hanteren we de RIZIV-tarieven of vrijstellingen. Indien het financiële een belemmering vormt, bespreek dit dan zeker met je hulpverlener.

Gelieve de klever van je mutualiteit steeds mee te brengen bij het eerste gesprek.

Indien u een zelfstandig psycholoog zoekt, kan u terecht op de volgende websites:

  • www.vvkp.be De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen groepeert en verdedigt de belangen van klinisch psychologen in Vlaanderen.
  • www.bfp-fbp.be De Belgische Federatie van Psychologen is de nationale beroepsvereniging van licentiaten en masters in de psychologie in België. Zij waakt over de belangen van de psychologie, de psychologen en hun cliënten.
  • www.compsy.be De Psychologencommissie is een onafhankelijke federale publieke instantie bevoegd voor de titel en de deontologie van alle psychologen in België. Via de registratie als erkend psycholoog engageert men zich tot het naleven van de juridisch verankerde deontologische code voor psychologen. 
  • www.vvponline.be De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie verenigt ruim 600 psychiaters en psychiaters in opleiding.
  • www.vlaamseneurologen.be De Vlaamse Vereniging voor Neurologie (VVN) groepeert de Vlaamse neurologen en arts-specialisten in opleiding tot neuroloog, organiseert wetenschappelijke vorming, biedt een forum voor professioneel overleg en bevordert vriendschappelijke contacten.
  • www.vvk.be De Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie vzw is een Belgische vereniging, die Nederlandstalige kinder- en jeugdpsychiaters verenigt.