Volwassenen

zorgverlening volwassenen

Veel van onze cliënten zijn doorverwezen door bijvoorbeeld een zorgverlener. We bieden gespecialiseerde behandelingen voor complexere psychische of psychiatrische problemen waarvoor een meer intensieve begeleiding aangewezen is:

Wij bieden gespecialiseerde ambulante begeleiding en behandeling. Dit betekent dat je regelmatig op consultatie komt bij één van onze hulpverleners, gemiddeld voor een gesprek van een uur. De behandeling kan bestaan uit individuele therapie, groepstherapie partner- of gezinstherapie. Indien nodig wordt de behandeling ondersteund met medicatie

Ons team is multidiscipliniar samengesteld en regiogebonden. Elke inwoner van de regio Hasselt-Tongeren kan beroep doen op ons team voor volwassenen. 

 

  • Angststoornissen zoals paniek, trauma, fobie, …
  • ADHD
  • ASS
  • Stemmingsproblematieken zoals depressie, bipolair, …
  • Psychosomatische stoornissen
  • Aanpassingsproblemen
  • Psychoses, shizofrenie
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Nazorg na psychiatrische opnames