Kansengroepen

preventie kansengroepen

Etnisch culturele minderheden

ZorGGroep Zin, afdeling TAD - preventie wil tegemoet komen aan de noden en behoeften van de doelgroep ECM.

  • Voor de opvangcentra en de lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers werd, in samenwerking met VAD, een draaiboek ontwikkeld om beleidsmatig te werken rond TAD en een toolkit met educatieve en begeleidingsmethodieken. Op vraag van de centra coachen de TAD – preventiewerkers het beleidsproces en geven vormingen aan het personeel.
  • Voor lokale gemeenschappen met een etnisch culturele achtergrond werd informatief en opvoeding ondersteunend materiaal ontwikkeld in verschillende talen.

Meer informatie over de bestaande materialen kan je vinden op www.vad.be 

VAPH

ZorGGroep Zin, afdeling TAD - preventie wil tegemoet komen aan de noden en behoeften van de medewerkers en doelgroep VAPH. Organisaties verbonden  het VAPH kunnen ons contacteren voor de volgende vragen:

  • Het ontwikkelen of aanpassen van een TAD- beleid, gebruik makend van een draaiboek dat samen met de VAD ontwikkeld werd
  • Vorming voor begeleiders rond begeleidingswerkvormen om de begeleidingslijn rond middelengebruik te concretiseren. De toolkit is downloadbaar op de website van de VAD.
  • Het afstemmen van psycho-educatie rond omgaan met middelen op maat voor de doelgroep. De groepen bevatten maximaal 6 tot 8 deelnemers. De voorbereiding van inhoud en werkwijze wordt met de begeleiders afgestemd.
  • Vorming rond motiveren, begrenzen en beschermen aan het personeel.
  • Casusgerelateerd consult en/of coaching, in afstemming met het bestaande hulpverleningsnetwerk .

 Meer informatie over de bestaande materialen kan je vinden op www.vad.be