Vroeginterventie

Vroeginterventie

 

In een zo vroeg mogelijk stadium signalen herkennen die kunnen wijzen op risicovol verslavingsgedrag (vroegdetectie) is essentieel om snel een interventie te kunnen opstarten om ergere problemen op het vlak van verslaving te voorkomen (vroeginterventie).

Het programma CONNECT – verslaving van Ligant (Limburgs netwerk geestelijke gezondheidszorg kinderen en jongeren) waar zorGGroep Zin deel van uitmaakt, is een vroeginterventieprogramma voor jongeren en jongvolwassen (tot en met 23 jaar) met drugs- of alcoholgebruik en gamen (MOTI4).