Eerstelijnszorg

eerstelijnszorg

Als hulpverlener binnen een OCMW, CAW of een andere eerstelijnsdienst heb je wellicht regelmatig contact met cliënten met een geestelijke gezondheidsproblematiek. Depressieve of angstige gevoelens, geheugenproblemen, familiale problemen of een verhoogd risico op problemen met tabak, alcohol of andere middelen zijn je niet vreemd. Als hulpverlener heb je enige expertise uitgebouwd om hier gepast mee om te gaan. Toch kan het zijn dat je graag in uitwisseling gaat rond bepaalde casussen.

Medewerkers van zorGGroep Zin zijn binnen je regio vaak bekend via de dialoogtafels, kruispunten, tafels van indicatiestelling, … Wanneer er binnen uw dienst nood is aan consult rond meerdere casussen, bestaat de mogelijkheid om een hulpverlener uit te nodigen op uw teamvergadering.  Maar ook wanneer je graag persoonlijk casusspecifiek consult inroept van onze hulpverleners dan ben je zeker welkom. Contacteer ons gerust zodat er samen gepaste hulp geboden kan worden aan de cliënt.  

zorGGroep Zin kan ook op maat van uw organisatie een aanbod doen specifiek rond alcohol of andere drugproblemen. Dit kan een aanbod zijn in de vorm van coaching, vorming of consult.

Coaching en consult

Een alcohol- en drugbeleid is een geheel van afspraken over hoe de sociale dienst van het OCMW omgaat met cliënten met alcohol- of andere drugproblemen. Het biedt een duidelijk kader en houvast om te handelen in individuele situaties.

Bij zorGGroep Zin kan u terecht voor ondersteuning om te komen tot een coherent beleid, gaande van het inventariseren van de huidige situatie tot evaluatie en verfijning van het uitgewerkte beleid. 

Vorming op maat van de sociale dienst

De inhoud van een vorming wordt in overleg vastgelegd. Onderstaande items maken vaak deel uit van het pakket:

  • Productinformatie en signalen van gebruik
  • Motiverend gespreksvoeringe
  • Een alcohol- en drugbeleid in het Lokaal dienstencentrum
  • ... 

ASSIST: screeningsinstrument voor de eerstelijn

Maatschappelijk werkers binnen de sociale dienst zien regelmatig mensen met een verhoogd risico op problemen met tabak, alcohol of het gebruik van andere legale of illegale middelen. Hoe kunt u dit vroegtijdig opsporen? Hoe kunt u de ernst ervan inschatten? Hoe kunt u het bespreekbaar maken? En dit alles binnen het kort tijdsbestek van een consultatie?

De ASSIST is een screeningsinstrument voor alcohol, roken en ander middelengebruik. Het instrument werd ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en een internationaal team van onderzoekers gespecialiseerd in middelengebruik. Hiermee maakt u niet enkel een inschatting van de problematiek, maar u krijgt ook feedback voor uw cliënt en een leidraad om het probleem aan te pakken.

Om u vertrouwd te maken met deze nieuwe methodiek bieden we vorming aan vanuit zorGGroep Zin.

Voor meer informatie kan je een regionale preventiewerker van zorGGroep Zin contacteren via onderstaande contactgegevens. 

Materiaal

De volgende materialen of diensten zijn verkrijgbaar bij zorGGroep Zin:

  • Informatieve folders: doorverwijsfolder, cliëntfolder
  • Folders m.b.t. hulpverlening: online hulpverlening, …

Neem gerust contact op met de preventiedienst voor meer informatie op maat over uw vraag.

  • Campus Valentinus (preventie, kinder- en jongeren): 
  • Pater Valentinuslaan 32, 3500 Hasselt
  • 011 22 30 10