Vrije tijd

preventie vrije tijd

In de vrijetijdsector bieden we vorming, coaching, consult en advies aan iedereen die binnen zijn sportclub, jeugdwerkorganisatie of event preventief aan de slag will gaan rond middelengebruik en/of gamen en gokken. 

Sportclubs 

Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) werkte met input van de sportsector het traject 'Sportivos' uit voor clubs, die gefaseerd aan alcohol- en drugpreventie willen werken. Er wordt stapsgewijs, in 3 fasen, gewerkt aan het uitstippelen van een alcohol- en drugbeleid in een sportclub. Sportivos-clubs streven naar een veilige en zorgzame clubomgeving met gezondheidswinst voor sporters, clubleden, sympathisanten en bezoekers van de sportclub. Sportivos bestaat uit drie fasen die lopen over minimum drie seizoenen: Sportivos Brons, Sportivos Zilver en Sportivos Goud. Als een club een fase goed ten einde brengt, ontvangt ze een Bronzen, Zilveren of Gouden label.

De preventiewerkers van zorGGroep Zin bieden coaching en ondersteuning in de uitvoering van Sportivos en kunnen gecontacteerd worden voor advies, informatie en vorming op maat.

Sportclubs kunnen zich via dit registratieformulier inschrijven om te starten met Sportivos Brons. Wens je meer informatie? Mail dan naar: sportivos@vad.be.

Sportwijs.be

In samenwerking met de Rotary lanceerden we de web applicatie sportwijs.be voor de sportsector. Op sportwijs.be vinden sporters en sportclubs informatie en preventieve materialen rond middelengebruik en gokken.

Op basis van wat sportclubs relevant vinden, werden verschillende modules voor sportwijs.be ontwikkeld. Zo vind je op sportwijs.be per product fiches met de effecten op de sportprestaties, vind je er een alcoholmeter die het promillage aangeeft maar ook of je nog kan rijden, hoeveel calorieën je hebt geconsumeerd en hoeveel minuten hardlopen daar tegenover staan. 

Uitgaan

UItgaan en feesten gaan vaak gepaard met alcohol- en/of druggebruik. Om dit in goede banen te leiden biedt de preventiedienst op maat gemaakte beleid aan.

Gemeenten, organisatoren, clubeigenaars, horeca ed kunnen hiervoor beroep doen op hun regionale preventiewerker. 

Een alcohol en drugbeleid binnen de uitgaanssector bestaan uit 4 pijlers: regelgeving, hulp, informatie/ sensibilisering en structurele maatregelen. In een aantal coaching sessies wordt elk van deze pijlers met de regionale preventiewerker uitgewerkt. 

Naast het coachen van een alcohol- en drugbeleid bieden wij ook nog de volgende preventiemethodieken en vormingen aan: 

Preventiemethodieken

Vormingen

  • Barbriefing (-16/-18 jaar): korte toelichting en praktische richtlijnen inzake het wettelijk schenken van alcohol aan minderjarigen.
  • EHBDu: eerste hulp bij drugsongevallen in het uitgaansleven.
  • Training medewerkers Quality Nights: uitgebreide training rond beleid, conflicthantering, productinfo en EHBDu 

Jeugdwerk

Jeugdwerkorganisaties zoals jeugdverenigingen en jeugdhuizen bieden kinderen, jongeren en jongvolwassenen de mogelijkheid om zich uit te leven en te ontplooien. Het biedt hen een veilige plek om grenzen af te tasten, te experimenteren, keuzes te maken en verantwoordelijkheden op te nemen. Vroeg of laat worden jongeren geconfronteerd met middelen, ook binnen het jeugdwerk. Omwille van hun leeftijd hebben ze aantal specifieke kwetsbaarheden. Alcohol en andere drugs hebben een directe invloed op het functioneren en houden risico’s in voor de gezondheid en veiligheid van zichzelf en hun omgeving. Binnen het jeugdwerk kunnen jongeren handvatten aangereikt worden om verantwoordelijk te leren omgaan met middelen en bewuste keuzes te maken.

Een preventierwerker kan vrijwilligers van een jeugdwerkorganisatie coachen in het uitwerken van een alcohol –en drugbeleid op maat. Op die manier wordt er nagedacht over wat wel en niet kan en wat de specifieke rol van de jeugdwerker hierin kan zijn. Op die manier wordt het voor iedereen duidelijk: “Zo gaan wij, als jeugdwerkorganisatie, om met alcohol en drugs”. De website drugsinbeweging.be biedt hierbij de nodige ondersteuning.

Daarnaast biedt de preventiedienst van zorGGroep Zin training aan rond methodieken die helpen om vrijwilligers in het jeugdwerk te sensibiliseren, te informeren en vaardigheden bij te brengen.