Groepsaanbod

Groepsaanbod Zorggroep Zin

We hebben een goed draaiend groepsaanbod. Jaarlijks zijn er een 100-tal bijeenkomsten met 200 verschillende deelnemers, goed voor meer dan 1000 contacten. Hieronder vind je het overzicht van ons groepsaanbod.

Praktisch

Voor deelname aan deze groepsinitiatieven wordt er een kennismaking met één van de begeleidende hulpverleners gevraagd. Je kan hen contacteren via het centrale nummer van de zorGGroep Zin. Alle groepsinitiatieven vinden plaats in Hasselt. Indien je reeds in individuele begeleiding bent, spreek je best je begeleider aan in verband met dit groepsaanbod.

 1. Informatieve groepen

1.1 Ouderinfoavond voor ouders die vastgesteld hebben dat hun kind illegale drugs gebruikt

informatiegroep oudersLaagdrempelige gelegenheid tot info en uitleg over: producten, aanpak en communicatie zonder ‘belasting’ van die informatie door persoonlijke levensverhalen. Info over de verschillende middelen, hun effecten, hoe je kan zien dat er gebruikt is, … Tips en adviezen over hoe best reageren. Kans op informele ontmoeting (pauze, nabespreking, …) met lotgenoten. Ook personen die (deels) in de ouderrol zitten zijn welkom.

Na deze infoavond kunnen ouders ervoor kiezen verder aan te sluiten bij de thema-avonden. Hier worden specifieke thema’s besproken, gerelateerd aan verslavingsgedrag maar ook aan de last die dit voor ouders vaak betekent.

Deelnemende ouders kunnen soms erg verschillen in hoe zij naar de vergadering komen: voor sommige ouders valt alles nog heel goed mee, terwijl anderen zich ernstig zorgen maken.

 • Contactpersoon: Herbert Jenaer
 • Type: éénmalige interactieve informatiesessie; gesloten groep – max. 12 personen
 • Plaats: Zorggroep Zin - Salvatorstraat 25 te Hasselt
 • Data: zie agenda
 • Tijdstip: staad een maandag van19u – 21u
 • Duur: Twee uur
 • Kostprijs: gratis
 • Procedure: Inschrijven bij de contactpersoon of je hulpverlener(tel. 011/27 42 98)
 • Vergeet je klever van je mutualiteit niet. 

 

2. Cursus groepen

2.1 Meten met maten

cursusgroep alcoholTherapeutische cursus voor drinkers, waarbij eigen drinkgedrag onder de loep wordt genomen en besproken (aan de hand van een alcoholdagboek) om zo tot een haalbare en houdbare maat te komen, theoretische modellen worden toegepast op eigen drinken.

Van deelnemers wordt een actieve werkhouding verwacht tijdens sessies en tussen sessies in (alcoholdagboek, huiswerkopdrachten, ..). Ze krijgen een map met info en oefeningen mee die wekelijks wordt aangevuld. Belangrijke thema’s zijn: productinformatie (‘eenheid’ alcohol, ..), functie van alcohol, voor-en nadelen, eigen triggers, contract met zichzelf i.v.m. alcohol, stoppenplan als hulpmiddel om doel te bereiken.

 • Contactpersoon: Tine Vanhoorne en Daisy Hilven
 • Product / doelgroep: Alcohol
 • Type: Cursus; gesloten groep – max. 12 personen
 • Plaats: zorGGroep Zin, Salvatorstraat 25, Hasselt
 • Tijdstip: 2 maal per jaar: voorjaar (februari-april) en najaar (september-november). 10 maandagen van 18u00 tot 20u00 (zie agenda)
 • Duur: Twee uur
 • Kostprijs:€ 4 per sessie (10 sessies in totaal). Is dit tarief voor u niet haalbaar? Gelieve ons hierover aan te spreken zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing.
 • Procedure: Telefoontje naar Tine Vanhoorne of Daisy Hilven (011/27 42 98) voor een eerste gesprek

 

2.2 Cursus gokken

cursus gokkenTherapeutische cursus voor gokkers, waarbij eigen gokgedrag onder de loep wordt genomen en besproken, theoretische modellen worden toegepast op eigen gokgedrag.

Van deelnemers wordt actieve werkhouding verwacht tijdens sessies en tussen sessies in (gokdagboek, huiswerkopdrachten, ..). Ze krijgen map met info en oefeningen mee die wekelijks wordt aangevuld. Belangrijke thema’s zijn: triggers, omgaan met geld, cognitieve correctie i.v.m. winstverwachting, contract met zichzelf i.v.m. gokken, stoppenplan als hulpmiddel om doel te bereiken (STOP= Stoppen van gedachten, tips, ook mogelijk/alternatieven, pluim.)

 • Contactpersoon: Ronny Willemen
 • Product / doelgroep: Gokken
 • Type: Cursus; gesloten groep – max. 12 personen
 • Data: bij voldoende inschrijvingen najaar 2019, 10 weken (zie agenda)
 • Plaats: zorGGroep Zin, Salvatorstraat 25 te Hasselt
 • Tijdstip: 10 maandagavonden 18u30 – 20u00
 • Duur: Anderhalf uur
 • Kostprijs: € 4 euro per sessie. Is dit tarief voor u niet haalbaar? Gelieve ons hierover aan te spreken zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing., 
 • Procedure: Telefoontje naar Ronny Willemen (011/27 42 98 ) voor een eerste kennismakingsgesprek

 

2.3 Vroeginterventie - Ligant

vroeginterventie jongerenJongeren die door school, politie, … worden verwezen voor interactieve vorming ivm illegaal druggebruik.

Methodiek: productinformatie, oefeningen ter bevordering van inzicht mogelijk risicogedrag, interactieve oefeningen i.v.m. levensfase/keuzebepaling en betrekken van de omgeving (ouders en/of school).
Meer info

 • Contactpersoon: Maarten Wouters, team Connect-Ligant
 • Product/doelgroep: Alcohol en drugs, jongeren (tot 18 jaar of nog thuiswonend)
 • Type: Cursus; gesloten groep, max. 12 personen
 • Plaats: zorGGroep Zin, Salvatorstraat 25 te Hasselt
 • Data: 8 keer per jaar, 4 halve dagen (zie agenda)
 • Procedure: Telefoontje naar Maarten Wouters voor inschrijving (tel.011/49 42 78)

 

2.4 Toekomstgerichte Training

Deze training kan je helpen om te leren omgaan met je zelfmoordgedachten. De focus ligt op mogelijkheden in de toekomst, niet op hoe de sombere gedachten zijn ontstaan. Deze training werd ontwikkeld aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werd door VLESP aangepast en onderzocht op zijn effectiviteit in Vlaanderen. 

 • Contactpersonen: Laura Schrijvers en Ingrid Michielsen
 • Doelgroep: volwassenen die zelfmoordgedachten hebben
 • Type: cursus/training
 • Plaats: zorGGroep Zin, Salvatorstraat 25, Hasselt
 • Kostprijs: 4 euro per sessie. Is dit tarief voor u niet haalbaar? Gelieve ons hierover aan te spreken zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing.
 • Procedure: aanmelding via het onthaal. Je krijgt een afspraak voor een intakegesprek. Doel van dit gesprek is nagaan of groepstraining een geschikte manier van werken kan zijn voor je hulpvraag.

2.5 Groep Veerkracht

Psycho-educatieve groep om je persoonlijke draagkracht te vergroten aan de hand van opdrachten. Deze cursus bestaat uit 8 sessies gedurende 8 weken van telkens 2 uur voorzien van een pauze. Omwille van de coronamaatregelen kunnen er momenteel maximaal 4 personen deelnemen. Deze groep wordt georganiseerd op vraag van cliënten, aanmelden kan via de contactpersoon van deze groep.  

 • Contactpersoon: Rachel Vaes, hulpverlener binnen het ouderenteam Tongeren 012 23 44 91 
 • Doelgroep: volwassenen die willen werken rond hun persoonlijke veerkracht
 • Type: cursus
 • Plaats: ZorGGroep Zin, Campus Tongeren, Henisstraat 17
 • Kostprijs: 4 euro per sessie
 • Procedure: aanmelden bij de contactpersoon. 

2.6 Cannabisgroep

Een aanbod voor cannabisgebruikers die tijdens acht sessies in groep willen nadenken over hun gebruik.

 • Contactpersoon: Daisy Deelkens, hulpverlener binnen het MSOC 011 27 42 98
 • Doelgroep: Cannabisgebruikers die willen reflecteren in groep
 • Type: cursus
 • Plaats: ZorGGroep Zin, Salvatorstraat 25, Hasselt
 • Kostprijs:gratis
 • Procedure: aanmelden bij de contactpersoon. 

 

 

3. Therapie- en praatgroepen

3.1 Vrouwengroep

Therapiegroep voor vrouwen met een alcohol- en/of medicatieprobleem. Maandelijkse bijeenkomsten, begeleid door therapeuten. Iedere maand brengen deelnemers een thema in dat verband houdt met gebruik en dit wordt besproken. De looptijd van de groep is onbepaald, men kan er op elk moment bij aansluiten na een kennismakingsgesprek bij de begeleidende therapeuten. Er zijn twee vrouwengroepen actief, de ene vindt overdag plaats, de andere 's avonds. 

 • Contactpersoon: An Berden en Karolien Neven
 • Product doelgroep: (Hoofdzakelijk) alcohol
 • Type: Halfopen groep voor vrouwen met een afhankelijkheidsprobleem
 • Plaats: zorGGroep Zin, Pater Valentinuslaan 32, Hasselt
 • Tijdstip: tweede maandag van de maand van 13.30 tot 15.30u of van 17u-19u. (zie agenda)
 • Duur: ± 2 uur
 • Kostprijs: 4 euro per bijeenkomst. Is dit tarief voor u niet haalbaar? Gelieve ons hierover aan te spreken zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing.
 • Procedure: Telefoontje naar het secretariaat en vragen naar Karolien Neven of An Berden (tel. 011/27 42 98) voor een eerste gesprek. Je kan ook mailen naar vrouwengroep@zorggroepzin.be 

 

3.2 Mannengroep

Ondersteunende groepspsychotherapie voor mannen die reeds een weg hebben afgelegd in het omgaan met hun verslavingsprobleem. Maandelijkse bijeenkomsten in het kader van nazorg of als extra ondersteuning bij individuele therapie in ons centrum of elders. Individuele onderwerpen worden door de groepsleden ingebracht en in interactie met de groepsleden en groepstherapeuten doorgewerkt. Doel van deze groepen is van elkaar te leren en elkaar te stimuleren om problemen aan te pakken. Er wordt een engagement gevraagd van minimaal 6 maanden deelname vanaf instap. De groep is halfopen, wat betekent dat er op geregelde tijdstippen nieuwe cliënten bijkomen en dat er geen vast uitstapmoment is.

 • Contactpersoon: Huub Boonen en Ronny Willemen
 • Product / doelgroep: (Hoofdzakelijk) alcohol
 • Type: Halfopen groep voor mannen met een afhankelijkheidsprobleem
 • Plaats: zorGGroep Zin, Pater Valentinuslaan 32, Hasselt
 • Tijdstip: 1 keer per maand  volgens planning (zie agenda). steeds van18.00 tot 20.00 uur. 
 • Duur: 2 uur
 • Kostprijs: 4 euro per bijeenkomst. Is dit tarief voor u niet haalbaar? Gelieve ons hierover aan te spreken zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing.
 • Procedure: Telefoontje naar Huub Boonen (011/71 60 00) voor een eerste gesprek

 

3.3 Groep voor partners van drinkers

Therapiegroep voor partners van drinkers. Tweemaandelijkse bijeenkomsten, begeleid door therapeuten. We bespreken wat er leeft in de groep betreft het (samen)leven met een drinker. De looptijd van de groep is onbepaald. Men kan er op elk moment bij aansluiten, na een  kennismakingsgesprek bij de begeleidende therapeut.

 • Contactpersoon: Elise Sneyers en Tine Vanhoorne
 • Product/doelgroep: Partners van drinkers
 • Type: Halfopen groep
 • Plaats: zorGGroep Zin, Salvatorstraat 25, Hasselt
 • Tijdstip: tweemaandelijks van 18.00 tot 20.00 (zie agenda)
 • Duur: 2 uur
 • Kostprijs: 4 euro per sessie. Is dit tarief voor u niet haalbaar? Gelieve ons hierover aan te spreken zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing.
 • Procedure: Telefoontje naar het secretariaat en vragen naar Elise Sneyers en Tine Vanhoorne (tel. 011/27 42 98) Je kan ook mailen naar partnergroep@zorggroepzin.be.

 

 

3.4 Thema-avonden ouders 

Ouders die na de infosessie meer behoefte voelen om ervaringen uit te wisselen met elkaar en/ of sommige thema's wat willen uitdiepen kunnen hier terecht. De onderwerpen die ouders zelf aanbrengen worden door de begeleiders vertaald naar oefeningen, dialoog en theorie. Vaak komen thema's aan bod zoals communicatie, grenzen stellen, zelfzorg, urinecontroles, wetgeving,... .

4 maandagavonden van 19u tot 21u. aanwezigheid op de 4 sessies is vereist om optimaal bij te dragen tot een veilige context en een groepsproces. 

 • Contactpersoon: Herbert Jenaer
 • Product/doelgroep: Ouders van druggebruikers
 • Type: Gesloten groep, max. 14 deelnemers
 • Plaats: zorGGroep Zin, Salvatorstraat 25, Hasselt
 • Tijdstip: 2 keer per jaar, 4 sessies (zie agenda)
 • Duur: 2 uur
 • Kostprijs: gratis
 • Vergeet je klever van je mutuatliteit niet.
 • COVID-maatregelen: deelnemers worden geacht tijdens de sessie een chirurgisch mondmaskertje te dragen of een FFP2-masker.
 • Procedure: Telefoontje naar Herbert Jenaer (tel. 011/27 42 98). De themasessie worden zowel in het voorjaar als in het najaar georganiseerd afhankelijk van het aantal deelnemers. 

 

3.5 Epilepsie zelfhulpgroep

http://www.epilepsiegroep-limburg.be/

Epicentrum Limburg en Epilepsie Liga organiseren informatieavonden, gespreksavonden en uitstappen en ontspanningsactiviteiten.

 

3.6 Hervalpreventiegroep zedenplegers

Deze groep wordt georganiseerd voor mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag gesteld hebben. In groep kunnen deze mensen preventief werken om herval van feiten te voorkomen. 

 • Contactpersoon: Ine Smits in samenwerking met CAW
 • Doelgroep: mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoond hebben
 • Type: Gesloten groep
 • Plaats: Zorggroep Zin, Salvatorstraat 25, Hasselt
 • Tijdstip: Donderdagavond om de twee weken.
 • Duur:  17u-19u
 • Kostprijs: gratis
 • Procedure: aanmelding via begeleiding

 

4. Terugkomavonden / Vervolgsessies

4.1 Terugkomavond Meten met Maten

Voor iedereen die ooit de alcoholcursus 'Meten met maten' volgde. 

 • 3 keer per jaar: 3de maandag van januari, mei en september (zie agenda)
 • Kostprijs: gratis
 • Contactpersoon: Ronny Willemen (011/27 4 298)

 

4.2 Terugkomavonden ouders 

Ouders die na de 4 themasessies nog behoefte voelen om verder regelmatig uitwisseling te hebben met andere ouders, kunnen deel uitmaken van deze halfopen gespreksgroep. Qua begeleiding wordt dezelfde combinatie van themagecentreerte interactiemethode en GROOD gehanteerd. Ouders kunnen zelf bepaalde onderwerpen aankaarten. Deelnemende ouders kunnen na verloop van tijd kiezen om over te stappen naar de zelfhulpgroep NOAH.

 • Contactpersoon: Herbert Jenaer (011/27 42 98)
 • 7-tal samenkomsten op jaarbasis
 • Locatie: zorGGroep Zin, Salvatorstraat 25, Hasselt
 • Kostprijs: gratis