Voor huisartsen

Huisartsen

Info en advies voor huisartsen

Huisartsen komen regelmatig in contact met mensen met een geestelijke gezondheidsproblematiek. Vaak zijn ze het eerste aanspreekpunt voor mensen en worden ze in vertrouwen genomen om moeilijkheden te bespreken.

Depressieve of angstige gevoelens, geheugenproblemen, familiale problemen of een verhoogd risico op problemen met tabak, alcohol of andere middelen worden doorgaans snel opgepikt door huisartsen. Als huisarts sta je er niet alleen voor. Contacteer ons gerust voor meer informatie/advies om de patiënt verder te helpen.

Daarnaast zijn huisartsen als eerstelijnshulpverlener een belangrijke doorverwijzer. Alles over ons hulpaanbod lees je hier. Wij bieden begeleiding aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische of psychiatrische problemen en/of hun omgeving. Ook online kunnen cliënten vaak al een eerste keer kennismaken met de hulpverlening via online informatie, zelftests, zelfhulpmodules en online begeleiding. Hier vindt u meer informatie over online hulpverlening.

zorGGroep Zin heeft tevens een aanbod rond tabak, alcohol en andere drugproblemen voor huisartsen dat een hulpmiddel kan zijn in de dagdagelijkse praktijk.

Vorming en ondersteuning

Vorming alcohol- en andere drugproblemen in de huisartsenpraktijk
  • Module 1: Inzicht in middelengebruik: Deze module wil huisartsen inzicht geven in de problematiek van middelengebruik. Deze module belicht de gemeenschappelijke kenmerken van het gebruik van alcohol, medicatie en andere legale of illegale drugs. Dit gebeurt vanuit een welzijns- en gezondheidsperspectief.
  • Module 2: Productinformatie: in deze module worden de verschillende producten besproken en getoond.
  • Module 3: Hoe omgaan met middelengebruik in de huisartsenpraktijk? Deze module richt zich specifiek op de arts-patiënt-relatie, het beïnvloedingsproces en de interventiemogelijkheden van een huisarts. 
Assist (VAD)

De ASSIST is een screeningsinstrument voor alcohol, roken en ander middelengebruik. Het instrument werd ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en een internationaal team van onderzoekers gespecialiseerd in middelengebruik.

Als huisarts kan u gebruik maken van de web-toepassing ASSIST. Hiermee maakt u niet enkel een inschatting van de problematiek, maar u krijgt ook feedback voor uw patiënt en een leidraad om het probleem aan te pakken. Deze informatie kan u vlot opslaan in uw dossier. 

Materiaal

De volgende materialen of diensten zijn verkrijgbaar bij zorGGroep Zin:

  • Informatieve folders: doorverwijsfolder, cliëntfolder van zorGGroep Zin
  • Folders m.b.t. hulpverlening: online hulpverlening, …

Neem gerust contact op met de preventiedienst voor meer informatie op maat over uw vraag.

  • Campus Valentinus (preventie, kinder- en jongeren):
  • Pater Valentinuslaan 32, 3500 Hasselt
  • 011 22 30 10