Zorg & welzijn

Preventie zorg en welzijn

Binnen het welzijnswerk kunnen cliënten terecht met diverse vragen of problemen. Sommige kampen met alcohol –of andere drugproblemen. Hulpverleners binnen het welzijnswerk hebben enkele belangrijke troeven in handen om te werken rond deze problematiek. Ze vertrekken vaak vanuit een vertrouwensrelatie met de cliënt, zijn laagdrempelig aanwezig en kunnen in een vroeg stadium eventuele problemen opmerken om erger te voorkomen. Welzijnswerkers kunnen een belangrijke rol vervullen in het opmerken en aankaarten van (beginnende) middelenproblemen. Cliënten kunnen door deze hulpverleners geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over gebruik van middelen, doorverwezen worden en er kan gewerkt worden rond motivatie om gebruik te veranderen.

De preventiewerkers van zorGGroep Zin kunnen ondersteunen om deze vaardigheden bij welzijnswerkers te versterken en hun vertrouwen te vergroten in het omgaan met alcohol –en andere drugproblemen.

Effectieve alcohol –en drugpreventie vereist een beleidsmatige aanpak. Het uitwerken van een alcohol –en drugbeleid binnen een organisatie is een belangrijk vertrekpunt. Dit is een samenhangend geheel van afspraken over hoe een dienst omgaat met alcohol -en drugthematiek. Het biedt een duidelijk kader waarop je kan terugvallen in specifieke situaties. Er kan beroep gedaan worden op de preventiewerker om dit proces te coachen

Daarnaast bieden we ook trainingen motiverende gespreksvoering aan, om hulpverleners concrete handvatten aan te bieden in het omgaan met alcohol –en andere drugproblemen bij zorgvragers.

Heel wat kinderen groeien op in een gezin waar minstens één ouder regelmatig alcohol, drugs of medicatie misbruikt of zelf verslaafd is. Rond deze thematiek bieden we vormingen/intervisie aan over zwangerschap/ouderschap een druggebruik.

Deze diensten bieden we aan in diverse takken binnen het welzijnswerk, voor allerhande organisaties en sectoren. Dit kan toegepast worden binnen de bijzondere jeugdzorg, beschut wonen, ziekenhuizen, huisartsen, apothekers, CAW, het lokale dienstencentrum, OCMW,..

Wat onze dienst te bieden heeft voor de welzijns- en gezondheidssector kan je lezen in de preventieflash.