Nieuws

19 DEC 2022

Fusie DAGG, Validag en zorGGroep Zin

ZorGGroep Zin zal vanaf 1 januari 2023 samen met het centrum voor geestelijke gezondheidszorg DAGG en het centrum voor psychosociale revalidatie Validag fusioneren naar Integra.

De afgelopen jaren werd binnen onze organisatie hard gewerkt om onze zorg en preventieaanbod naar de toekomst verder uit te bouwen en te versterken. Daarbij willen we onze medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen en kansen bieden om hun kennis en kunde verder te blijven ontwikkelen. Om dit te realiseren hebben we besloten om de krachten tussen DAGG VZW, VALIDAG VZW en Zorggroep Zin VZW te bundelen. Met deze fusie zetten we verder in op een nog meer toegankelijk zorgaanbod voor onze cliënten, met in het bijzonder de meest kwetsbaren! Vanaf 1 januari 2023 zullen we dan ook als één organisatie naar buiten treden: Integra.

Onze dienstverlening zal verder gezet worden en cliënten zullen op dezelfde kwaliteitsvolle en gemotiveerde manier ondersteund worden zoals momenteel het geval is. Onze preventiewerkers en hulpverleners blijven ook werken op de huidige locaties en zullen eveneens bereikbaar blijven via de gekende kanalen.

Vanuit eenzelfde missie en visie wordt er hard gewerkt aan een nieuw gemeenschappelijk verhaal. In de loop van 2023 zullen we onze nieuwe naam ook duidelijker in de verf zetten met een nieuwe website en logo, momenteel kan je ons aanbod nog vinden via de bestaande websites.

15 DEC 2022

Tournée Minérale 2023 - Doe mee en voel je (alcohol) vrij!

De Druglijn roept iedereen op om in februari 2023, voor het eerst of opnieuw, een maand geen alcohol te drinken.

De focus van de campagne ligt dit jaar op je vrij voelen met Tournée Minérale: vrij van een kater met een verloren dag tot gevolg, vrij van sociale druk om te drinken en vrij om tijdens de rest van het jaar op een doordachte manier zelf te bepalen wanneer je wel of niet een glas drinkt.

Ook de keuzevrijheid tijdens de maand zonder alcohol is verzekerd, dankzij het grote aanbod aan alcoholvrije dranken in de supermarkten én in de horeca. Zo zijn er opnieuw heel wat Minérale bars die inzetten op een goed alcoholvrij aanbod.

Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2023 geen alcohol. Want ook zonder kan je je perfect amuseren.

Wil je zelf een initiatief organiseren of wil je de campagne extra promoten in je organisatie? Neem dan zeker eens een kijkje op de website en bestel de gratis materialen of neem contact op met je lokale preventiewerker.

Mocktails voor een alcoholvrij eindejaar 

Wie alcholvrij het eindejaar wil inzetten kan deze mockails uitproberen. Aanrader!

28 SEP 2022

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag van 2021 biedt een overzicht van de zorg en preventieactiviteiten van onze verschillende deelwerkingen. In 2021 hebben onze medewerkers hun uiterste best gedaan om kwaliteitsvolle zorg en preventie te bieden, ondanks de uitdagingen die de pandemie met zich meebracht. Gelukkig konden we hiervoor rekenen op flexibele, energieke en creatieve teams. Langzaam stabiliseerde de situatie en konden we cliënten en collega-zorgverleners terug ontvangen op onze verschillende locaties. In totaal realiseerden ze  5169 zorgperiodes en 845 preventieactiviteiten. Op die manier werd kwalitatieve zorg en preventie geboden aan onze verschillende doelgroepen.

Je kan hier het jaarverslag 2021 doornemen.  

28 SEP 2022

Nieuwe campagne ‘Vergok je sportplezier niet’

Op 26 september 2022 ging ‘Vergok je sportplezier niet’ van start, een campagne over sportweddenschappen voor sporters en sportclubs. Sportweddenschappen zijn de laatste jaren in populariteit toegenomen. Het kan leuk en spannend zijn, maar deelnemen aan sportweddenschappen is niet onschuldig. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen verbonden aan sportclubs meer risico lopen om in de problemen te geraken met gokken. Daar willen we met deze campagne iets aan doen. 

De campagne is een samenwerking van De Druglijn met verschillende organisaties uit de sportsector: Sport Vlaanderen, Gezond Sporten, de Vlaamse Sportfederatie, het Centrum Ethiek in de Sport en verschillende sportfederaties. Deze sensibiliseringscampagne heeft een dubbele doelstelling: enerzijds sporters bewust maken dat sportweddenschappen niet zo onschuldig zijn als ze lijken, anderzijds sportclubs motiveren om een charter te ondertekenen en na te denken over preventieve maatregelen. 

Meer informatie over de campagne vind je terug op vergokjesportplezierniet. Je vindt daar ook het Charter Sportweddenschappen, waarmee sportclubs, sportfederaties, sportkoepels… te kennen geven dat ze hun leden willen beschermen tegen de risico’s van het gokken. Elke club die het charter ondertekent, ontvangt gratis preventietips en campagnemateriaal. 

Bekijk de campagnematerialen: video's, banners, affiches,... . 

Vragen over hoe jij als sportclub of lokaal bestuur aan de slag kan met deze materialen?

Neem gerust contact op met het preventieteam op het nummer 011 71 60 01. 

Benieuwd naar de mechanismen achter een gokverslaving?

Onze collega Ronny Willemen, gespecialiseerd in gokverslavingen, ging in gesprek met De Munt over de drijfveren van mensen die niet kunnen weerstaan aan de aantrekking van het spel. Over hoe klein het vaak begint en hoe wijdverspreid het probleem is. Hij ontleedt de verslavende aspecten van kansspelen en hoe we vanuit hulpverlening en preventie aan de slag kunnen. Beluister de podcast.

Ook de Kansspelcommissie lanceerde en nieuwe video om te sensibiliseren over de illusie van controle: 

 

28 SEP 2022

Hoe Bewel aan de slag ging met een alcohol- en drugbeleid

Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe de organisatie omgaat met alcohol en andere drugs. Er bestaat geen standaard alcohol- en drugbeleid dat voor iedere organisatie geldt: een beleid moet binnen de organisatie, op maat, uitgestippeld worden

Zo heeft Bewel, 2de grootste werkgever van Limburg, samen met ZorGGroep Zin een alcohol- en drugbeleid uitgewerkt voor haar personeel. 

In oktober 2020 zijn we van gestart gegaan met een werkgroep bestaande uit begeleiders vanuit de verschillende afdelingen, personeelsdienst, vakbondsafgevaardigde, preventie-adviseur, directie…

Eerste opdracht van de werkgroep: een visie rond middelenbeleid uittekenen. Een uitdaging om iedereen op eenzelfde lijn te krijgen. De visie is doorheen het proces uiteindelijk helemaal tot zijn recht gekomen.

Een 2de uitdaging kwam er voor de pijler regelgeving. Nadenken over regels rond alcohol, illegale drugs, medicatie, gokken en gamen.

Een aantal thema’s zijn voor de hand liggend maar alcohol was geen evidente. Alcohol al dan niet toestaan tijdens personeelsfeesten, uitstappen, …? Hier hebben we met de werkgroep boeiende discussies over gevoerd en geprobeerd een gulden middenweg te vinden die past binnen de cultuur van Bewel. De tijd zal uitwijzen of het een passende regel is. Dit doen we door op regelmatige tijdstippen het beleid te evalueren.

Maar wat als de regel niet nageleefd wordt? Welke procedures passen we toe? In welke mate blijven we kansen geven aan de betrokken werknemer? Hoe zit het met sancties? Bewel kiest er voor om de betrokken werknemer kansen te geven en de mogelijkheid te bieden om het probleem aan te pakken door dit intern op te volgen en mogelijks door te verwijzen naar externe diensten. 

Ondertussen zijn we 2 jaar verder en zijn we beland in de laatste pijler nl die van vorming en voorlichting. Iedere begeleider, bediende, directie, … is verplicht de vorming ‘Hoe omgaan met alcohol en drugs op de werkvloer’ te volgen om gewapend te zijn als ze geconfronteerd worden met dit thema op de werkvloer. Op die manier kennen de begeleiders hun rol op de werkvloer en wordt er efficiënt opgetreden bij mogelijk alcohol- of druggebruik.

In kleine groepjes staan we in de vorming stil bij hun ervaringen met dit thema en geven we ze handvatten mee om hier op een goede manier mee om te gaan rekening houdend met de visie van Bewel. Deze sessies zijn van start gegaan in maart 2022 en lopen tot eind december 2022.

Moest u zelf interesse hebben om aan de slag te gaan en u wenst hierbij graag ondersteuning, kan u contact opnemen met uw regionale preventiewerker.

 

 

28 SEP 2022

Nieuw zorgpad: ‘wachtverzachter’

Herinvestering in zorg van de cliëntbijdragen in het kader de samenwerkingsovereenkomst 'Alcohol- en drughulpverlening en Preventie' tussen ZorgGroep Zin (CAD Limburg) en de Limburgse lokale besturen.  

Het doel

De wachtverzachter tracht de motivatie van (toekomstige) cliënten warm te houden en bijgevolg de kans op drop-out ten gevolge van de wachttijd te beperken.

De wachtverzachter heeft daarnaast een signalerende functie. Aan de hand van een risicotaxatie wordt er nagegaan of er sprake is van suïcide risico, risico’s voor aanwezige kinderen van cliënt, partnergeweld en grensoverschrijdend gedrag. Er wordt een inschatting gemaakt over de huidige situatie van de wachtende cliënten. Op basis hiervan kunnen er bepaalde alternatieve interventies worden voorgesteld. 

De doelgroep

  • Met het project ‘wachtverzachter’ richten we ons specifiek naar het cliënteel met een afhankelijkheidsproblematiek. 
  • Het gaat om cliënten die moeten wachten op een intakegesprek en/of cliënten die wachten op een vervolgafspraak. 

Het aanbod 

De persoon die in aanmerking komt zal telefonisch gecontacteerd worden. Er zal een gesprek plaatsvinden tussen de wachtverzachter en de cliënt. 

Deze opdracht zal waargenomen worden door Alissa Laudus.

Voor bijkomende informatie: wachtverzachter@zorggroepzin.be of deze infographic