Nieuws

20 MEI 2022

Make the difference

Opgroeien in een huishouden met verslavingsproblematiek kan leiden tot ernstige psychische problemen. In de partnerlanden van dit Europees project woont 8-14 % van alle drugsgebruikers samen met kinderen (EWDD, 2012). Tot op heden waren initiatieven vooral gericht op het opleiden van professionals en het ontwikkelen van groepsprogramma's voor getroffen kinderen. Zonder die kinderen in de eerste plaats te identificeren, kunnen deze maatregelen echter niet effectief zijn.

Make The Difference wil voorkomen dat het welzijn van kinderen in huishoudens met verslavingsproblematiek in gevaar komt door zich te richten op het bevorderen van bindende samenwerkingsafspraken, het kwalificeren van professionals en het inbedden van (bestaand) passend aanbod voor de kinderen.

Euronet 

Euronet is een Europees netwerk voor verslavingspreventie dat bestaat uit 17 landen. In België maakt ZorGGroep Zin al jaren deel uit van dit netwerk.

De bedoeling van het netwerk is:

  • Uitwisseling van kennis en ervaringen op internationaal vlak
  • Het ontwikkelen van specifieke (evidence based) preventieprojecten en de implementatie ervan op lokaal niveau.
  • Evalueren en bijsturen van deze projecten

Binnen het netwerk kwam het “make the difference” project tot stand. 

Make the difference 

Het Make the difference project is gericht naar kinderen die opgroeien in gezinnen met een verslavingsproblematiek (KOAP). Hiervoor werd er in elk deelnemend land een partner gezocht die actief is binnen het jeugdwelzijnswerk, voor België werd dit Ligant. 

Samwenwerkingsovereenkomst 

In de eerste plaats zal er een samenwerkingsovereenkomst tussen ZorGGroep Zin en Ligant worden ontwikkeld. Met deze samenwerkingsovereenkomst willen we efficiënter kunnen werken met gezinnen met een verslavingsproblematiek door het uitwisselen van expertise, casusbespreking en samen opnemen van casussen,…

Op basis van de ervaringen van de deelnemende landen in het ontwikkelen van deze samenwerkingsovereenkomst wordt een gids ontwikkeld die getest zal worden in 12 Europese landen.  

Deskundigheidsbevordering 

Als tweede doelstelling heeft het project deskundigheidsbevordering voor alle partners rond het KOAP thema. Hiervoor is in oktober 2021 een seminarie doorgegaan in België waarbij good practices werden uitgewisseld. Tijdens dit seminarie was er veel lof over de Kindreflex en de kriebelkoffer. Momenteel wordt er besproken hoe deze methodieken op internationaal niveau verspreid kunnen worden.

Samen met onze Duitse partner ontwikkelt ZorGGroep Zin een curriculum zodat de deelnemende partners dit seminarie op lokaal niveau kunnen organiseren (aangepast aan de lokale noden en behoeftes).

Daarnaast wordt in een tweede seminarie het Duitse buddy programma “Baloo and you”  uit de doeken gedaan. De bedoeling is dat de partners na het seminarie hiermee in eigen land aan de slag kunnen gaan. Meer info over baloo and you vind je via deze website: https://crimesolutions.ojp.gov/ratedprograms/636   

Meer info 

De medewerkers vanuit ZorGGroep Zin:

E1511465152l1108540900l329914393e1953849472n2108413421.1642822476g1499731444i1775365827b894013407n1365014920e990704605y391242347@388538085z1504826025o1218245934r1684138272g1087825485g745725912r2115661496o1793388910e282340143p1226740343z1487034858i599480967n30335493.918646509b3525212e203666099

J1605068542e1713081926r402049483o969050046e674139178n731963876.775415871a635068951e227302704r127663667t262951130s1121316111@1492678587z1253655735o1512558459r1881216673g610998112g583320745r1417871297o1698823598e1329046658p1386049145z1344728860i1611386801n465305840.684280070b63384120e495641333

C1602926580a66909332r699307432l1060511474o1779991258.1101356916b2029561520a306646788e1833320792t657493743e941715739n2060623497@785157410z1204666869o1034455960r130352350g310838956g399530771r2011569023o921837069e982851517p1281956672z473177019i164414527n520522169.1817905879b1775801328e985828010 

De medewerkers vanuit Ligant

v354702302e1839185448e1481469343r1957628882l1906094780e33293128.870656708u1538602390m1134650044a752734580n1845249178s820487188@1410228324l639481269i733627037g47902086a1844148138n1768082998t178254436.7503446b20130121e42339811

v929340515i1002981638c1324296483k1402517534y1167396165.1844818653t1072939766e795713845r683163015t1427642068e487415645k17148710a1237787302@246026777l50441838i2108444010g1784629167a1185091882n713694942t1482394697.2005579071b2123923266e2121875966 

webpagina make the difference:

https://www.euronetprev.org/projects/makethedifference/

 

 

 

16 MEI 2022

Er is geen enkel excuus voor nog meer winstbejag in de vorm van gokreclame

Kansspelen berusten op toeval. Daar kan geen logica, analyse of bijgeloof tegenop. Ook niet wanneer er gouden bergen winst beloofd worden.  Gokreclame verbieden daarentegen: dat is alleen maar logisch

Laat ons een kat een kat noemen: reclame en shirtsponsoring hebben vooral de bedoeling mensen aan te zetten het product in kwestie te kopen. Wie overtuigd is dat gokgedrag ontraden beter is dan kansspelen verbieden, moet weten dat gokreclame juist daarom not done is. Het fundament voor een effectief gokbeleid ligt bij een erg strikte regulatie. Welzijn en volksgezondheid moeten altijd primeren boven winstbejag.

Er heerste dan ook veel ongeloof wanneer bij de regulering van weddenschappen en online kansspelen reclame plots toegelaten werd vanaf 2010. Dat een verbod op gokreclame nu terug op tafel ligt, hoeft niemand te verbazen. Het is nu eenmaal één van de beste preventiemaatregelen, dat is wetenschappelijk onderbouwd (lees evidence based!). Een meerderheid stoort zich aan de reclamewaterval. Het zet jongeren aan tot gokken op risicovolle producten, normaliseert gokgedrag en zet personen met een gokprobleem telkens opnieuw aan om geld te verkwisten. Terwijl ’bescherming van de speler’ juist het bestaansrecht van de wet uitmaakt. Een strikte regulering behelst een verbod op reclame en marketing, net zoals dat bij tabak het geval is.

Van de mensen die nu op geen enkele manier gokt, denkt 11% het onder invloed van reclame in de toekomst wel te doen. Bij studenten loopt dat op tot 14,8% en bij werkzoekenden zelfs tot 28,9%. Mensen die het financieel moeilijker hebben zijn extra vatbaar voor gokreclame. Onverantwoorde aanmoediging heet dat!

Er is niet één rechtvaardig excuus voor nog meer winstbejag op kap van meest kwetsbaren. We kennen intussen de desastreuze gevolgen voor personen met een gokstoornis en hun omgeving. 20% bij legale weddenschappen riskeert problemen, 25% bij legale casinospelen. En neen, de ‘gouden graal’ om reclame en sponsoring niet te richten op jongeren, kwetsbaren of probleemspelers, die bestaat echt niet! Loterijspelen, metwaarbij de tijd tussen 2 spelmogelijkheden sowieso langer is, kennen wel minder probleemspelers. Daarom is massale aanmoediging ook hier nog niet ok.

Het verbod op gokreclame dat Minister Van Quickenborne samen met 5 andere bevoegde regeringsleden voorstelt, is een erg belangrijke en moedige stap naar een meer verantwoord gokbeleid. We moeten gokverslaving blijven bestrijden, zoals ook afgesproken in het regeerakkoord en eerder voordien door de Hoge Gezondheidsraad aanbevolen. Wat nu nodig is , is verdere daadkracht en doorzettingsvermogen!

Ronny Willemen, hulpverlener zorGGroep Zin. 

01 MAA 2022

Knaldrang

De uitgaanssector opent stilaan zijn deuren en zal snel weer op volle capaciteit kunnen draaien. Eindelijk kan iedereen weer genieten van een avondje uit in het jeugdhuis, de nachtclub, een concert of hangen op een meerdaags festival!

Uitgaan is plezant, tegelijkertijd kan het ook risico’s inhouden als het gelinkt wordt aan het gebruik van legale en/of illegale roesmiddelen. De meest gekende uitgaansrisico’s zijn verkeersongevallen, gehoorschade, soa's, agressie, vandalisme en daarnaast kunnen lichamelijk klachten zoals misselijkheid, oververhitting, uitdroging, ... ervoor zorgen dat een avondje uit minder plezant verloopt.

Er zijn door het Vlaams expertisecentrum alcohol en andere drugs (VAD) voor elke setting gepaste methodieken ontwikkeld om preventief te werken rond de risico’s in het uitgaansleven. Onze regionale preventiewerkers ondersteunen organisaties en gemeenten bij de implementatie van deze methodieken.

Quality Nights voor Clubs en Events

De methodiek waar het 10 jaar geleden mee begon; 9 Antwerpse clubs engageerden zich om een aantal omgevingsinterventies in te voeren (services) zoals gratis drinkwater, gratis oordoppen, opleiding voor medewerkers, acties rond veilig vervoer, aanbieden van een gevarieerd assortiment aan alcoholvrije dranken, enz. Deze 14 services vormen de basis voor het succesvolle Quality Nights verhaal dat ondertussen door heel wat nachtclubs en events zoals Pukkelpop en Extrema Outdoor wordt geïmplementeerd.

Quality Bars

Recentelijk ontstond ook bij danscafés de behoefte om gericht preventief te werken rond de uitgaansrisico’s en zo een veilige uitgaansomgeving te creëren voor hun doelpubliek. Quality bars bieden 5 basisservices aan, waaronder een online training voor hun medewerkers, het verstrekken van gezondheidsinformatie, het informeren van het cliënteel rond de mogelijkheden van alternatief vervoer, het verstrekken van oordoppen en aandacht voor EHBO.

Feestwijzer en Attent

Voor organisatoren van kleinschaligere evenementen zoals bijvoorbeeld (studenten)fuiven en jeugdhuizen zijn er de laagdrempelig en haalbare Quality Nights-instrument ATTENT en feestwijzer.

In overleg met en op vraag van de jeugdhuissector werd op hun maat de methodiek ATTENT ontwikkeld dat eveneens de sterke principes van de Quality Nights methodiek vertaalt naar het jeugdhuisgebeuren. Voor de lokale fuiven en evenementen is er Feestwijzer. Beide zetten onder andere in op  informatieverstrekking, regelgeving, voorlichting personeel, structurele maatregelen.

Safe ’n Sound

Voor events in de elektronische muziekscene is er de mobiele stand Safe ’n Sound. Safe 'n Sound doet aan ‘harm reduction’, letterlijk vertaald ‘schadebeperking’. Het wil gezondheidsproblemen voorkomen, ook wanneer het middelengebruik niet vermeden kan worden. Daarom wisselt Safe 'n Sound info en advies uit met feestvierders over partydrugs.

Dit gebeurt met de hulp van ‘peers’: vrijwilligers met dezelfde interesses, levensstijl en ervaringen als andere feestvierders. Ze hebben een open houding en benaderen mensen die drugs gebruiken met respect. Deze getrainde peers bemannen niet alleen de infostand, maar worden ook betrokken bij andere aspecten van het project. meer over Safe ’n Sound

 

Wil je aan de slag gaan met één van deze methodieken, neem dan contact op met de preventiewerker van jouw regio.

Meer lezen over de VAD-methodieken naar de uitgaanssector

28 FEB 2022

Ouder worden en alcohol

Februari was de maand van Tournée Minérale. Het lokaal dienstencentrum van Bilzen zette hierop in en motiveerde de senioren om een maand lang geen alcohol te drinken.

Tijdens een infomiddag in de verschillende dorpsrestaurants kregen de senioren aan de hand van een quiz en stellingen uitleg over de invloed van alcohol op hun lichaam. Er werd stilgestaan bij het eigen alcoholgebruik en nagedacht over de voordelen van een glaasje minder te drinken.

Als afsluiter konden de deelnemers proeven van een mocktail en kregen ze inspiratie en tips mee om zelf lekkere alcoholvrije drankjes te maken.

Wil jij in jouw gemeente of organisatie ook iets organiseren rond de thema’s alcohol, drugs, medicatie, gamen of gokken? Neem dan contact op met onze preventiedienst.

28 FEB 2022

Social norms approach

Mensen zijn sociale wezens. We kijken naar wat anderen doen om voor onszelf te bepalen wat ‘normaal’ is. Maar het beeld dat we van de leefstijl van anderen hebben klopt vaak niet. Voorlichting over het werkelijke gedrag van mensen in onze omgeving kan zorgen dat we ons eigen gedrag veranderen. Dit wordt de Social Norms Approach (SNA) genoemd.

Wil je aan de slag met de methodiek ‘de social norms approach’?  Wil je samen met je groep nagaan of echt iedereen drinkt en blowt zoals iedereen denkt?  Wil je weten hoe het zit met de sociale norm in mijn groep en ermee aan de slag gaan?

Met deze SNA-quiz kan je samen met je groep nagaan hoe de sociale norm werkt.

 

Wil je nog een stapje verder, dan kan je gebruik maken van de SNA-bag.  Aan de hand van enkele vragen ga je aan de slag met de sociale norm binnen je groep.  Je kan de SNA-bag uitlenen bij onze preventiedienst op het nummer: 011/71 60 01

21 FEB 2022

Afscheid van Rita

Vorige week donderdag bereikte ons zeer droevig nieuws. We vernamen het overlijden van onze voormalig Medisch Directeur Dr Rita Verrando. Dit nieuws kwam niet volledig onverwacht maar maakt ons triest.  

Rita was een straffe madam die ons vanuit deskundigheid maar vooral vanuit een zeer groot rechtvaardigheidsgevoel en een enorm maatschappelijk engagement geleerd heeft goed te zorgen voor mensen die kwetsbaar zijn. Zij is voor ons een  blijvende inspirerende kracht. Het moeten missen van haar authentieke en warme betrokkenheid maakt ons triest maar tegelijk ook enorm dankbaar!

Wij willen deze dankbaarheid ook graag gepast de nodige aandacht geven. Binnen onze organisatie voorzien we binnen enkele weken een herdenkingsmoment samen met onze collega’s, onze cliënten en de familie van Rita. De afscheidsplechtigheid van volgende vrijdag zal in beperkte kring plaatsvinden.

Een laatste groet brengen, kan op donderdag 24 februari van 18u30-19u30 bij Uitvaartzorg Remans, Hoogstraat 83 te Genk.

Onze gedachten gaan uit naar Leo, haar echtgenoot en de familie van Rita.

Je kan een bericht voor Rita en haar familie achterlaten in dit rouwregister

Overlijdensbericht