Professionals algemeen

Zorggreoep zin en professionals

zorGGroep Zin staat als ambulant centrum garant voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en preventie. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen (en/of hun omgeving) kunnen er terecht met psychische en/of psychiatrische problemen. Aanmelding kan via verwijzing door bijvoorbeeld de huisarts, het CLB, een sociale dienst, een psychiatrisch ziekenhuis, justitie,… of op eigen initiatief van de cliënt of zijn omgeving.

Organisaties, hulpverleners en begeleiders die beroepsmatig werken met mensen met een geestelijke gezondheidsproblematiek kunnen tevens ter ondersteuning beroep doen op de diensten van zorGGroep Zin. U kan bij ons terecht voor informatie, vorming, coaching en consult. Neem contact op met ons en we proberen op maat van jouw vraag een gepast aanbod te formuleren.

Via ons aanbod willen we professionals sterker maken in het omgaan met geestelijke gezondheidsproblemen. 

Psychiatrisch ziekenhuis/PAAZ-afdeling/…

zorGGroep Zin biedt ambulante ondersteuning of een traject in kader van nazorg aan cliënten met een geestelijke gezondheidsproblematiek die het ziekenhuis hebben mogen verlaten. We streven naar een warme overdracht en snelle opvolging van begeleiding. Hier lees je welke zorg we kunnen bieden aan cliënten na een opname.

Daarnaast is het ook mogelijk dat we cliënten vanuit een ambulante begeleiding dienen door te verwijzen voor een opname in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis. Na deze opname kan de cliënt opnieuw aangemeld worden voor nazorg. 

Heb je als ziekenhuis nood aan een alcohol- en drugbeleid binnen het ziekenhuis of wens je vorming rond thema’s alcohol, medicatie, drugs, gokken en internet? Neem gerust contact op met onze preventiedienst:

Materiaal

De volgende materialen of diensten zijn verkrijgbaar bij zorGGroep Zin:

  • Informatieve folders: doorverwijsfolder, cliëntfolder
  • Folders m.b.t. hulpverlening: online hulpverlening, …

Neem gerust contact op met de preventiedienst voor meer informatie op maat over uw vraag.

  • Campus Valentinus (preventie, kinder- en jongeren): 
  • Pater Valentinuslaan 32, 3500 Hasselt
  • 011 22 30 10