Verslavingszorg

Verslavingszorg

 

zorGGroep Zin doet aan multidisciplinaire dienstverlening binnen de provincie Limburg. Multidisciplinair houdt in dat we zowel psychiatrische, psychologische als maatschappelijke zorg verlenen aan adolescenten, volwassenen en bejaarden. We organiseren een ambulant zorgaanbod, wat betekent dat je bij ons op consultatie kan komen en daarna terug naar huis gaat. Op onze dienst kan je niet opgenomen worden. In uitzonderlijke omstandigheden komt een hulpverlener op huisbezoek.

Voor welke problemen kan je bij ons terecht?

Problemen met:

  • alcohol
  • medicatie (kalmeermiddelen, pijnstillers, slaapmedicatie)
  • illegale drugs (cannabis, speed, cocaïne, heroïne, ...)
  • gokken en kansspelen
  • overmatig internetgebruik en gamen

Aanmelden via verwijzing of op eigen initiatief?

Beiden zijn mogelijk. Je kan naar ons verwezen worden door een arts, het CLB, een sociale dienst, een psychiatrisch ziekenhuis of een andere hulpverlener. Je kan ons ook op eigen initiatief consulteren. We verkiezen dat je jezelf telefonisch aanmeldt. Soms word je doorverbonden met een hulpverlener en volstaat informatie of consult. Zo niet, proberen we je zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek aan te bieden om je hulpvraag verder te verkennen. Je kan je anoniem aanmelden. 

Kennismakingsgesprek: Intake of adviesgesprek?

We streven ernaar om binnen de 14 dagen, nadat je met ons contact hebt opgenomen een eerste afspraak te maken.  Dit eerste gesprek is geheel vrijblijvend, maar we staan wel op je aanwezigheid. Vier werkdagen voor je effectieve afspraak word je telefonisch herinnerd aan je eerste afspraak.  

Het eerste gesprek kan verschillende doelen hebben:

  • éénmalig consult: een gesprek waarbij jouw gebruik en alle mogelijke knelpunten daarrond besproken worden en waarbij we samen antwoorden proberen te vinden op de vragen die je hebt. Je kan nadien steeds contact opnemen. 
  • éénmalig informatiegesprek: een gesprek waarbij  de hulpverlener uitleg en informatie geeft rond middelen, hun effecten en werking... . Je kan nadien steeds terug contact opnemen.
  • intakegesprek: kennismakingsgesprek met het oog op verdere begeleiding. De intake gebeurt door een hulpverlener, die zich heeft gespecialiseerd in het onthalen van een cliënt en in het in kaart brengen van verschillende levensdomeinen, waar zich mogelijks problemen voordoen. We proberen samen met jou een eerste afstemming te maken tussen jouw vragen/noden en ons aanbod. Na het intakegesprek wordt een dossier en verslag opgesteld. Jouw verhaal wordt op de teamvergadering voorgesteld en een vaste hulpverlener wordt toegewezen. Deze hulpverlener is degene met wie je verdere gesprekken zal hebben. Hij/zij zal ook contact met jou opnemen om een afspraak te maken. We beschikken over een uitgebreid therapeutisch aanbod.
  • Doorverwijzing: Indien je met jouw vragen/noden niet terecht kan op onze dienst, zoeken wij samen met jou een andere, meer gepaste weg/oplossing.

Wachttijd?

Het is mogelijk dat je soms moet wachten vooraleer je begeleiding/therapie kan starten. We proberen deze wachttijd tot een minimum te beperken. We nemen zo spoedig mogelijk contact met jou op. Je kan natuurlijk tijdens deze wachttijd te alle tijde contact met ons opnemen bijvoorbeeld in een crisissituatie.

Begeleidingsgesprekken

Na het intakegesprek kom je terecht bij je persoonlijke hulpverlener. Samen met jou wordt een behandelingsplan op maat uitgestippeld en dit wordt op verschillende tijdstippen geëvalueerd. De inhoud van zo’n behandelingsplan kan in diverse settings ( als individu, als koppel, als gezin) en volgens verschillende therapeutische benaderingen ( systeemtheoretische therapie, contextuele therapie, gedragstherapie…) vorm krijgen.

De begeleider bekijkt samen met jou welke problemen je in je dagelijkse leven ervaart en probeert daar samen met jou aan te werken op jouw tempo. We proberen tevens jouw krachten optimaal te benutten. In het streven naar deze optimale zorg, kunnen wij contact opnemen met andere betrokken hulpverleners, zoals bijvoorbeeld de huisarts, een OCMW medewerker, enzovoort. Deze contactname gebeurt uitsluitend in samenspraak met jou en enkel wanneer jij daar toestemming voor geeft.

Onze medewerkers hanteren het beroepsgeheim en handelen conform de deontologische code In het kader van optimale opvolging verwijzen wij ook graag naar ons groepsaanbod. 

Wanneer je problemen hebt met heroïne, morfine en soortgelijke producten kan je in aanmerking komen voor een substitutieprogramma. Dit betekent geleidelijke afbouw van je gebruik via vervangmiddelen.

We organiseren eveneens ambulante verslavingszorg in de Kempen onder de naam MSOC-Kempen (ELZ Kempenland, Middenkempen, Baldemore en Zuiderkempen). Daarnaast zetten we in op harmreduction onder andere door ons spuitenruilprogramma