Over geestelijke gezondheidszorg

info geestelijke gezondheidszorg

Ieder van ons wil zich goed in zijn vel voelen (mentaal welbevinden). We willen ons ontplooien en verder ontwikkelen en beschikken over een dosis veerkracht om ons aan te passen aan stress en tegenslag. Van nature passen we ons meestal snel aan, hoe moeilijk bepaalde gebeurtenissen ook zijn. Zich niet goed voelen wil daarom nog niet zeggen dat er sprake is van een geestelijk gezondheidsprobleem. We trachten hier zelf uit te raken zodat klachten niet evolueren naar een ernstiger probleem. Wanneer je echter gedurende een langere periode niet meer psychisch kan functioneren zoals je zou willen, kan er sprake zijn van een geestelijk gezondheidsprobleem. Mogelijks heeft dit ook een invloed op gezin, familie, vrienden, collega’s, …  Één op vier mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met een geestelijk gezondheidsprobleem. Vaak ontstaat dit uit een combinatie van verschillende factoren: zowel gebeurtenissen die men meemaakt of meegemaakt heeft als biologische, psychologische en sociale factoren. Gepaste zorg kan dan nodig zijn om mensen te begeleiden en behandelen bij dit psychisch probleem. We spreken dan over geestelijke gezondheidszorg.

Op geestelijkegezondvlaanderen vind je meer informatie over geestelijke gezondheidszorg: feiten en cijfers, aanbod van zorg in Limburg en Vlaanderen, informatiefiches over een aantal psychische problemen, informatie voor en over kinderen en jongeren, informatie voor de omgeving, …

Waarvoor kan ik bij zorGGroep Zin terecht?

Je weet nog niet in welke mate je een geestelijk gezondheidsprobleem hebt. Je weet evenmin of je hierbij hulp nodig hebt. Maar je stelt jezelf vragen. Vraag een vrijblijvend advies- of consultgesprek aan.

Je wil hulp voor jezelf, dit kan individueel of in groep.

Je wil advies of hulp omdat iemand uit je nabije omgeving in de problemen zit. Je bent partner, familielid of vriend. Je kan je ons steeds contacteren voor deze hulpvragen.