Over zorGGroep Zin

Zoggroep Zin fusie van CAD Limburg en VGGz

De Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen Limburg vzw (CAD Limburg) en de Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg vzw (CGG VGGZ) zijn sinds juni 2019 gefusioneerd. Ze vormen nu samen zorGGroep Zin vzw, een organisatie die kwaliteitsvolle ambulante zorg aanbiedt. We hebben een aanbod binnen het zorgcontinuüm van preventie – vroegdetectie- en vroeginterventie – care en cure – nazorg – harmreduction. Deze schaalvergroting draagt bij aan zorginnovatie en versterkt onze competentie en draagkracht als partner in netwerken  en beleidsontwikkeling. Zo kunnen we hoge zorgkwaliteit blijven garanderen: nabij, toegankelijk en specialistisch maar ook innoverend.

ZorGGroep Zin staat als ambulant centrum garant voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en preventie. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen (en/of hun omgeving) kunnen er terecht met psychische en/of psychiatrische problemen. Aanmelding kan via verwijzing door bijvoorbeeld de huisarts, het CLB, een sociale dienst, een psychiatrisch ziekenhuis, justitie, … of op eigen initiatief van de cliënt of zijn omgeving. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er een bepaald traject voorgesteld, bijvoorbeeld een onmiddellijk consult of een afspraak voor screening/intake. Er kan ook anoniem een consult gevraagd worden. De behandeling gebeurt door een multidisciplinair team van psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, huisartsen, psychiaters, …