Forensische zorg

strafrechtelijke zorg

Team Forte biedt begeleiding en behandeling in het kader van: 

  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Agressie- en verslavingsdelicten (project Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen; GAM)
  • Gedetineerden en ex-gedetineerden (Strategisch Plan voor hulp aan gedetineerden; STRAPLAN) 

Aanmelding kan op verplichte basis (door verwijzing vanuit een justitiële dienst). Je kan ook op eigen initiatief bij ons terecht in het kader van preventie, begeleiding of behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wij bieden gespecialiseerde ambulante behandeling en vorming. Dit betekent dat je regelmatig op consultatie komt bij één van onze hulpverleners, gemiddeld voor een gesprek van een uur. De behandeling kan bestaan uit individuele therapie en/of uit groepstherapie. Indien nodig, wordt de behandeling ondersteund met medicatie.