Justitie

justitie

zorGGroep Zin biedt ambulante ondersteuning en zorg aan cliënten met een justitiële maatregel (i.s.m. Federale Overheidsdienst Justitie en/of steden en gemeenten Limburg). Dit kan gaan om begeleiding en behandeling in het kader van:

 • Problematisch middelengebruik (Project Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen en Globaal Plan)
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Vorming voor agressiedelicten (project Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen; GAM)
 • Gedetineerden en ex-gedetineerden (Strategisch Plan voor hulp aan gedetineerden; STRAPLAN) 

Aanmelding kan op verplichte basis (door verwijzing vanuit een justitiële dienst). U kan ook op vrijwillige basis bij ons terecht in het kader van preventie, begeleiding of behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of problematisch middelengebruik.

Deze justitiële werking is beschikbaar voor alle inwoners van de provincie Limburg. 

Lees hier alles over ons aanbod binnen de forensische zorgverlening.

Problematisch middelengebruik

Maatregelen worden opgesplitst in twee grote delen:

 • AGM-maatregelen dit zijn doorverwijzingen vanuit het Parket (dienst strafbemiddeling), onderzoeksrechter (vrijheid onder voorwaarden), probatie waarbij de uren vastgelegd zijn.
 • Andere justitiële maatregelen dit zijn doorverwijzingen vanuit probatie zonder vastgelegde uren, sociale diensten gevangenissen (voorlopige invrijheidstelling, voorwaardelijke invrijheidsstelling, TBR).

De medewerkers verbonden aan deze justitiële context coördineren alle doorverwijzingen vanuit justitie en politie.  

Op regelmatige basis stuurt de hulpverlener een rapportage naar de justitieassistent. Hierin staan enkel de data vermeld dat je een afspraak had en of je al dan niet aanwezig was. Er worden op twee momenten in de begeleiding rapportages gemaakt: na het eerste gesprek en bij beëindiging van de maatregel. De rapportage laat weten dat de betrokkene op onze dienst gestart is en welke hulpverlener hem of haar verder zal opvolgen. De laatste rapportage wordt gemaakt een week voordat de maatregel ten einde is. Indien mensen afspraken afbellen of niet komen opdagen, wordt dit ook op de rapportage vermeld. Er wordt geen informatie gegeven over de inhoud van het gesprek. 

Therapeutisch consult is geen justitiële maatregel, maar een afspraak tussen de Limburgse parketten, de provincie en de hulpverlening (zijnde Katarsis en zorGGroep Zin). Limburg is de enige provincie met dit specifiek aanbod. De doelstelling van het therapeutisch consult is een kennismaking met de hulpverlening. De invulling van het consult wordt overgelaten aan de inschatting van de hulpverlener. Dit wil zeggen dat de hulpverlener inschat hoeveel ‘hulpverlening’ zinvol is voor een bepaalde cliënt. De cliënt moet binnen de 14 dagen na de opstelling van het Proces Verbaal contact met onze dienst opnemen. De termijn van het therapeutisch consult is 6 maanden.

Het gebeurt dat cliënten zich aanmelden zonder formele doorverwijzing vanuit een politiedienst. Men doet dit dan op aanraden van de politie, maar hebben geen therapeutisch consult ondertekend. Dergelijke aanmelding wordt als een vrijwillige begeleiding beschouwd en hierover wordt dan ook niet gerapporteerd. We kunnen enkel aanwezigheidsattesten meegeven aan de cliënt zelf. 

Het aanbod naar justitiële cliënten

 • individuele therapie
 • individuele vorming met opgelegd aantal uren (max.20): vormingspakket met onder andere productinformatie, tests, films, vragenlijsten en oefeningen, die als huiswerkopdracht tijdens de vorming kan gebruikt worden.

Wanneer er sprake is van dealen zonder gebruik, komt de cliënt niet in aanmerking voor deze vorming/therapie. 

Neem gerust contact op met onze medewerkers binnen de justitiële werking voor meer informatie op maat over uw vraag:

Justitieteam problematisch middelengebruik

 • Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt (vervanging)
 • Welzijnscampus 7/12, 3600 Genk (Liesbet Hermans)
 • Sooi Willemsplein 1/4, 3910 Pelt (Micheline Das)
 • Forensisch team (seksueel grensoverschrijdend gedrag, vorming voor agressiedelicten, project Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen, gedetineerden en ex-gedetineerden), Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt, 011 27 42 98