Werk

gezondheidspreventie op het werk

Een preventief tabak- drugbeleid in de onderneming  

Doel

Vanuit veiligheid en gezondheid wil een onderneming:

 • Risico’s en functioneringsproblemen die gelinkt zijn aan het gebruik of misbruik van alcohol of andere drugs verminderen en/of uitsluiten.
 • Voor iedereen in de onderneming en daarbuiten duidelijkheid geven over het gevoerde beleid en de rol van alle betrokken partijen hierin.

CAO 100 geeft een wettelijke basis om op maat van uw onderneming een beleid uit te werken. Regelgeving, procedures bij acuut of chronisch misbruik, vorming en preventieve acties zijn essentiële onderdelen.

We hechten veel belang aan werk. Het biedt een inkomen, geeft structuur en verhoogt ons  zelfwaardegevoel. Een onderneming is bij uitstek een context om preventief op te treden of om werknemers die hun gedrag willen veranderen te motiveren.

Aanbod

 • Consult en advies aan werknemers, leidinggevenden,  preventieadviseurs, … die vragen hebben over dit thema
 • Vorming over alcohol, drugs, medicatie, gokken en gamen
 • Opleiding voor de beleidsgroep, de leidinggevenden en de werknemers
 • Coachen van de beleidsgroep
 • Ambulante en online hulpverlening voor mensen met een alcohol- of drugprobleem

Praktisch

 • Eerste overleg: gratis
 • Vorming op maat en/of voordrachten: 100€ per uur
 • Verplaatsingskosten worden aangerekend volgens de actuele, vastgelegde kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen

 

Voor de sociale economie en de lokale besturen valt dit onder de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente/OCMW en is dit kosteloos. 

Publicaties, sensibiliserings- en didactisch materiaal

In samenwerking met het Vlaams expertisecentrum Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) werden een aantal publicaties uitgewerkt die een houvast en leidraad bieden;

 • Draaiboek voor de uitwerking en evaluatie van een beleid: 'Een ticket voor een alcohol- en drugbeleid in uw bedrijf'.
 • Een analyse over uw huidig alcohol- en drugbeleid en antwoorden op tal van vragen kan u vinden op www.qado.be.
 • Trainingspakket met video: 'Handbagage, een trainingspakket voor het omgaan met alcohol en drugs op het werk'.
 • Naslagwerk : 'Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs op het werk'.
 • Affiches: '‘cannabisgebruik en werk’, de reeks: ‘drank & drugs of pillen op het werk? Goed gek, hoogst onverstandig en stom idee’, feit en fabel, …
 • Opiniestuk ‘ Alcohol is overal – het belang van een beleid voor bedrijven en organisaties’.
 • Guideline voor arbeidsgeneesheren die focust op het screenen van problematisch alcoholgebruik.