Nieuws

28 FEB 2022

Social norms approach

Mensen zijn sociale wezens. We kijken naar wat anderen doen om voor onszelf te bepalen wat ‘normaal’ is. Maar het beeld dat we van de leefstijl van anderen hebben klopt vaak niet. Voorlichting over het werkelijke gedrag van mensen in onze omgeving kan zorgen dat we ons eigen gedrag veranderen. Dit wordt de Social Norms Approach (SNA) genoemd.

Wil je aan de slag met de methodiek ‘de social norms approach’?  Wil je samen met je groep nagaan of echt iedereen drinkt en blowt zoals iedereen denkt?  Wil je weten hoe het zit met de sociale norm in mijn groep en ermee aan de slag gaan?

Met deze SNA-quiz kan je samen met je groep nagaan hoe de sociale norm werkt.

 

Wil je nog een stapje verder, dan kan je gebruik maken van de SNA-bag.  Aan de hand van enkele vragen ga je aan de slag met de sociale norm binnen je groep.  Je kan de SNA-bag uitlenen bij onze preventiedienst op het nummer: 011/71 60 01

21 FEB 2022

Afscheid van Rita

Vorige week donderdag bereikte ons zeer droevig nieuws. We vernamen het overlijden van onze voormalig Medisch Directeur Dr Rita Verrando. Dit nieuws kwam niet volledig onverwacht maar maakt ons triest.  

Rita was een straffe madam die ons vanuit deskundigheid maar vooral vanuit een zeer groot rechtvaardigheidsgevoel en een enorm maatschappelijk engagement geleerd heeft goed te zorgen voor mensen die kwetsbaar zijn. Zij is voor ons een  blijvende inspirerende kracht. Het moeten missen van haar authentieke en warme betrokkenheid maakt ons triest maar tegelijk ook enorm dankbaar!

Wij willen deze dankbaarheid ook graag gepast de nodige aandacht geven. Binnen onze organisatie voorzien we binnen enkele weken een herdenkingsmoment samen met onze collega’s, onze cliënten en de familie van Rita. De afscheidsplechtigheid van volgende vrijdag zal in beperkte kring plaatsvinden.

Een laatste groet brengen, kan op donderdag 24 februari van 18u30-19u30 bij Uitvaartzorg Remans, Hoogstraat 83 te Genk.

Onze gedachten gaan uit naar Leo, haar echtgenoot en de familie van Rita.

Je kan een bericht voor Rita en haar familie achterlaten in dit rouwregister

Overlijdensbericht

 

11 FEB 2022

Rebootkamp voor risicovolle gamers in de paasvakantie

Het Limburgs Rebootkamp voor risicovolle gamers vindt dit jaar plaats van 11 tot 15 april. 

Een Rebootkamp is een kamp voor 15 tot 18-jarige risicovolle gamers. Het opzet van het kamp is om op een actieve en creatieve manier op zoek te gaan naar een alternatieve vrijetijdsbesteding, naast het gamen.  De focus ligt dus voornamelijk op het ervaren van andere activiteiten, samen met leeftijdsgenoten.  Indien aangewezen kan er nadien voor de deelnemende jongere een verder begeleidingstraject opgezet worden.  

Naast de jongere zelf worden ook de ouders actief betrokken tijdens de intake, voor en na het kamp. Voor ouder is er de mogelijkheid tot verdere ondersteuning.  

Hoe inschrijven?

Je kan je enkel inschrijven op een kamp in de regio (=Limburg) waar je woont of naar school gaat. Indien niet alle plaatsen worden ingenomen, kunnen jongeren uit andere provincies aansluiten.

Meer informatie en inschrijvingen via s1626540041a1479777090r924386313a1578185868h2009965743.927884249p1126694648o301921642l1127428497d1976456904e555769733r59093255s1320435218@1553455462z1594419880o1087728704r1960073597g1115200202g1705177640r1961171455o1464240979e1635147641p253277255z638758993i1366441206n1446362375.17416798b870365441e1290806158

Op de reboot website kan je meer lezen over deze werkvorm. 

 

19 JAN 2022

Tournée Minérale 2022 gelanceerd

Tournée Minérale: een maand zonder alcohol Tournée Minérale blaast in februari zes kaarsjes uit! De campagne van De Druglijn roept iedereen op om in februari 2022, voor het eerst of opnieuw, een maand geen alcohol te drinken.

De cijfers bewijzen het: Tournée Minérale werkt

95 procent van de Vlamingen kent Tournée Minérale. Daarmee is de campagne even bekend als de nationale feestdag. Het aantal mensen dat deelneemt aan de maand zonder alcohol, bewijst bovendien dat de interesse groot blijft: elk jaar opnieuw neemt een op de vijf volwassenen deel. Dat was ook in 2021, in volle coronacrisis, opnieuw het geval. Die groep bestaat uit een mix van terugkerende en nieuwe deelnemers. Vorig jaar deed 22% voor de eerste keer mee. En gelijk hebben ze, want onderzoek van de UGent wees uit dat wie mee doet aan Tournée Minérale een half jaar na de campagne nog steeds gemiddeld twee glazen minder drinkt per week dan voordien.

Editie 2022 – voel-je-vrij met Tournée Minérale

De focus van de campagne ligt dit jaar op je vrij voelen met Tournée Minérale: vrij van een kater en de daarbij horende verloren dag, vrij van sociale druk om te drinken en vrij om tijdens de rest van het jaar op een doordachte manier zelf te bepalen wanneer je wel of niet een glas drinkt.

Wie al eerder deelnam heeft het waarschijnlijk wel ervaren: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren! Doe dus mee en ontdek de voordelen van een maand zonder.

Ook de keuzevrijheid tijdens de maand zonder alcohol is verzekerd, dankzij het grote aanbod aan alcoholvrije dranken in de supermarkten én in de horeca. Zo zijn er opnieuw heel wat Minérale bars en resto’s die inzetten op een goed alcoholvrij aanbod. Je ontdekt ze allemaal op de website.

Alles wat je altijd al wilde weten over alcohol

In februari zal je ook antwoord krijgen op een heleboel vragen over alcohol. We weten dat alcohol een impact heeft op ons welzijn en op onze fysieke en mentale gezondheid. Maar hoe zit het nu juist? Slaap je beter met een slaapmutsje? Is het ontremmende effect van alcohol goed nieuws voor je seksleven? Wat doet alcohol met je gezondheid? Verschillende experten zullen je allerlei interessante weetjes over alcohol vertellen. Wie benieuwd is, kan op de hoogte blijven via de nieuwsbrief en via de sociale media en de website van Tournée Minérale. Je zal daar ook een hoop recepten en tips vinden. Zo kan je maand zonder alcohol niet meer stuk.

Op je gezondheid

Tournée Minérale helpt om bewuster stil te staan bij onze alcoholgewoonten. Een februari zonder alcohol is even warm en gezellig en uiteindelijk voel je je er beter bij. Heel wat Tournée Minérale-deelnemers ervaarden de afgelopen jaren meer energie, betere slaap en een algemeen frisser gevoel. Altijd welkom. En je werkt er nog mee aan je gezondheid ook! Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2022 geen alcohol. Want ook zonder kan je je perfect amuseren. Meer info vind je op www.tourneeminerale.be .

23 NOV 2021

Grootschalige campagne voor een Gezondere Levensstijl

 

Vanaf nu zullen 11 partners uit de Euregio Maas-Rijn (EMR) en de West-Eifel (DE) uitpakken met een nieuwe campagne om zowel jongeren als senioren aan te zetten tot een gezonde levensstijl.

In onze grensregio is in september 2018 gestart met een grensoverschrijdend project, het project "euPrevent Social Norms Approach (euPrevent SNA) ". The Social Norms Approach heeft zijn waarde al bewezen bij diverse gezondheidsproblemen en doelgroepen. We richten ons in dit project naar jongeren en 55-plussers.

We maken hiervoor gebruik van zowel online tools (website, filmpjes, quiz…) als fysieke materialen (postcards, posters, drinkflessen, SNA-bag…). Voor een overzicht van het hele project kan u terecht op de projectwebsite

Jongeren 

Voor jongeren ligt de focus in de campagne op het gebruik van alcohol, cannabis en gamen.

Het helpt jongeren om gezonde keuzes te maken wanneer zij weten dat hun leeftijdsgenoten helemaal niet zo veel en zo vaak alcohol drinken als zij misschien denken… Of dat dagelijks meerdere uren gamen de norm is…

Senioren

Bij de senioren gaat het over het verantwoord gebruik van alcohol en medicijnen.

Voor senioren helpt het te weten dat de meerderheid van hun leeftijdsgenoten zich houden aan de voorschriften over verantwoord gebruik van geneesmiddelen. Of dat “ook nu het kan” veruit de meeste van hun leeftijdgenoten verstandig omgaan met alcohol.

Met het oog op een kwaliteitsvolle implementatie van de boodschappen, materialen en tools zal er online campagne gevoerd worden. Daarnaast zullen sleutelfiguren uit beide doelgroepen (professionals en vrijwilligers) een online-training krijgen om inzicht te krijgen in de socials norms approach als kwaliteitsvolle preventiemethodiek en kennis maken met het aanbod. 

Materialen bestellen kan via 011 71 6001

Slotconferentie

Op donderdag 27 januari vindt de online slotconferentie plaats van het project EUprevent SNA. Meer info en inschrijven kan hier

10 NOV 2021

Investeren in motiverende gesprekstechnieken?

Binnen het ruime welzijnswerk kom je regelmatig in aanraking met cliënten waarvan de problematiek erg divers en complex is. In sommige gevallen duiken ook alcohol -en/of  andere drugproblemen op. Sommige hulpvragers kaarten dit zelf aan, bij anderen heb je als hulpverlener een vermoeden van gebruik.

Het is niet eenvoudig om hiermee om te gaan. Het gaat dikwijls om kwetsbare mensen, die niet altijd bereid zijn om over hun alcohol -of drugproblematiek te praten. Zij ervaren deze problemen niet als prioritair of komen met een andere hulpvraag.

Als hulpverlener kan je op verschillende vlakken een belangrijke rol spelen in het kader van de alcohol -en drugthematiek: informeren en sensibiliseren, opmerken en inschatten van problemen, cliënten motiveren om hun gedrag te veranderen, doorverwijzen en ondersteuning bieden tijdens en na een behandeling. In de vorming ‘motiverende gespreksvoering’ gaan we dieper in op hoe je deze rollen kan opnemen.

Training motiverende gespreksvoering

De opleiding motiverende gespreksvoering bestaat uit twee lesdagen: de basiskennis (theorie) en een verdieping (praktijk).

Eerst wordt je geïntroduceerd in het thema aan de hand van enkele basiskaders. Daarna krijg je handvatten mee in het opmerken van signalen van problematisch gebruik, en hoe je dit bespreekbaar kan maken.

In het verdiepend gedeelte bekijken we hoe je de motivatie van cliënten, om hun gedrag te veranderen, kan bevorderen. We doen dit aan de hand van motiverende gespreksvoering, een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt.

Heb je interesse in deze training voor jouw team of organisatie? Neem dan zeker contact op onze preventiedienst.