Nieuws

31 MEI 2013

Drughonden op school? CAD-preventie geeft zijn standpunt

Onlangs kopte de geschreven pers dat CAD Limburg tegen controles met drughonden op scholen is. In dit artikel willen we ons standpunt omtrent controles en drugtesten verduidelijken. 

Als alleenstaande 'preventieve' maatregel trekken we ten zeerste het preventief effect van drugcontroles met honden in vraag:

  • Uit internationaal onderzoek is gebleken dat drugtesten niet resulteren in een vermindering van het aantal gebruikers. Integendeel het systeem veroorzaakt schade en is daarom contraproductief. Het leidt tot inbreuken op de grondwettelijke privacy en kan de relaties tussen leerlingen en leraren, ouders en kinderen, ouders en school ondermijnen.
  • Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat in de regio’s waar willekeurige drugstesten worden uitgevoerd er geen vermindering is van het druggebruik bij jongeren. Het rendement van programma’s om misbruik tegen te gaan die gebaseerd zijn op onderzoek (evidence-based), betrokkenheid en gezondheid is aanzienlijk groter. Deze programma’s moeten vertrouwen wekken en een eerlijke dialoog op gang brengen tussen volwassenen en jongeren.
  • Een drugstest kan resulteren in vals positief. “Ik was in de buurt van vrienden die blowden”…
  • Een drugstest kan resulteren in vals negatief. De uitslag zegt immers niets over hoeveelheid, regelmaat en tijdstip van gebruik. De meeste drugs zijn maar enkele dagen opspoorbaar.
  • Wat het resultaat ook is, het levert geen zekerheid. Het roept vragen op! Vandaag dus niet, maar gisteren wel? Wat met signalen die blijven bestaan? Is er nog vertrouwen voor een dialoog? Een positieve test…Was dat eenmalig? Of regelmatig en problematisch….? Wat is de achterliggende reden?
  • Men zal moeten handelen op basis van partiële informatie! Door te focussen op het gedrag (afwezigheid, verandering van schoolresultaten, onrustig gedrag, terugtrekken uit groepsactiviteiten, verandering van vriendenkring…) kan men in een open dialoog meer te weten komen en kan men botsen op elementen waarmee men in een pedagogisch kader aan de slag kan.
  • Drugtesten leveren niet “die heldere foto” die men verwacht en zijn zeer duur. Je kan niet aan vertrouwen werken met een “motie van wantrouwen”. De dialoog wordt moeilijker en het taboe zal alsmaar groter worden.
  • In een aantal gevallen kan een test een hulpmiddel zijn. Wanneer om veiligheidsredenen (bedienen van een machine) over geschiktheid moet geoordeeld worden kan een test helpen. Met instemming van de jongere kan het ook een instrument zijn in een ruimer therapeutisch kader.

Waar we wel voor pleiten is een geïntegreerd Alcohol en drugbeleid in elke Limburgse school dat gestoeld is op drie pijlers: regelgeving en procedures, begeleiding en educatieve en structurele maatregelen. Binnen dit beleid kan ook nagedacht worden over situaties en omstandigheden waarin drugcontroles wel een goede maatregel kunnen zijn. 

Lees meer over preventie in het secundair onderwijs