Nieuws

25 MEI 2022

Crosslink, een greep uit het aanbod van Ligant

Ligant is een Limburgs netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren. Het gaat om laagdrempelige, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg met als basisuitgangspunt dat ieder kind met een psychische kwetsbaarheid én zijn context, recht hebben op geestelijke gezondheidszorg( GGZ)-hulp. ZorGGroep Zin maakt deel uit van dit netwerk.

De programma’s Crosslink & Connect van Ligant bieden het netwerk de kans om specifieke aandacht te hebben voor kinderen en jongeren van ouders met een psychische en/of afhankelijkheidsproblematiek.

Veel kinderen groeien vandaag de dag op in een gezin met een ouder die kampt met een psychisch en/of verslavingsprobleem. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen van deze ouders een grotere kans hebben om later zelf psychische problematiek te vertonen. Om dit te vermijden is het belangrijk om hier preventief aandacht voor te hebben en om tijdig de nodige hulp en ondersteuning aan deze kinderen te bieden.​

Hulpverleners worstelen soms met dit thema omdat ze het niet gewoon zijn om met kinderen te werken of zichzelf te onzeker voelen om een psychiatrische problematiek van een ouder bespreekbaar te maken met het kind. Het doel van het Crosslink team is om hulpverleners hierin sterker maken. Dit door vormingen aan te bieden op maat, het  organiseren van een driedaagse vorming KOPP/KOAP voor hulpverlening in  diverse sectoren én door consult en intervisie aan te bieden voor teams. We maken verbinding tussen organisaties die omtrent dit thema aan de slag gaan of vragen hebben. De provinciale werkgroep KOPP/KOAP is hiervoor in het leven geroepen. 

Het programma Connect beoogt het snel en tijdig detecteren van risico’s en de eerste tekenen van een mogelijk psychische/psychiatrische problematiek bij infants, kinderen, jongeren en jong-volwassenen tot 23 jaar. Daarnaast wordt er ingezet op laagdrempelig en kortdurende interven-ties bij kwetsbare groepen en groepen met een verhoogde kwetsbaarheid. 

Met de oprichting van KOPP/KOAP-groepen wilt het netwerk Ligant binnen het programma Connect een veilige plek creëren waar kinderen en jongeren samen leren omgaan met de psychische en/of afhankelijkheidsproblemen van hun ouder(s) waarbij de focus ligt op preventie, vroegdetectie en vroeginterventie. Erkenning vinden bij leeftijdsgenoten in gelijkaardige situaties is hierin een voorname factor in ons opzet. In kleine groepen kunnen de kinderen en jongeren bij elkaar, en de hulpverlener, terecht met al hun vragen en verhalen. Op een aangename manier bespreken ze belangrijke thema’s, leren thuissituaties beter begrijpen en geven elkaar tips.  

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van Ligant : www.ligant.be

 

25 MEI 2022

Inspiratiebox ‘Praten over alcohol, drugs en gamen voor (jeugd)hulpverleners'

Alcohol, drugs en gamen maken deel uit van de leefwereld van jongeren. Jongeren zien hier vaak de risico’s niet van in. De bezorgdheid wordt vooral gevoeld door de omgeving: ouders, leerkrachten, begeleiders, … . Als hulpverlener wil je graag ingrijpen vooraleer het probleem verergert, maar weet je misschien niet altijd hoe je dit het best aanpakt.

Het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en Drugs (VAD) ontwikkelde een inspiratiebox om aan de slag te gaan rond dit thema. Deze box bestaat uit o.a. uit inzicht in enkele basiskaders rond verslaving en een aantal methodieken om hier met de jongeren aan de slag te gaan.

Eén van de methodieken is bijvoorbeeld ‘Welke middelen ken ik?’(pg63).   Meer over deze methodiek kan je lezen via deze link.

Er bestaat ook een inspiratiebox voor hulpverleners in de welzijns- en gezondheidssector met heel wat methodieken om concreet met je cliënt aan de slag te gaan rond verslaving.

 

20 MEI 2022

Make the difference

Opgroeien in een gezin met een verslavingsproblematiek kan leiden tot ernstige psychische problemen. In de partnerlanden van dit Europees project woont 8-14 % van alle drugsgebruikers samen met kinderen (EWDD, 2012). Tot op heden waren initiatieven vooral gericht op het opleiden van professionals en het ontwikkelen van groepsprogramma's voor getroffen kinderen. Zonder die kinderen in de eerste plaats te identificeren, kunnen deze maatregelen echter niet effectief zijn.

Make The Difference wil voorkomen dat het welzijn van kinderen in gezinnen met een verslavingsproblematiek in gevaar komt door zich te richten op het bevorderen van bindende samenwerkingsafspraken, het kwalificeren van professionals en het inbedden van (bestaand) passend aanbod voor de kinderen.

Euronet 

Euronet is een Europees netwerk voor verslavingspreventie dat bestaat uit 17 landen. In België maakt ZorGGroep Zin al jaren deel uit van dit netwerk.

De bedoeling van het netwerk is:

  • Uitwisseling van kennis en ervaringen op internationaal vlak
  • Het ontwikkelen van specifieke (evidence based) preventieprojecten en de implementatie ervan op lokaal niveau.
  • Evalueren en bijsturen van deze projecten

Binnen het netwerk kwam het “make the difference” project tot stand. 

Make the difference 

Het Make the difference project is gericht naar kinderen die opgroeien in gezinnen met een verslavingsproblematiek (KOAP). Hiervoor werd er in elk deelnemend land een partner gezocht die actief is binnen het jeugdwelzijnswerk, voor België werd dit Ligant. 

Samenwerkingsovereenkomst 

In de eerste plaats zal er een samenwerkingsovereenkomst tussen ZorGGroep Zin en Ligant worden ontwikkeld. Met deze samenwerkingsovereenkomst willen we efficiënter kunnen werken met gezinnen met een verslavingsproblematiek door het uitwisselen van expertise, casusbespreking en samen opnemen van casussen,…

Op basis van de ervaringen van de deelnemende landen in het ontwikkelen van deze samenwerkingsovereenkomst wordt een gids ontwikkeld die getest zal worden in 12 Europese landen.  

Deskundigheidsbevordering 

Als tweede doelstelling heeft het project deskundigheidsbevordering voor alle partners rond het KOAP thema. Hiervoor is in oktober 2021 een seminarie doorgegaan in België waarbij good practices werden uitgewisseld. Tijdens dit seminarie was er veel lof over de Kindreflex en de kriebelkoffer. Momenteel wordt er besproken hoe deze methodieken op internationaal niveau verspreid kunnen worden.

Samen met onze Duitse partner ontwikkelt ZorGGroep Zin een curriculum zodat de deelnemende partners dit seminarie op lokaal niveau kunnen organiseren (aangepast aan de lokale noden en behoeftes).

Daarnaast wordt in een tweede seminarie het Duitse buddy programma “Baloo and you”  uit de doeken gedaan. De bedoeling is dat de partners na het seminarie hiermee in eigen land aan de slag kunnen gaan. Meer info over baloo and you vind je via deze website: https://crimesolutions.ojp.gov/ratedprograms/636   

Meer info 

De medewerkers vanuit ZorGGroep Zin:

E679311623l1853566331l1817988478e1901028237n415055028.1010654869g1722771973i966542342b182200284n1163728480e482938659y1838091346@546881189z1582905825o1751478119r2078078741g1198352926g1284026600r905532086o762858601e617436871p2126035828z2122368013i215702834n93924939.947933774b1913290010e865469617

J557409776e1179475331r1284297890o1236721399e885558014n954802720.990265988a1300613042e1965457590r565554313t119671736s174226@1729282793z602610395o1838265572r128680334g38032572g1442260044r59275427o1236385498e578802996p964807513z1999244099i1196239867n943359693.1974128464b1411942701e1037284633

C774578590a1177749063r1902754250l1331988366o209740746.1039568492b421226118a1095298760e1994371212t1411492106e248428154n1812345154@1977046420z368099890o1812519381r1558845565g970710285g1503301305r1687525900o1008742857e798077701p1746801327z97644707i1376880697n564125193.2096888806b425636916e1507484886 

De medewerkers vanuit Ligant

v1923533622e1837579618e397285871r550628564l867845033e152556473.1882616931u1077585780m1192124965a156359401n25400892s1039012530@1567851507l273829047i703874036g1397414279a641928937n368909769t808776197.1612639223b1872211075e348818449

v473898432i522805128c2095619776k571543140y1899685826.512261321t520948298e177839094r2019746208t296998273e2015418712k269548431a847626837@735780098l422104905i582760120g1813365878a1614229870n739119521t1838766770.505758752b159487381e2112595817 

webpagina make the difference:

https://www.euronetprev.org/projects/makethedifference/

 

 

 

16 MEI 2022

Er is geen enkel excuus voor nog meer winstbejag in de vorm van gokreclame

Kansspelen berusten op toeval. Daar kan geen logica, analyse of bijgeloof tegenop. Ook niet wanneer er gouden bergen winst beloofd worden.  Gokreclame verbieden daarentegen: dat is alleen maar logisch!

Laat ons een kat een kat noemen: reclame en shirtsponsoring hebben vooral de bedoeling mensen aan te zetten het product in kwestie te kopen. Wie overtuigd is dat gokgedrag ontraden beter is dan kansspelen verbieden, moet weten dat gokreclame juist daarom not done is. Het fundament voor een effectief gokbeleid ligt bij een erg strikte regulatie. Welzijn en volksgezondheid moeten altijd primeren boven winstbejag.

Er heerste dan ook veel ongeloof wanneer bij de regulering van weddenschappen en online kansspelen reclame plots toegelaten werd vanaf 2010. Dat een verbod op gokreclame nu terug op tafel ligt, hoeft niemand te verbazen. Het is nu eenmaal één van de beste preventiemaatregelen, dat is wetenschappelijk onderbouwd (lees evidence based!). Een meerderheid stoort zich aan de reclamewaterval. Het zet jongeren aan tot gokken op risicovolle producten, normaliseert gokgedrag en zet personen met een gokprobleem telkens opnieuw aan om geld te verkwisten. Terwijl ’bescherming van de speler’ juist het bestaansrecht van de wet uitmaakt. Een strikte regulering behelst een verbod op reclame en marketing, net zoals dat bij tabak het geval is.

Van de mensen die nu op geen enkele manier gokt, denkt 11% het onder invloed van reclame in de toekomst wel te doen. Bij studenten loopt dat op tot 14,8% en bij werkzoekenden zelfs tot 28,9%. Mensen die het financieel moeilijker hebben zijn extra vatbaar voor gokreclame. Onverantwoorde aanmoediging heet dat!

Er is niet één rechtvaardig excuus voor nog meer winstbejag op kap van meest kwetsbaren. We kennen intussen de desastreuze gevolgen voor personen met een gokstoornis en hun omgeving. 20% bij legale weddenschappen riskeert problemen, 25% bij legale casinospelen. En neen, de ‘gouden graal’ om reclame en sponsoring niet te richten op jongeren, kwetsbaren of probleemspelers, die bestaat echt niet! Loterijspelen, metwaarbij de tijd tussen 2 spelmogelijkheden sowieso langer is, kennen wel minder probleemspelers. Daarom is massale aanmoediging ook hier nog niet ok.

Het verbod op gokreclame dat Minister Van Quickenborne samen met 5 andere bevoegde regeringsleden voorstelt, is een erg belangrijke en moedige stap naar een meer verantwoord gokbeleid. We moeten gokverslaving blijven bestrijden, zoals ook afgesproken in het regeerakkoord en eerder voordien door de Hoge Gezondheidsraad aanbevolen. Wat nu nodig is , is verdere daadkracht en doorzettingsvermogen!

Ronny Willemen, hulpverlener zorGGroep Zin. 

01 MAA 2022

Knaldrang

De uitgaanssector opent stilaan zijn deuren en zal snel weer op volle capaciteit kunnen draaien. Eindelijk kan iedereen weer genieten van een avondje uit in het jeugdhuis, de nachtclub, een concert of hangen op een meerdaags festival!

Uitgaan is plezant, tegelijkertijd kan het ook risico’s inhouden als het gelinkt wordt aan het gebruik van legale en/of illegale roesmiddelen. De meest gekende uitgaansrisico’s zijn verkeersongevallen, gehoorschade, soa's, agressie, vandalisme en daarnaast kunnen lichamelijk klachten zoals misselijkheid, oververhitting, uitdroging, ... ervoor zorgen dat een avondje uit minder plezant verloopt.

Er zijn door het Vlaams expertisecentrum alcohol en andere drugs (VAD) voor elke setting gepaste methodieken ontwikkeld om preventief te werken rond de risico’s in het uitgaansleven. Onze regionale preventiewerkers ondersteunen organisaties en gemeenten bij de implementatie van deze methodieken.

Quality Nights voor Clubs en Events

De methodiek waar het 10 jaar geleden mee begon; 9 Antwerpse clubs engageerden zich om een aantal omgevingsinterventies in te voeren (services) zoals gratis drinkwater, gratis oordoppen, opleiding voor medewerkers, acties rond veilig vervoer, aanbieden van een gevarieerd assortiment aan alcoholvrije dranken, enz. Deze 14 services vormen de basis voor het succesvolle Quality Nights verhaal dat ondertussen door heel wat nachtclubs en events zoals Pukkelpop en Extrema Outdoor wordt geïmplementeerd.

Quality Bars

Recentelijk ontstond ook bij danscafés de behoefte om gericht preventief te werken rond de uitgaansrisico’s en zo een veilige uitgaansomgeving te creëren voor hun doelpubliek. Quality bars bieden 5 basisservices aan, waaronder een online training voor hun medewerkers, het verstrekken van gezondheidsinformatie, het informeren van het cliënteel rond de mogelijkheden van alternatief vervoer, het verstrekken van oordoppen en aandacht voor EHBO.

Feestwijzer en Attent

Voor organisatoren van kleinschaligere evenementen zoals bijvoorbeeld (studenten)fuiven en jeugdhuizen zijn er de laagdrempelig en haalbare Quality Nights-instrument ATTENT en feestwijzer.

In overleg met en op vraag van de jeugdhuissector werd op hun maat de methodiek ATTENT ontwikkeld dat eveneens de sterke principes van de Quality Nights methodiek vertaalt naar het jeugdhuisgebeuren. Voor de lokale fuiven en evenementen is er Feestwijzer. Beide zetten onder andere in op  informatieverstrekking, regelgeving, voorlichting personeel, structurele maatregelen.

Safe ’n Sound

Voor events in de elektronische muziekscene is er de mobiele stand Safe ’n Sound. Safe 'n Sound doet aan ‘harm reduction’, letterlijk vertaald ‘schadebeperking’. Het wil gezondheidsproblemen voorkomen, ook wanneer het middelengebruik niet vermeden kan worden. Daarom wisselt Safe 'n Sound info en advies uit met feestvierders over partydrugs.

Dit gebeurt met de hulp van ‘peers’: vrijwilligers met dezelfde interesses, levensstijl en ervaringen als andere feestvierders. Ze hebben een open houding en benaderen mensen die drugs gebruiken met respect. Deze getrainde peers bemannen niet alleen de infostand, maar worden ook betrokken bij andere aspecten van het project. meer over Safe ’n Sound

 

Wil je aan de slag gaan met één van deze methodieken, neem dan contact op met de preventiewerker van jouw regio.

Meer lezen over de VAD-methodieken naar de uitgaanssector

28 FEB 2022

Ouder worden en alcohol

Februari was de maand van Tournée Minérale. Het lokaal dienstencentrum van Bilzen zette hierop in en motiveerde de senioren om een maand lang geen alcohol te drinken.

Tijdens een infomiddag in de verschillende dorpsrestaurants kregen de senioren aan de hand van een quiz en stellingen uitleg over de invloed van alcohol op hun lichaam. Er werd stilgestaan bij het eigen alcoholgebruik en nagedacht over de voordelen van een glaasje minder te drinken.

Als afsluiter konden de deelnemers proeven van een mocktail en kregen ze inspiratie en tips mee om zelf lekkere alcoholvrije drankjes te maken.

Wil jij in jouw gemeente of organisatie ook iets organiseren rond de thema’s alcohol, drugs, medicatie, gamen of gokken? Neem dan contact op met onze preventiedienst.