Nieuws

08 OKT 2019

Groot leefstijlonderzoek in de Euregio

Helpt u ons met het invullen van de vragenlijst?

CAD Limburg, deel van Zorggroep Zin, voeren samen met negen partners uit Nederland en Duitsland een onderzoek uit in de Euregio Maas-Rijn. Dit is het gebied dat gevormd wordt door Zuid Limburg (NL), Limburg en Luik (B), Aken, Heinsberg, Euskirchen en Bitburg (D). Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de leefstijl van mensen in onze regio. Wij zoeken jongeren (12-26 jaar) en 55-plussers die ons door het invullen van een korte vragenlijst helpen ons preventie-advies te verbeteren. Onderzoeksonderwerpen bij 55-plussers zijn alcohol en medicatie. Bij de jongeren gaan de vragen over alcohol, cannabis en gaming.

Vertrouwelijk en anoniem

Het invullen is vrijwillig en duurt ongeveer 10 minuutjes. Het onderzoek is vertrouwelijk en anoniem. Dat betekent dat aan de antwoorden geen naam gekoppeld kan worden.De vragenlijst kan online worden ingevuld via deze link: www.healthsurvey.eu 

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met Carlo Baeten, carlo.baeten@zorggroepzin.be of op 011/716001.

Dit onderzoek wordt ondersteund door het Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn.

17 JUN 2019

Het jaarverslag 2018, een gedifferentieerd zorgaanbod

In 2018 vierde CAD Limburg niet alleen zijn 60ste verjaardag, het was ook het jaar waarin de samenwerking met de VGGZ een nieuwe impuls kreeg. Er werd gebouwd aan een integratieproces waardoor de jarenlange verwevenheid zal uitmonden in een nieuwe organisatie met als doel nabije, toegankelijke en innovatieve zorg aan te bieden.

Het afgelopen jaar werden opnieuw meer dan 3000 cliënten ondersteund in een vraag naar zorg voor een escalerend verslavingsprobleem. Deze zorg wordt zeer gedifferentieerd aangeboden om een optimaal antwoord te bieden op de diverse hulpvragen.

Het jaarverslag 2018 biedt een uitgebreid overzicht van alle netwerken en samenwerkingsverbanden waarbij medewerkers van onze dienst betrokken zijn om deskundigheid inzake verslaving binnen te brengen. Alles over onze bijdrage aan de perinatale netwerken, het Family Justice Center, de Drugvrije Afdeling in de gevangenis van Hasselt of nieuwe samenwerkingen aangegaan door onze preventiewerkers in de setting Vrije Tijd, lees je in ons Jaarverslag van 2018.

Meer: Jaarverslag 2018

27 MEI 2019

Wijzigingen in de kansspelwet: wat verandert er op 1 juni?

Vanaf 1 juni gaan er nieuwe regels en maatregelen in die spelers van gokspelen beter moeten beschermen. Deze nieuwe maatregelen zijn een volgende stap richting een preventief gokbeleid.

Het graag doen en jezelf schuldig voelen omdat je het doet

Gokken kan spannend zijn maar al spelend kunnen mensen ook in de problemen komen. De grens tussen recreatief-, risicovol- en problematisch gokken is immers erg dun. Een gokker heeft het heel vaak zelf niet in de gaten dat er een probleem groeit. En zelfs lichte-of matige gokstoornissen kunnen dan al heel wat financiële, relationele-, sociale- of psychische klachten zorgen. Verloren geld proberen terugwinnen is dan een drijfveer die tot een ernstig gokstoornis leidt. Eens men verslaafd is, blijkt stoppen erg moeilijk.

De maatschappelijke aanvaarding van gokken en de toenemende invloed van sociale media (promoten gokgedrag) en games (met gokcompenent) om (jonge) personen naar gokspelen te lokken is erg verontrustend. Steeds meer Belgen komen op steeds jongere leeftijd in contact met risicovolle, legale, kansspelen. En een deel ervan kent reeds op jonge leeftijd al problemen door gokgedrag. Strengere regels zijn erg nodig en niets te vroeg keurde het Belgische parlement op 4 april 2019 eerste maatregelen goed. Gokverslaving tegen gaan is één van de belangrijkste doelstellingen van de wet op de kansspelen. Hoewel deze nieuwe maatregelen niet alle problemen zullen kunnen voorkomen, is het wel erg nodig dat de gokproblematiek aandacht blijft krijgen bij beleidsmakers. De gezondheidsschade, het verlies aan levensjaren, door gokproblemen is 3 keer zo groot als bij illegale drugs en bijna zo groot als bij ernstige depressies.

"Gok met mate"

Preventief wordt dus best de boodschap gegeven om helemaal niet te gokken, eventueel experimenteergedrag met gokken zo lang als mogelijk uit te stellen en voor wie toch gokt om op voorhand grenzen te bepalen. Een mogelijke richtlijn kan zijn om zeker nooit meer dan 5% van je maandinkomen aan gokken te spenderen. Gok je meer, dan riskeer je problemen te krijgen. Bij sommige vormen van gokken zoals poker, gaan mensen vooral veel tijd aan gokken besteden. Het gaat immers ten koste van andere, meer belangrijke, activiteiten.

Noodzakelijke regels

Preventiewerk en hulpverlening om gokproblemen te voorkomen kan enkel zinvol zijn indien het door een voldoende strenge wet geflankeerd wordt. De basiswet dateert van 1999. Vooral met de wet van 2010 werd gokken verder laagdrempelig en bleven Koninklijke Besluiten, oa op online gokken, lang op zich wachten. Nu zijn de eerste noodzakelijke stapjes richting meer beschermingsmaatregelen gezet. Deze gaan in vanaf 1 juni 2019.

Wie problemen ervaart met wedden binnen het weddenschapkantoor bijvoorbeeld, kan zichzelf nu ook beveiligen door een toegangsverbod aan te vragen (Kansspelcommissie). Zoals bij een casino of speelautomatenhal, zal er nu aan de ingang van het wedkantoor controle via de ID zijn.  Wie op de EPIS lijst staat, kan niet binnen. Mensen op die op de EPIS-lijst staan, zullen geen mails meer krijgen met verleidende boodschappen, bonussen... .

Verbod op reclame voor online kansspelen

Op 1 juni treedt het KB van 25 oktober 2018, over de ‘voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten’, in werking. Reclame voor online kansspelen op TV voldoen niet aan deze voorwaarden en worden dus onwettelijk.

Gokbedrijven mogen enkel nog reclame voor casinospelen maken op hun eigen website. Ze kunnen gebruik maken van gepersonaliseerde mails om reclame te sturen. Maar daarbij mogen ze, logischerwijze, geen personen op de EPIS-lijst meer contacteren. Heb je een toegangsverbod, dan mag je geen mails meer van hen ontvangen.

Verder komt er een reclameverbod voor deze kansspelen tijdens de sportwedstrijden, ongeacht het medium waarlangs rechtstreeks verslag wordt uitgebracht. Waar Belgische aanbieders sportevenementen in het verleden aangrepen om via tv, radio, websites en applicaties te adverteren, is dat vanaf nu gedaan. Er zal geen reclame voor online sportweddenschappen meer worden uitgezonden voor 20 uur, behalve in geval van de uitzending van sportprogramma's. Per reclameblok wordt het aantal mogelijke reclamespots voor aanbieders van online sportweddenschappen dan beperkt tot 1. Ze mogen oa niet de indruk wekken dat het spel een oplossing biedt voor financiële en persoonlijke problemen of dat het spel een alternatief vormt voor werken en sparen.

Online casino- en speelautomatenhallenspelen (roulette, slots, ..) mogen op deze manier dus enkele nog reclame maken op hun eigen website. Reclame tijdens uitzendingen/programma’s voor minderjarigen (+ kwartier ervoor/erna) is verboden.

Geldlimiet online

Tot nu toe kon men online duizenden euro’s op een avond verliezen. Er komt vanaf 1 juni een speellimiet van €500 per week voor de legale goksites (exclusief eventuele winsten die je terug mee opspeelde). Bij wie dit toch nog wil verhogen, wordt er gecheckt of men niet als wanbetaler bekend is bij de Nationale Bank. Een verhoging kan na 3 dagen ingaan.

Bonussen iets ingeperkt

Vanaf 1 juni 2019 is het voor legale goksites niet meer mogelijk om nieuwe spelers te lokken met erg overdreven bonussen. Maximaal €275 aan bonus mag nog gebruikt worden om mensen te lokken. Mensen proberen te verleiden met cadeaus om met een risicovolle bezigheid te starten is eigenlijk not done.  Dit bedrag van €275 blijft voor kwetsbare personen nog té aantrekkelijk. Adverteren met casino-bonussen mag nu wel alleen nog op de casinopagina zelf. Reclame voor zogenoemde cashback-bonussen, die spelers aanzetten om te spelen door hen bij verlies een nieuwe deelname of terugbetaling van hun inzet te beloven, worden helemaal verboden.

Geen kredietkaarten meer

Gokken op krediet is erg gevaarlijk, financiële putten worden zo steeds dieper. Vanaf 1 juni 2019 wordt de kredietkaart bij online casino’s volledig verboden. Eigenlijk was dit al verboden maar er bestonden omwegen. Deze achterpoortjes gaan nu toe: ‘De houders van een vergunning klasse A+ (casino), B+ (speelautomatenhal) of F1+ (weddenschapkatoor) zijn ertoe gehouden om elke tussenkomst van elektronische betaalsystemen te weigeren bij het opladen van speelrekeningen indien deze elektronische betaalsystemen toelaten dat de speler zijn kredietkaart gebruikt als stortingsmethode’. Hopelijk dus het definitieve einde van e-wallets als Hipay, Neteller en Skrill, of betalingen via kredietkaart verbonden aan Paypal etc.

Verbod op bepaalde weddenschappen

Vanaf 1 juni 2019 is het niet meer mogelijk om op legale goksites te wedden op ‘virtuele-’ of fictieve (sport)wedstrijden. Offline kan dit enkel in weddenschapkantoren en dit vanaf 21 jaar (opnieuw ID-check aan toestel). Virtuele weddenschappen zijn oa door hun snelheid extra verslavend, online worden ze volledig verboden. De Kansspelcommissie krijgt de mogelijkheid om bepaalde fraudegevoelige weddenschappen te verbieden. Denk daarbij aan bepaalde vormen van ‘live betting’ tijdens een wedstrijd. Zo’n live weddenschappen hebben niet enkel een hoger risico op fraude, ze hebben vaak ook een hoger risicoprofiel op verslaving. En ze dreigen steeds meer al even verslavend te worden als casinospelen (snelle spelen waarvan je er continue veel op korte tijd kan doen en zo in een gokroes kan komen met controleverlies als gevolg), dit moet vermeden worden. Eveneens komt er een verbod op het wedden op jeugdwedstrijden.  Sponsoring door gokbedrijven kan bij jeugdwedstrijden niet meer.

Meer Gokken op café?

In een café mogen nu maximum 2 bingotoestellen én maximum 2 ‘toestellen met beperkte inzet’ staan. Dit blijft veel voor een drankgelegenheid. Een ID-kaart dient bij het gokken ingebracht te worden om de minimum leeftijd van 18 jaar te checken. Het is afwachten wat het effect zal zijn van deze toename van kansspelen in cafés.

Toekomst?

Met deze maatregelen wordt een belangrijke stap gezet richting een preventief gokbeleid. Op het vlak van het reglementeren van reclame is er zeker nog groeimarge, bijvoorbeeld voor sportweddenschappen. 

RWM

14 MEI 2019

Praten over alcohol, drugs en gamen in de jeugdhulpverlening

De VAD ontwikkelde een flexibele inspiratiebox ‘Praten over alcohol, drugs en gamen’. Deze map wil jeugdhulpverleners ondersteunen door concrete gespreksmethodieken aan te reiken waarmee je het begeleidingsproces van jongeren rond alcohol, drugs of gamen vorm kan geven.

Als jeugdhulpverlener in de integrale jeugdhulp heb je beroepsgeheim. Vanuit dit beroepsgeheim kan je voor jongeren een kader creëren dat vertrouwen en veiligheid biedt om rond middelengebruik te werken. De gespreksmethodieken in deze map gaan uit van een dergelijk vertrouwelijk kader en richten zich expliciet tot jeugdhulpverleners gebonden aan het beroepsgeheim.

Achtergrondinformatie en methodieken

De inspiratiebox bestaat uit drie delen. In een eerste deel worden de verschillende stappen in het begeleiden van jongeren rond middelengebruik beschreven, aangevuld met concrete gesprekstips. Afhankelijk van de dienst waar je werkt en je functie zijn bepaalde stappen meer of minder relevant. Een begeleiding rond middelengebruik maakt doorgaans ook deel uit van een ruimere begeleiding, omdat het voor heel wat jongeren maar één van de problemen is waar ze mee kampen.

In een tweede deel wordt toegelicht hoe gedragsverandering verloopt volgens het transtheoretisch model van Prochaska en Diclemente (1).

In het derde deel reikt de inspiratiebox methodieken aan die je kan gebruiken als je met jongeren wil praten over (vermoedelijke) middelenproblemen of problemen met gamen. De methodieken zijn ingedeeld volgens de stappen in een begeleidingsproces. Ze helpen je om op een eenvoudige manier aandacht te besteden aan alcohol, drugs of gamen. Per methodiek wordt met een icoontje aangeduid voor welke thema’s je de methodiek kan gebruiken. Bij sommige methodieken horen werkbladen voor de jongere.

Meer info vind je op de website van de VAD

19 MAA 2019

Het aanbod van Rebootkampen voor risicovolle gamers kent een vervolg in 2019

Na enkele succesvolle try-outs in 2017 werd Reboot uitgerold over Vlaanderen in 2018. Naast het kamp in Limburg, werden kampen georganiseerd in Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

In 2019 zullen vijf kampen plaatsvinden in de volgende regio’s: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, Brussel en Limburg.

Tijdens het Rebootkamp worden deelnemers uitgedaagd om op een actieve, creatieve en reflectieve manier aan slag te gaan met leeftijdsgenoten die eenzelfde passie hebben voor gamen. Groepsdynamica en zelfontdekking staan centraal doorheen het kamp. Deelnemers kunnen zich onderdompelen in een waaier van activiteiten die mogelijk een plaats kunnen innemen in hun leefwereld naast gamen.

Meer info over Reboot en de geplande kampen op rebootkamp.be

Via onderstaand filmpje leer je meer over wat Reboot kan inhouden:

06 FEB 2019

Kick-Off Social Norms Approach project

Afgelopen week werd in Maastricht het startschot gegeven van het SNA-project van euPrevent dat tot eind augustus 2021 zal Lopen in Euregio Maas-Rijn waar Limburg deel van uitmaakt.

Uit bronnen en eigen onderzoeken blijkt dat schadelijke consumptiegedrag bij jongeren en senioren in de Euregio Maas-Rijn (EMR) zorgelijk zijn. Het uiteindelijke doel van dit euregionale project is om het gebruik van schadelijke consumptiegedrag zoals; alcohol, drugs en medicijnen bij de doelgroepen jongeren en 55-plussers in te perken.

Focus van het project

De ‘Social Norms Approach’ is een veel belovende aanpak als het gaat om gedragsverandering, in combinatie met andere preventiemaatregelen. Onderzoek laat zien dat mensen met schadelijk gedrag aanzienlijk minder gaan gebruiken wanneer ze hun norm bijstellen. In dit project wordt deze wetenschap ingezet om norm-voorlichtingsboodschappen te ontwikkelen voor jongeren en 55-plussers.

Wat is ‘Social Norms Approach’?

Individuen geloven dat hun gedrag overeenkomt met het gedrag van de meerderheid van de mensen uit hun omgeving. Zo denkt een zware drinker vaak dat mensen in zijn omgeving ook veel drinken. De ‘Social Norms Approach’ gebruikt positieve boodschap(pen) om ongezonde misvattingen te corrigeren, boodschappen gebaseerd op de daadwerkelijke sociale normen uit de omgeving. Deze inzichten inspireren en stimuleren een gezonde leefstijl.

Inventarisatie

In dit project worden de gangbare sociale normen in beeld gebracht van de doelgroepen jongeren (12-26 jaar) en 55-plussers, ten aanzien van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid. Data over gebruik en misbruik worden geïnventariseerd.

Euregionale preventiecampagne

Op basis van de inventarisatieresultaten wordt er een euregionale preventiecampagne uitgewerkt voor beide doelgroepen. Een positieve preventiecampagne om mensen te voorzien van de juiste inzichten op het gebied van bijvoorbeeld alcohol, drugs en medicijn gebruik. Om hen te inspireren én te motiveren gezondere keuzes te maken.

Samenwerking

Het project euPrevent Social Norms Approach is een samenwerking tussen 11 projectpartners uit de Euregio Maas-Rijn, die al ruim 15 jaar samenwerken aan diverse projecten binnen de programmalijn ‘euPrevent Verslaving’. Mondriaan is de leadpartner van dit project.

Ook na dit project blijft de ‘Social Norms Approach’ toepasbaar en inzetbaar ter preventie van andere gezondheidsproblemen in de Euregio Maas-Rijn.

Het SNA-project wordt ondersteund door het Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn. Voor Belgisch Limburg zijn de Stad Hasselt en CAD Limburg partner in het project.

Meer info: Euprevent.eu