Nieuws

27 MEI 2019

Wijzigingen in de kansspelwet: wat verandert er op 1 juni?

Vanaf 1 juni gaan er nieuwe regels en maatregelen in die spelers van gokspelen beter moeten beschermen. Deze nieuwe maatregelen zijn een volgende stap richting een preventief gokbeleid.

Het graag doen en jezelf schuldig voelen omdat je het doet

Gokken kan spannend zijn maar al spelend kunnen mensen ook in de problemen komen. De grens tussen recreatief-, risicovol- en problematisch gokken is immers erg dun. Een gokker heeft het heel vaak zelf niet in de gaten dat er een probleem groeit. En zelfs lichte-of matige gokstoornissen kunnen dan al heel wat financiële, relationele-, sociale- of psychische klachten zorgen. Verloren geld proberen terugwinnen is dan een drijfveer die tot een ernstig gokstoornis leidt. Eens men verslaafd is, blijkt stoppen erg moeilijk.

De maatschappelijke aanvaarding van gokken en de toenemende invloed van sociale media (promoten gokgedrag) en games (met gokcompenent) om (jonge) personen naar gokspelen te lokken is erg verontrustend. Steeds meer Belgen komen op steeds jongere leeftijd in contact met risicovolle, legale, kansspelen. En een deel ervan kent reeds op jonge leeftijd al problemen door gokgedrag. Strengere regels zijn erg nodig en niets te vroeg keurde het Belgische parlement op 4 april 2019 eerste maatregelen goed. Gokverslaving tegen gaan is één van de belangrijkste doelstellingen van de wet op de kansspelen. Hoewel deze nieuwe maatregelen niet alle problemen zullen kunnen voorkomen, is het wel erg nodig dat de gokproblematiek aandacht blijft krijgen bij beleidsmakers. De gezondheidsschade, het verlies aan levensjaren, door gokproblemen is 3 keer zo groot als bij illegale drugs en bijna zo groot als bij ernstige depressies.

"Gok met mate"

Preventief wordt dus best de boodschap gegeven om helemaal niet te gokken, eventueel experimenteergedrag met gokken zo lang als mogelijk uit te stellen en voor wie toch gokt om op voorhand grenzen te bepalen. Een mogelijke richtlijn kan zijn om zeker nooit meer dan 5% van je maandinkomen aan gokken te spenderen. Gok je meer, dan riskeer je problemen te krijgen. Bij sommige vormen van gokken zoals poker, gaan mensen vooral veel tijd aan gokken besteden. Het gaat immers ten koste van andere, meer belangrijke, activiteiten.

Noodzakelijke regels

Preventiewerk en hulpverlening om gokproblemen te voorkomen kan enkel zinvol zijn indien het door een voldoende strenge wet geflankeerd wordt. De basiswet dateert van 1999. Vooral met de wet van 2010 werd gokken verder laagdrempelig en bleven Koninklijke Besluiten, oa op online gokken, lang op zich wachten. Nu zijn de eerste noodzakelijke stapjes richting meer beschermingsmaatregelen gezet. Deze gaan in vanaf 1 juni 2019.

Wie problemen ervaart met wedden binnen het weddenschapkantoor bijvoorbeeld, kan zichzelf nu ook beveiligen door een toegangsverbod aan te vragen (Kansspelcommissie). Zoals bij een casino of speelautomatenhal, zal er nu aan de ingang van het wedkantoor controle via de ID zijn.  Wie op de EPIS lijst staat, kan niet binnen. Mensen op die op de EPIS-lijst staan, zullen geen mails meer krijgen met verleidende boodschappen, bonussen... .

Verbod op reclame voor online kansspelen

Op 1 juni treedt het KB van 25 oktober 2018, over de ‘voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten’, in werking. Reclame voor online kansspelen op TV voldoen niet aan deze voorwaarden en worden dus onwettelijk.

Gokbedrijven mogen enkel nog reclame voor casinospelen maken op hun eigen website. Ze kunnen gebruik maken van gepersonaliseerde mails om reclame te sturen. Maar daarbij mogen ze, logischerwijze, geen personen op de EPIS-lijst meer contacteren. Heb je een toegangsverbod, dan mag je geen mails meer van hen ontvangen.

Verder komt er een reclameverbod voor deze kansspelen tijdens de sportwedstrijden, ongeacht het medium waarlangs rechtstreeks verslag wordt uitgebracht. Waar Belgische aanbieders sportevenementen in het verleden aangrepen om via tv, radio, websites en applicaties te adverteren, is dat vanaf nu gedaan. Er zal geen reclame voor online sportweddenschappen meer worden uitgezonden voor 20 uur, behalve in geval van de uitzending van sportprogramma's. Per reclameblok wordt het aantal mogelijke reclamespots voor aanbieders van online sportweddenschappen dan beperkt tot 1. Ze mogen oa niet de indruk wekken dat het spel een oplossing biedt voor financiële en persoonlijke problemen of dat het spel een alternatief vormt voor werken en sparen.

Online casino- en speelautomatenhallenspelen (roulette, slots, ..) mogen op deze manier dus enkele nog reclame maken op hun eigen website. Reclame tijdens uitzendingen/programma’s voor minderjarigen (+ kwartier ervoor/erna) is verboden.

Geldlimiet online

Tot nu toe kon men online duizenden euro’s op een avond verliezen. Er komt vanaf 1 juni een speellimiet van €500 per week voor de legale goksites (exclusief eventuele winsten die je terug mee opspeelde). Bij wie dit toch nog wil verhogen, wordt er gecheckt of men niet als wanbetaler bekend is bij de Nationale Bank. Een verhoging kan na 3 dagen ingaan.

Bonussen iets ingeperkt

Vanaf 1 juni 2019 is het voor legale goksites niet meer mogelijk om nieuwe spelers te lokken met erg overdreven bonussen. Maximaal €275 aan bonus mag nog gebruikt worden om mensen te lokken. Mensen proberen te verleiden met cadeaus om met een risicovolle bezigheid te starten is eigenlijk not done.  Dit bedrag van €275 blijft voor kwetsbare personen nog té aantrekkelijk. Adverteren met casino-bonussen mag nu wel alleen nog op de casinopagina zelf. Reclame voor zogenoemde cashback-bonussen, die spelers aanzetten om te spelen door hen bij verlies een nieuwe deelname of terugbetaling van hun inzet te beloven, worden helemaal verboden.

Geen kredietkaarten meer

Gokken op krediet is erg gevaarlijk, financiële putten worden zo steeds dieper. Vanaf 1 juni 2019 wordt de kredietkaart bij online casino’s volledig verboden. Eigenlijk was dit al verboden maar er bestonden omwegen. Deze achterpoortjes gaan nu toe: ‘De houders van een vergunning klasse A+ (casino), B+ (speelautomatenhal) of F1+ (weddenschapkatoor) zijn ertoe gehouden om elke tussenkomst van elektronische betaalsystemen te weigeren bij het opladen van speelrekeningen indien deze elektronische betaalsystemen toelaten dat de speler zijn kredietkaart gebruikt als stortingsmethode’. Hopelijk dus het definitieve einde van e-wallets als Hipay, Neteller en Skrill, of betalingen via kredietkaart verbonden aan Paypal etc.

Verbod op bepaalde weddenschappen

Vanaf 1 juni 2019 is het niet meer mogelijk om op legale goksites te wedden op ‘virtuele-’ of fictieve (sport)wedstrijden. Offline kan dit enkel in weddenschapkantoren en dit vanaf 21 jaar (opnieuw ID-check aan toestel). Virtuele weddenschappen zijn oa door hun snelheid extra verslavend, online worden ze volledig verboden. De Kansspelcommissie krijgt de mogelijkheid om bepaalde fraudegevoelige weddenschappen te verbieden. Denk daarbij aan bepaalde vormen van ‘live betting’ tijdens een wedstrijd. Zo’n live weddenschappen hebben niet enkel een hoger risico op fraude, ze hebben vaak ook een hoger risicoprofiel op verslaving. En ze dreigen steeds meer al even verslavend te worden als casinospelen (snelle spelen waarvan je er continue veel op korte tijd kan doen en zo in een gokroes kan komen met controleverlies als gevolg), dit moet vermeden worden. Eveneens komt er een verbod op het wedden op jeugdwedstrijden.  Sponsoring door gokbedrijven kan bij jeugdwedstrijden niet meer.

Meer Gokken op café?

In een café mogen nu maximum 2 bingotoestellen én maximum 2 ‘toestellen met beperkte inzet’ staan. Dit blijft veel voor een drankgelegenheid. Een ID-kaart dient bij het gokken ingebracht te worden om de minimum leeftijd van 18 jaar te checken. Het is afwachten wat het effect zal zijn van deze toename van kansspelen in cafés.

Toekomst?

Met deze maatregelen wordt een belangrijke stap gezet richting een preventief gokbeleid. Op het vlak van het reglementeren van reclame is er zeker nog groeimarge, bijvoorbeeld voor sportweddenschappen. 

RWM

14 MEI 2019

Praten over alcohol, drugs en gamen in de jeugdhulpverlening

De VAD ontwikkelde een flexibele inspiratiebox ‘Praten over alcohol, drugs en gamen’. Deze map wil jeugdhulpverleners ondersteunen door concrete gespreksmethodieken aan te reiken waarmee je het begeleidingsproces van jongeren rond alcohol, drugs of gamen vorm kan geven.

Als jeugdhulpverlener in de integrale jeugdhulp heb je beroepsgeheim. Vanuit dit beroepsgeheim kan je voor jongeren een kader creëren dat vertrouwen en veiligheid biedt om rond middelengebruik te werken. De gespreksmethodieken in deze map gaan uit van een dergelijk vertrouwelijk kader en richten zich expliciet tot jeugdhulpverleners gebonden aan het beroepsgeheim.

Achtergrondinformatie en methodieken

De inspiratiebox bestaat uit drie delen. In een eerste deel worden de verschillende stappen in het begeleiden van jongeren rond middelengebruik beschreven, aangevuld met concrete gesprekstips. Afhankelijk van de dienst waar je werkt en je functie zijn bepaalde stappen meer of minder relevant. Een begeleiding rond middelengebruik maakt doorgaans ook deel uit van een ruimere begeleiding, omdat het voor heel wat jongeren maar één van de problemen is waar ze mee kampen.

In een tweede deel wordt toegelicht hoe gedragsverandering verloopt volgens het transtheoretisch model van Prochaska en Diclemente (1).

In het derde deel reikt de inspiratiebox methodieken aan die je kan gebruiken als je met jongeren wil praten over (vermoedelijke) middelenproblemen of problemen met gamen. De methodieken zijn ingedeeld volgens de stappen in een begeleidingsproces. Ze helpen je om op een eenvoudige manier aandacht te besteden aan alcohol, drugs of gamen. Per methodiek wordt met een icoontje aangeduid voor welke thema’s je de methodiek kan gebruiken. Bij sommige methodieken horen werkbladen voor de jongere.

Meer info vind je op de website van de VAD

19 MAA 2019

Het aanbod van Rebootkampen voor risicovolle gamers kent een vervolg in 2019

Na enkele succesvolle try-outs in 2017 werd Reboot uitgerold over Vlaanderen in 2018. Naast het kamp in Limburg, werden kampen georganiseerd in Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

In 2019 zullen vijf kampen plaatsvinden in de volgende regio’s: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, Brussel en Limburg.

Tijdens het Rebootkamp worden deelnemers uitgedaagd om op een actieve, creatieve en reflectieve manier aan slag te gaan met leeftijdsgenoten die eenzelfde passie hebben voor gamen. Groepsdynamica en zelfontdekking staan centraal doorheen het kamp. Deelnemers kunnen zich onderdompelen in een waaier van activiteiten die mogelijk een plaats kunnen innemen in hun leefwereld naast gamen.

Meer info over Reboot en de geplande kampen op rebootkamp.be

Via onderstaand filmpje leer je meer over wat Reboot kan inhouden:

06 FEB 2019

Kick-Off Social Norms Approach project

Afgelopen week werd in Maastricht het startschot gegeven van het SNA-project van euPrevent dat tot eind augustus 2021 zal Lopen in Euregio Maas-Rijn waar Limburg deel van uitmaakt.

Uit bronnen en eigen onderzoeken blijkt dat schadelijke consumptiegedrag bij jongeren en senioren in de Euregio Maas-Rijn (EMR) zorgelijk zijn. Het uiteindelijke doel van dit euregionale project is om het gebruik van schadelijke consumptiegedrag zoals; alcohol, drugs en medicijnen bij de doelgroepen jongeren en 55-plussers in te perken.

Focus van het project

De ‘Social Norms Approach’ is een veel belovende aanpak als het gaat om gedragsverandering, in combinatie met andere preventiemaatregelen. Onderzoek laat zien dat mensen met schadelijk gedrag aanzienlijk minder gaan gebruiken wanneer ze hun norm bijstellen. In dit project wordt deze wetenschap ingezet om norm-voorlichtingsboodschappen te ontwikkelen voor jongeren en 55-plussers.

Wat is ‘Social Norms Approach’?

Individuen geloven dat hun gedrag overeenkomt met het gedrag van de meerderheid van de mensen uit hun omgeving. Zo denkt een zware drinker vaak dat mensen in zijn omgeving ook veel drinken. De ‘Social Norms Approach’ gebruikt positieve boodschap(pen) om ongezonde misvattingen te corrigeren, boodschappen gebaseerd op de daadwerkelijke sociale normen uit de omgeving. Deze inzichten inspireren en stimuleren een gezonde leefstijl.

Inventarisatie

In dit project worden de gangbare sociale normen in beeld gebracht van de doelgroepen jongeren (12-26 jaar) en 55-plussers, ten aanzien van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid. Data over gebruik en misbruik worden geïnventariseerd.

Euregionale preventiecampagne

Op basis van de inventarisatieresultaten wordt er een euregionale preventiecampagne uitgewerkt voor beide doelgroepen. Een positieve preventiecampagne om mensen te voorzien van de juiste inzichten op het gebied van bijvoorbeeld alcohol, drugs en medicijn gebruik. Om hen te inspireren én te motiveren gezondere keuzes te maken.

Samenwerking

Het project euPrevent Social Norms Approach is een samenwerking tussen 11 projectpartners uit de Euregio Maas-Rijn, die al ruim 15 jaar samenwerken aan diverse projecten binnen de programmalijn ‘euPrevent Verslaving’. Mondriaan is de leadpartner van dit project.

Ook na dit project blijft de ‘Social Norms Approach’ toepasbaar en inzetbaar ter preventie van andere gezondheidsproblemen in de Euregio Maas-Rijn.

Het SNA-project wordt ondersteund door het Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn. Voor Belgisch Limburg zijn de Stad Hasselt en CAD Limburg partner in het project.

Meer info: Euprevent.eu

05 FEB 2019

Grote gedragenheid voor het memorandum Gokken

VAD, de Gezinsbond en de CAD Limburg uitten in de zomer van 2018 hun gezamenlijke bezorgdheid in verband met gokken en gokproblemen. Toen bleek dat deze bezorgdheid breed werd gedragen over diverse sectoren heen, gingen we in debat om een gezamenlijke visie uit te werken. Het resultaat was het memorandum Gokken.

De bereidheid tot engagement in het middenveld was groot om het memorandum te ondertekenen. Maar liefst 180 personen uit diverse sectoren ondertekenden het memorandum. Met z'n allen kunnen we inzetten op alle fasen van het zorgcontinuüm voor personen die problemen ervaren met gokken, van preventie tot voortgezette zorg.

Vier pijlers zijn belangrijk in de preventie en bij een integrale aanpak van gokproblemen en vullen elkaar aan: regels en afspraken, zorg en begeleiding, informatie en sensibilisering (educatie) en omgevings-interventies.

Het fundament voor een effectief beleid ligt bij een beschermend wetgevend kader. Mensen moeten hun spelplezier zelf kunnen invullen, maar dit moet kunnen binnen een bepaalde beschermende context. We moeten snel inspelen op de nieuwe evoluties binnen de kansspelsector en geen kansen laten liggen als het aan komt op de bescherming van de speler. Vanuit een gedragenheid doen we in het memorandum aanbevelingen voor het beleid, die we communiceren naar de naar de verschillende politieke partijen en beleidsmensen op lokaal, Vlaams, federaal en Europees niveau.

Verder verwachten we dat de kansspelsector haar verantwoordelijkheid opneemt en de beschermende maatregelen ter preventie van problematisch gokken mee ondersteunt.

Een paar quotes uit getuigenissen van ervaringsdeskundigen spreken boekdelen:

"De afgelopen jaren heb ik mij professioneel laten begeleiden en ook heel wat tijd doorgebracht in de psychiatrie. Mijn gokverslaving heeft geleid tot een chronische depressie en sociaal isolement. Op een bepaald ogenblik leek zelfdoding de enige uitweg. Hulpverlening die zich specifiek toespitst op gokverslaving staat helaas in België nog in haar kinderschoenen."

"Spelers worden gelokt met bonussen en er wordt een totaal onrealistische winstverwachting voorgespiegeld. Steeds meer jongeren wagen zich steeds jonger aan gokken... De sterke opkomst van online gokken heeft de drempel naar het gokken nog maar eens verlaagd."

"Zelf heb ik mij jaren geleden al op de "zwarte lijst" laten zetten zodat ik geen toegang meer heb tot (online) casino's en speelhallen in België. Casinobezoek in het buitenland blijft mogelijk… Bovendien kan je ondanks een uitsluiting blijven "spelen" op goktoestellen in openbare plaatsen zoals cafés of snookerzaken. En iedereen kan (uitgesloten of niet) vanaf 18 jaar wedden op sport; vaak in de lokale krantenwinkel."

"Pas nadat ik door 't gokken mijn job verloor en onder druk van mijn naasten hulp zocht, pas dan werd ik geholpen om van mijn verslaving af te raken."

"Telkens wanneer ik op een moment kwam dat ik probeerde te stoppen, werd ik bestookt met telefoons waarin gokinstanties een enquête voerden over hun website en of ik tevreden was. In ruil kreeg ik opnieuw €1000 speelkrediet in de vorm van freebets."


17 DEC 2018

Ook in 2019 zal het traject 'Reboot' voor risicovolle en problematische gamers georganiseerd worden

Opzet en visie

Reboot is een zorgmethodiek voor risicovolle en problematische gamers die nood hebben aan een offline herstart. Het kadert binnen het gedachtengoed van peersupport en vroeginterventie. Tijdens een Reboot-kamp komen deelnemers in contact met leeftijdsgenoten die een zelfde passie hebben voor gamen en waarbij de balans met een offline leven dreigt verstoord te worden of verstoord is. De jongeren maken op een ervaringsgerichte manier kennis met alternatieve vrijetijdsinvullingen en de uitbouw van een offline netwerk. Er wordt gewerkt met actieve, creatieve en reflectieve groepssessies met oog voor het individu, groepsdynamica en zelfontdekking. Jongeren worden aangemoedigd om het kampprogramma zelf mee vorm te geven. Er is een beperkte mogelijkheid tot gamen en het delen van de spelervaring met anderen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze actief deelnemen en leren initiatief te nemen tijdens de duur van het kamp. Na het kamp maken deelnemers deel uit van een online community om het verderzetten van gezamenlijke offline initiatieven te stimuleren.

Vlaamse implementatie

In 2017 werden twee Reboot-kampen succesvol georganiseerd door de CAD Limburg. Uit de evaluatie bleek dat deelnemen aan Reboot een meerwaarde was voor de jongere (en zijn/haar context) op vlak van de uitbouw van een offline netwerk en het anders invullen van vrije tijd.

In 2018 werden de eerste stappen in een Vlaamse uitrol gezet. Er gingen drie positief geëvalueerde kampen door: in Limburg, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Hierbij werd de nood gesignaleerd om verder te kunnen inzetten op ontmoeting na het kamp.

Om hieraan en om aan de vraag naar Reboot-kampen tegemoet te komen, werd opnieuw een verlengingsaanvraag ingediend bij het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Deze werd goedgekeurd, zodat in 2019 regionale kampen kunnen worden georganiseerd. Met de input van de voorbije kampen werd door de CAD en VAD een draaiboek uitgewerkt dat andere regio’s ondersteunt om aan de slag te gaan met deze methodiek. Verder zal er meer worden ingezet op het organiseren van terugkomdagen om verbondenheid verder te stimuleren.