Nieuws

12 DEC 2017

Nieuwe aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad voor een gokbeleid

De Hoge Gezondheidsraad komt met een een nieuw advies voor een integraal gokbeleid. Ze houdt daarin onder andere een pleidooi voor een betere bescherming van spelers. 

In de DSM-5 wordt een gokstoornis gedefinieerd als een (niet-middel gebonden) verslaving, terwijl ze vroeger werd beschouwd als een impulscontrolestoornis. De cijfers waarover de Hoge Gezondheidsraad beschikt, wijzen op een prevalentie van 0,4 à 4,2% doorheen het leven. De prevalentie valt moeilijk te ramen omdat er te weinig onderzoek naar is verricht, gokkers weinig gebruikmaken van de zorg en ze niet correct worden geïdentificeerd.

Gokken kan grote gevolgen hebben (financieel, relationeel, sociaal en psychisch. Er zijn bij deze groep ook hoge cijfers wat suïcidegedachten en suïcidepogingen betreft) en daarom is een behandeling essentieel. Op dit ogenblik is er een grote behandelkloof. Het is nodig om de verschillende factoren die een rol spelen bij het ontstaan van gokstoornissen tegelijk aan te pakken.

Structurele maatregelen

Gokkers zijn bijzonder gevoelig voor omgevingsvariabelen en daarom is het belangrijk om de beschikbaarheid van gok gelegenheden te verminderen alsook de aantrekkingskracht ervan te verlagen, door onder andere reclame te verbieden.

Het soort spel heeft ook invloed op het ontstaan van een gokverslaving, en dus moeten er maatregelen worden genomen worden bij de structurele kenmerken van het spel om het beschikbare aanbod te reguleren naar minder verslavende spelen.

Behandeling

Op individueel vlak treden er enerzijds neurobiologische veranderingen op die vergelijkbaar zijn met die welke worden vastgesteld bij verslaafden aan alcohol of andere drugs, en anderzijds gelijkaardige cognitieve processen. Om het gedrag te veranderen moet de behandeling bijgevolg o.m. gericht zijn op de cognities. De behandeling moet daarnaast worden afgestemd op de conditionering, de kwetsbaarheid en/of de impulsiviteit, afhankelijk van het gokkersprofiel.

Voorts moet er ook rekening worden gehouden met comorbiditeit, die vaak voorkomt bij personen met een gokstoornis, en met financiële problemen.

Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek kon worden aangetoond dat cognitieve gedragstherapie doeltreffend is om gokstoornissen te behandelen, maar die studies vertonen vaak tal van beperkingen en er is dus meer onderzoek nodig, ook om andere soorten behandelingen te beoordelen.
Daarom is het belangrijk een multidimensionale aanpak toe te passen en de behoeften van elke speler als uitgangspunt te nemen. Om de kans te vergroten dat gokkers de behandeling blijven volgen, is ook een benadering nodig die gericht is op motivatie en psycho-educatie en moeten er strategieën worden uitgewerkt om terugval te voorkomen (controlemaatregelen, zelfuitsluiting).
Een geneesmiddelenbehandeling (opioïdreceptorantagonisten) kan eveneens nuttig zijn.

Bekendmaking hulpaanbod en sensibilisering

Momenteel is het aantal diensten in België dat gespecialiseerd is in gokverslaving beperkt en is het aanbod slecht bekend. Om de toegang tot de zorg te vergemakkelijken, moet het bestaande zorgaanbod worden uitgebreid en beter bekend raken.

Vooral het online aanbod waarmee, in combinatie met professionele hulp de drempel tot hulpzoeken verlaagd wordt, kan hierbij een belangrijke rol spelen. De identificatie en vroege interventie zou ook moeten worden versterkt door een betere kennis van de problematiek bij de zorgverleners in de eerste lijn en de algemene diensten voor geestelijke gezondheidszorg.

Tot slot moeten gokkers beter op de hoogte zijn van de gokproblematiek, het hulpaanbod en kunnen zelfcontrolemechanismen en boodschappen die verschijnen tijdens het gokken helpen de controle niet te verliezen.. Ook komen er voor het grote publiek best sensibiliserings- en destigmatiserings-campagnes.

Het volledige advies van de Hoge Gezondheidsraad

Meer info en hulp: gokhulp.be

Intervieuw met Prof. Dr. Frieda Mattys over het advies:

 

DFR

05 DEC 2017

Deelnemers Tournée Minérale drinken achteraf minder alcohol

Tournée Minérale was begin dit jaar een succes: meer dan 120.000 Belgen dronken een maand lang geen alcohol. Uit een onderzoek van de UGent blijkt nu dat de deelnemers een half jaar na datum hun alcoholgewoontes nog steeds aangepast hebben. VAD/De DrugLijn en Stichting tegen Kanker, de organisatoren van de campagne, kijken dan ook enthousiast uit naar de tweede editie. De aanloop naar februari 2018 is alvast ingezet met de lancering van de vernieuwde website met enkele nieuwigheden, zoals de Challenge a Friend-module.

Van 10 naar 8 glazen per week

De Universiteit Gent heeft de deelnemers van Tournée Minérale drie keer bevraagd: bij de start, aan het einde van de alcoholvrije maand en een half jaar nadien. 15.257 mensen beantwoordden zowel de eerste als de laatste enquête. Het resultaat is opmerkelijk: vóór de actie dronk deze groep gemiddeld 10 glazen alcohol per week. Een half jaar nadien zijn dat er nog 8. Uit de eerdere bevraging bleek al dat de meeste deelnemers zich tijdens de alcoholvrije maand beter in hun vel gevoeld hadden. Die positieve effecten willen ze duidelijk niet zomaar opgeven: ze vinden het de moeite waard om zes maanden later nog steeds anders met alcohol om te gaan.

“Bij de controlegroep, die niet meegedaan heeft aan de alcoholvrije maand, zien we die daling niet." Vertelt Marijs Geirnaert, directeur van VAD. “De deelnemers zijn door hun positieve ervaringen met Tournée Minérale minder gaan drinken. Daardoor zitten ze nu vaker onder onze richtlijn voor alcoholgebruik. Die raadt onder andere aan om niet meer dan 10 standaardglazen per week te drinken. Wie deelnam aan Tournée Minérale, heeft daar blijkbaar minder moeite mee dan voordien.”

Minder uit gewoonte drinken

De deelnemers kregen, zowel in de eerste als in de laatste enquête, ook een aantal stellingen voorgelegd. Uit hun antwoorden blijkt dat hun houding ten opzichte van alcohol gewijzigd is . De deelnemers grijpen minder uit gewoonte naar alcohol, bijvoorbeeld tijdens het koken of voor de tv. Veel deelnemers verklaren ook dat ze door hun deelname bewuster met alcohol zijn beginnen omgaan, en dat ze gemakkelijker alcohol kunnen weigeren als het hen aangeboden wordt.

Ook tweede keer deelnemen heeft zin

De resultaten van UGent tonen aan dat de campagne werkt. Ze levert gezondheidswinst op (want de deelnemers drinken op zijn minst een lange tijd minder), en ze sensibiliseert. Wie meedoet, denkt na over zijn alcoholgebruik en gaat ermee aan de s lag. Maar oude gewoonten zijn taai en kunnen na verloop van tijd terug de bovenhand krijgen. Door (opnieuw) mee te doen met Tournée Minérale geef je je lichaam een alcoholpauze, werk je aan je gezondheid en (voor wie een tweede keer meedoet) versterk je de gezonde gewoontes die je na de vorige editie geïnstalleerd hebt.

Overmatig alcohol gebruiken is en blijft ongezond, het heeft invloed op bijna alle organen in het lichaam. Alcoholgebruik hangt dan ook samen met ongeveer tweehonderd verschillende aandoeningen, waaronder acht verschillende types kanker. Weinig mensen zijn zich daarvan bewust. Ook dat is iets waar met deze campagne op wordt ingezet.

Daag vrienden uit en organiseer zelf een Tournée Minérale-event

De tweede editie gaat gepaard met een aantal nieuwigheden, die allemaal terug te vinden zijn op de opgefriste Tournée Minérale-website.
Net als vorige keer kan iedereen die meedoet zich registreren, als individu of als lid van een team. Nieuw is dat je nu ook een vriend, familielid of collega kan uitdagen om mee te doen. Om hem of haar extra te motiveren, kan je beloven een som te storten als je vriend de hele maand volhoudt. Het ingezamelde geld wordt door Stichting tegen Kanker ingezet voor kankeronderzoek.


Een andere nieuwigheid is gericht op iedereen die iets organiseert in het kader van Tournée Minérale. Een horeca-zaak die nieuwe mocktails op zijn drankkaart zet, een gemeente die een alcoholvrije receptie organiseert of een vereniging die een mocktailworkshop aanbiedt: bij de vorige editie gebeurde het ook allemaal, maar Stichting tegen Kanker en VAD/De DrugLijn willen deze initiatieven nu extra ondersteunen.


Op de website vind je heel wat inspiratie, en alle nodige afbeeldingen en logo’s om je initiatief een Tournée Minérale-look te geven. Er werd ook een kalender op de website geplaatst, waar iedereen dergelijke initiatieven in kan melden. Deelnemers die op zoek zijn naar alcoholvrije activiteiten, vinden zo alle mogelijkheden in één overzicht. Want het motto van Tournée Minérale luidt nog steeds: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren.

Lokale ondersteuning

Wil je lokaal aan de slag rond Tournée Minérale en wens je hierbij ondersteuning, dan kan je trecht bij de preventiewerkers van de CAD Limburg. Als toemaatje vind je hier alvast onze nieuwe suikerarme mocktailrecepten

CAD preventie

Salvatorstraat 25
3500 Hasselt
011/ 71 60 01

p1548733711r1029768915e438739382v829527368e1220849576n104435843t703624646i1171343493e601900301t494827739a2005605050d647837378@552266152c1154945994a632791290d912444330l2084762343i1729766275m1991112679b768950748u1701668844r1292232781g1754272128.1202386076b58859058e1419187662

Bron: VAD

21 NOV 2017

Tien dagen feest voor tiende verjaardag Quality Nights

Quality Nights, het kwaliteitslabel voor veilig uitgaan voor clubs en dance-events, bestaat 10 jaar. Het initiatief wordt in de kijker gezet op het Quality Nights Birthday Event. In totaal zijn er ondertussen 34 Quality Nights-uitgaanslocaties in 15 Vlaamse steden en gemeenten. Wie op deze plekken uitgaat, kan rekenen op verschillende Quality Nights Services, zoals gratis drinkwater, gratis oordopjes, initiatieven voor veilig vervoer, enzovoort. Er gaan jaarlijks meer dan 2.000.000 feestvierders uit in Quality Nights-locaties in België.

Van 24 november tot en met 3 december vieren de Quality Nights uitgaanslocatie het Quality Nights-label tijdens een evenement: Quality Nigths 10 Years Birthday Event. De ideale gelegenheid om gedurende deze tien dagen kennis te maken met de meest veilige clubs en uitgaanslocaties in België.

Extra diensten voor bezoekers

Quality Nights is een charter waarmee clubs en (dance-)events zich engageren om in te zetten op een veiliger en gezonder uitgaansleven. In Vlaanderen wordt het initiatief gecoördineerd door het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). Een club of event ondertekent het charter steeds samen met de lokale preventiepartner, de lokale overheid en VAD. Maar Quality Nights is meer dan een belofte op papier. VAD identificeerde veertien Quality Nights-services die clubs en dance-events kunnen aanbieden, waarmee ze het uitgaansklimaat in hun locatie aanzienlijk verbeteren. Wanneer clubs en events het charter ondertekenen, beloven ze daarmee om minstens de zes voornaamste Quality Nights-services aan te bieden. Van de andere acht wordt bekeken wat op die locatie mogelijk en wenselijk is. In ruil daarvoor krijgt de club of het event het Quality Nights-label. De zes basisdiensten die aangeboden moeten worden, zijn:

 • Gratis drinkwater
 • Gratis oordopjes
 • Het (al dan niet gratis) beschikbaar stellen van condooms
 • Het ter beschikking stellen van alcoholtesters en informatie over openbaar vervoer
 • Het opleiden van personeel op het vlak van veiligheid en gezondheid
 • Het aanbieden van gezondheidsinformatie (preventieboodschappen over alcohol en andere drugs, gehoorschade, veilige seks, enzovoort)

Met die inspanningen tonen clubuitbaters en festivalorganisatoren dat ze begaan zijn met het welzijn en de veiligheid van hun klanten.

Ontstaansgeschiedenis over de gewestgrenzen heen

Quality Nights werd in 2007 in Brussel ontwikkeld door Modus Vivendi. Sinds 2009 ondertekenden ook steeds meer Waalse clubs het charter. Vanaf 2012 ging VAD in Vlaanderen met het concept aan de slag, waardoor ook daar een dertigtal uitgaanslocaties toegevoegd werden aan het label. Vandaag verenigt Quality Nights een 70-tal uitgaanslocaties over heel België en in het noorden van Frankrijk.

Quality Nights werkt voor diverse thema’s samen met verschillende partners, zoals Sensoa - Alles over seks, CM - Oorgasme, Socialistische Mutualiteit Brabant (FSMB), Horeca Vlaanderen en Responsible Young Drivers.

Bekende clubs en dancefestivals

In Vlaanderen spreekt het preventiewerk van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg elk jaar clubuitbaters of eventpromotoren aan over het Quality Nights-initiatief. Het is dankzij hun enthousiasme dat regelmatig nieuwe locaties het charter ondertekenen. Inmiddels hebben heel wat bekende clubs en festivals het Quality Nights charter ondertekend zoals La Rocca, Carré, Ampère, Versuz, Lokerse Feesten en Reggae Geel.

In Limburg behoren Versuz, Labyrinth Club, Forty Five, Extrema Outdoor en Extrema Noir tot de Quality Nights clubs en events. 

De lijst met alle Quality Nights-locaties is te vinden op qualitynights.be

Uit een online enquête bij 216 uitgaanders blijkt dat ook het publiek het initiatief leert kennen en apprecieert. Eén op drie kent het Quality Nights-label, 94% is tevreden of zeer tevreden over de aangeboden diensten. Vooral de diensten gratis water, gratis oordopjes, veilig vervoer, vestiaire, chill out (een ruimte waarin de clubbers of festivalgangers tot rust kunnen komen) en getraind personeel worden geapprecieerd.

In de watten

“Het Quality Nights-label is de Michelinster van het veilig uitgaan,” zegt Jochen Schrooten, coördinator Quality Nights Vlaanderen. “Bij het uitbaten van een club of het organiseren van een evenement komt erg veel kijken. Daarbovenop extra moeite doen om een veiligere, gezondere en dus aangenamere uitgaanslocatie te creëren is niet vanzelfsprekend. Quality Nights Clubs en Events willen voor hun gasten zorgen. Ze hebben personeel dat bezoekers die onwel worden kan opvangen, ze doen al het mogelijke om mensen die te veel gedronken hebben veilig thuis te krijgen en ga zo maar door. Als je uitgaat, zal je nergens zo in de watten gelegd worden als in een Quality Nights Club of op een Quality Nights Event.” Op qualitynights.be staat de volledige lijst participerende clubs en events. Van elke club of van elk event wordt er ook een overzicht gegeven van welke Quality Nights Services ze aanbieden.

bron: VAD

05 OKT 2017

STUFV – De mobiele website die studenten aanzet tot veiliger feesten.

Verder studeren is voor velen een periode waar met plezier op wordt teruggekeken, Voor het eerst staan jongeren op hun eigen benen en moeten ze leren omgaan met zulke vrijheid. Ze moeten hun studies leren combineren met het studentenleven en dat is niet altijd eenvoudig. Die druk er voor zorgen dat studenten risico’s nemen. Uit cijfers van het Vlaams studentenonderzoek “In hogere sferen” (VAD, 2013) blijkt dat het gebruik van alcohol, stimulerende medicatie en cannabis bij een groot deel van de studenten is ingeburgerd.

Om de Limburgse studenten te sensibiliseren rond het gebruik van die middelen en uitgaansrisico’s hebben de CAD Limburg, Hogeschool PXL, UC Leuven-Limburg , Universiteit Hasselt, gemeente Diepenbeek, stad Genk en stad Hasselt de krachten gebundeld. Zo werd STUFV geboren. Een mobiele website waar studenten een overzicht vinden van activiteiten en evenementen die voor hen georganiseerd worden, maar waar zij ook terecht kunnen voor EHBO-tips en informatie over uitgaansrisico’s op maat.

STUFV (Studenten Feesten Veilig)

De mobiele website STUFV wil studenten niet met het vingertje wijzen, maar wil op een luchtige en laagdrempelige manier de juiste informatie en tips over omgaan met uitgaansrisico’s dichter bij studenten brengen. De thema’s die aan bod komen zijn: EHBO, verkeersveiligheid, alcohol, cannabis, medicatie, seksualiteit en gehoorschade.

Wat moet je doen als je vriend plots knock-out gaat op een fuif? Moet je je zorgen maken wanneer je oren fluiten na een fuif? Aan de hand van EHBO tips, Q&A en weetjes tracht STUFV studenten een antwoord te geven op dit soort vragen en hen te verwijzen naar andere organisaties en websites voor uitgebreide info.

Daarnaast is STUFV een tool voor studenten die graag uitgaan. Ze vinden er een overzicht van upcomming studentenevenementen (groot en klein). Indien er zich een crisissituatie voordoet vinden ze er duidelijke EHBO-richtlijnen. Organisatoren kunnen zich bovendien aanmelden om hun evenementen toe te voegen aan de kalender. Ze worden hierbij gestimuleerd a.d.h.v. prangende vragen en uitdagende stellingen om de uitgaansrisico’s op hun evenement zo veel mogelijk te beperken.

Zo kwam STUFV tot stand

Om studenten bewust te maken van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van alcohol, medicatie, cannabis en andere middelen, bundelen de Hogeschool PXL, Universiteit Hasselt, en UC Leuven-Limburg al meer dan drie jaar de krachten. Zij krijgen daarbij ondersteuning van de CAD Limburg. In een stuurgroep worden sensibiliseringsacties naar studenten uitgewerkt en gecoördineerd.

Twee jaar geleden ontstond in diezelfde stuurgroep het idee om een mobiele website te ontwikkelen om zo meer in te kunnen spelen op de leefwereld en communicatiestijl van de studenten zelf. Al snel stapten de drie “studentengemeenten” in Limburg (Diepenbeek, Genk en Hasselt) mee in het project. Omdat de website bedoeld is voor studenten, werd er een proces aangegaan waarin studenten actief betrokken werden bij het bepalen van de inhoud en vormgeving van de website. Het uiteindelijke concept werd gerealiseerd door PXL Research Smart ICT.

WBR

29 SEP 2017

Waarom we niet samenwerken met de gokindustrie

Samen met de VAD ( Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen) kiezen we als CAD Limburg er expliciet voor om geen concrete samenwerking aan te gaan met de kansspelindustrie omwille van een helder belangenconflict. In dialoog treden om kritisch te reflecteren kan wel.

Waarom? De VAD zette een aantal argumenten en aandachtspunten op een rij die we als CAD Limburg onderschrijven:

Kansspelen niet zonder risico

Het spelen op kansspelen is wijd verspreid. De spanning van het spel, de kans op winst, de illusie van controle, … diverse triggers maken gokken aantrekkelijk. Gokken houdt echter ook een risico in op de ontwikkeling van welzijns- en gezondheidsproblemen.

Al wordt er bij gokken geen product ingenomen, toch kan er verslaving ontstaan. Gelijkenissen in afwijkende hersenfuncties maken een gokstoornis vergelijkbaar met een drug- of alcoholafhankelijkheid. Er gaat veel meer tijd, aandacht en vooral geld naar het spel dan men zich ooit had voorgenomen. Zo kan men op verschillende vlakken (financieel, relationeel, sociaal, ...) in de problemen geraken.

Vanuit onze missie voor een kwaliteitsvolle preventie en hulpverlening ten aanzien van gokproblemen pleiten we voor een integrale aanpak waarbij de bescherming van de spelers voor ons een prioritaire doelstelling vormt.

Belangenconflict als contra-indicatie

We kiezen er samen expliciet voor om geen concrete samenwerking aan te gaan met de kansspelindustrie omwille van een helder belangenconflict. De gokindustrie heeft commerciële belangen bij het feit dat meer mensen meer gaan gokken, terwijl het toenemende aanbod en de grote beschikbaarheid aan kansspelen, net risicofactoren inhouden. Inzetten op preventie vanuit of in samenwerking met de kansspelindustrie is in deze context dus weinig geloofwaardig en brengt de neutraliteit van onze organisaties actief rond verslaving in het gedrang.

We vinden het goed dat de kansspelindustrie zijn verantwoordelijkheid opneemt en maatregelen neemt om de schadelijke gevolgen van gokken zoveel mogelijk te beperken. Voor ons is dit echter niet voldoende. We pleiten samen met de VAD voor een strikter reglementair kader voor de bescherming van de speler binnen het Belgische beleid en een wettelijk afdwingbaar initiatief met betrekking tot reclame en marketing.

We concluderen dat een concrete samenwerking niet opportuun is. In dialoog treden in het kader van kritische reflectie kan wel.

Behoefte aan neutraal en toegankelijk onderzoek

Momenteel is er voor de Vlaamse context te weinig recent onderzoek beschikbaar over het thema gokken.

Wij zijn van oordeel dat bijkomend onderzoek nodig is en dat dit zo neutraal mogelijk moet worden uitgevoerd. De resultaten moeten steeds toegankelijk gemaakt worden voor het grote publiek, ongeacht de uitkomst ervan.

Noodzaak beperking reclame en marketing

Reclame is een belangrijke omgevingsfactor. Het speelt in op de attitudes en sociale normen, die een directe impact hebben op ons gedrag. Een belangrijk aspect van reclame voor kansspelen is de normalisatie van gokken. Daarnaast werkt reclame irrationele cognities, onder andere i.v.m. winverwachting, in de hand. Enkele speerpunten m.b.t. reclame voor kansspelen zijn: de beperking van het reclamevolume, een verbod op reclame voor risicovolle spelen, een verbod op reclame gericht naar jongeren en een verbod op bonussen en promo’s.

Internationaal en in België is er tot op heden (noot: najaar 2017 ligt de uitwerking van een wettelijk kader voor de reclame op kansspelen op tafel) echter geen wettelijke regelgeving over gokreclame. Een convenant m.b.t. ethisch en verantwoorde reclame en marketing vanuit de kansspelindustrie, zoals voorgesteld eind 2016, heeft weinig slagkracht, gezien de naleving niet wettelijk afdwingbaar is.

Informeren van de speler als plicht

We moedigen de kansspelindustrie aan om op hun terrein stappen te zetten door bijvoorbeeld personen die gokken te informeren over het risico op gedragsverslaving en de mogelijkheid om zich uit te sluiten (EPIS), het opleiden van personeel om signalen van probleemgebruik te detecteren en er gericht op te reageren, enz. Zo hebben vergunningshouders in Nederland bijvoorbeeld een zorgplicht. De vergunninghouder informeert over (de risico’s van) kansspelen, zodat de speler een weloverwogen beslissing kan nemen. Daarnaast moet de operator de speler ook informeren over manieren van verantwoordelijk gokken en de beschikbare hulpbronnen.

Het is niet de rol van de kansspelindustrie om zelf beschermende maatregelen te formuleren, deze taak blijft weggelegd voor de overheid. Een onafhankelijk orgaan dient hier controle op te houden. Van de kansspelindustrie wordt verwacht dat ze de overheidsrestricties respecteert.

Besluit

We hebben nood aan:

 • Een duidelijke wetgeving voor vergunningen, beschermende maatregelen, reclame en marketing
 • controle op de toepassing door een onafhankelijk en effectief controleorgaan

 

Bron: VAD

30 AUG 2017

Werken rond gamen in de klas, hoe doe je dat?

 

Tablets, smartphones, computers... ze zijn niet weg te denken uit de Vlaamse huiskamer. Kinderen en jongeren komen er dan ook al vroeg mee in aanraking. Gamen is dan ook een leuk tijdverdrijf. Toch is het van belang om jongeren bewust te maken van hun gamegedrag en hen er op een verantwoorde manier te leren gamen.

Met Vlucht naar Avatar werk je met leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar rond het thema gamen. Onderzoek wijst uit dat het pakket leerlingen daadkrachtiger maakt en hen leert om op een bewuste en verantwoordelijke manier te gamen. Met 6 lessen sluit je aan bij de leefwereld van je leerlingen en verwerft de volledige klas basiskennis over het thema. Ook leerlingen die niet gamen worden actief betrokken

Hoe ziet Vlucht naar Avatar er uit?

Vlucht naar Avatar bestaat uit een leerkrachtenhandleiding, een kant-en-klare leerlingenbundel en een digitaal spelbord. Je kan het gratis downloaden of bestellen via vad.be. Dit vind je in het lespakket:

 • Een zelftest over eigen gamegedrag, een interview met ouders en een klassikale reflectie zetten leerlingen aan het denken. Door ouders te betrekken worden ook zij gestimuleerd om na te denken over afspraken thuis over gamen.
 • Hoekenwerk waarmee de leerlingen basiskennis verwerven. Ze ontdekken soorten games, voor- en nadelen, redenen om te gamen en de motieven van de game-industrie.
 • Een digitaal bordspel met kennisvragen, doe-opdrachten en tips waarmee de leerlingen op een leuke manier de opgedane kennis herhalen en ontdekken ze tegelijkertijd tips om op een verantwoorde manier te gamen.
 • Afspraken thuis over gamen komen aan bod met een rollenspel. Ook wordt de vrijetijdsbesteding van de leerlingen onder de loep genomen. Hoeveel plaats neemt gamen in? Ze stellen een weekschema op en proberen het te volgen.
 • Zijn er leerlingen die gamen om weg te vluchten van de realiteit? Dan kan je nog de optionele les geven en daarbij stilstaan.

Het mooie hierbij is dat je zelf geen game-expert hoeft te zijn!

Onderzocht en goed bevonden!

Vlucht naar Avatar resulteert in:

 • Een stijging van de kennis over gamen.
 • Een daling in de duur die jongeren mogen gamen van hun ouders.
 • Een daling van de gemiddelde game-tijd op een weekdag.
 • Een stijging van het hebben van afspraken rond gamen.
 • Een lichte stijging van het hebben van inspraak bij afspraken rond gamen.

Doordat ouders betrokken worden, wordt thuis communicatie over het thema gestimuleerd. Wat een positief effect heeft op de afspraken thuis en op de game-tijd.

Gebruik je dit pakket samen met de ouderavond Als kleine kinderen groot worden, dan betrek je de ouders nog meer, met zo nog mooiere resultaten!

 

Gratis Train de trainer voor leerkrachten

Op woensdag 25 oktober organiseren we een 'train de trainer' voor leerkachten die met het lespakket aan de slag willen gaan. 

 

Meer weten?

Voor meer info kan je terecht bij preventiewerkers van de CAD Limburg.

 

bron: VAD