Nieuws

08 JAN 2014

Open brief: Drankkampioen zijn is plezant!

“Politie haalt dronken tieners van straat”. Deze krantenkop sierde de voorpagina van de krant op 31/12. Het thema van alcoholintoxicatie bij jongeren was vorige week een hot item.

Dezelfde week ging ik met de ganse familie naar de nieuwste film van FC De Kampioenen kijken. Het was een uitverkochte bioscoopzaal met veel kinderen. De figuren uit FC De Kampioenen zijn duidelijk heel populair, het zijn grote kinderidolen. Het scenario van de film houdt ook rekening met het kind aspect, zodat het in principe een zeer geschikte Vlaamse familiefilm zou zijn. Binnen dit concept stoorde ik me echter sterk aan de rol van alcohol in de film. De hele film was een opeenstapeling van alcoholmisbruik: Xavier die met een zware kater tegen zijn doelkader zit, Markske die naïef met een rietje 8 Pastisdrankjes drinkt om daarna de grapjas te gaan uithangen, Pol die zijn verdriet doorspoelt en stomdronken van zijn barkruk valt, Boma die gezwind een tweede champagnefles ontkurkt en daarna op de moto kruipt.

Op zich lijkt dit allemaal grappig en erg cliché, doch is dit allemaal zo onschuldig? Zijn jonge kinderen vaardig genoeg om er enkel de humor uit te onthouden? Ik heb me laten vertellen dat kinderen en later jongeren gevoelig zijn voor het gedrag van hun idolen en er in hun toekomst mogelijks naar willen handelen. Welke zin hebben repressieve politiecampagnes als er op preventief vlak van kleins af aan andere boodschappen worden gegeven?

Maatschappelijk is er op vlak van sensibilisering rond tabakgebruik al heel wat gebeurd. Rond alcoholgebruik lijkt me echter nog een hele weg af te leggen. Heeft alcohol immers niet dezelfde gevaren als een harddrug? Is het niet de hoogste tijd voor een maatschappelijk debat?

Eric Beke
orthopedagoog
tevens papa van 3 kinderen

23 DEC 2013

Alcoholplan, een lege … fles?

alcoholplan

De Vrt fictiereeks ‘Eigen kweek’ werd steevast gevolgd door een kort spotje ‘Laat je niet vangen’, waarin gewaarschuwd werd voor de risico’s van cannabisgebruik. Onmiddellijk daarop volgde een sprankelende verfrissende reclame voor Duvel… of hoe hypocriet we kunnen zijn wanneer het gaat om alcohol.

Nagenoeg iedereen kent in zijn omgeving een man of vrouw die zijn of haar alcoholgebruik bij momenten niet onder controle heeft.

 10 % van de Belgen drinkt teveel, alcohol is met grote voorsprong de verslavingsdrug nummer één, in 10 jaar tijd steeg het aantal hulpvragen bij de CAD met 55 %, onze website www.alcoholhulp.be telde vorig jaar 236.626 unieke bezoekers. Steden worden geconfronteerd met overlast en verbieden alcoholgebruik bijvoorbeeld in de omgeving van het station. De jaarlijkse maatschappelijke kost ten gevolge van alcoholmisbruik wordt geraamd op 4,2 miljard euro!

 We keken dan ook uit naar het Alcoholplan van Minister Onkelinx. Een plan waarover wij ‘matig’ tevreden waren. ‘Tevreden’ omdat 22 bevoegde ministers de intentie uitspraken om hun beleid op elkaar af te stemmen: preventie- en hulpverlening zouden worden versterkt en er worden ook enkele voorzichtige maatregelen genomen om het aanbod te beperkten. ‘Matig’ tevreden omdat vele maatregelen op de lange baan worden geschoven en onder meer het bannen van reclame en het verhogen van accijnzen niet eens in het plan worden opgenomen.

 Ondertussen heeft iedereen, en dus ook de Vereniging van Belgische Brouwers zijn zeg kunnen doen over het plan. De Belgische Brouwers hebben weinig moeite met preventie- en hulpverlening, maar willen absoluut niet dat aan het aanbod wordt geraakt. Reclame moet kunnen, idem voor de verkoop via automaten, in nachtwinkels of langs de autosnelwegen en het organiseren van Happy Hours.

 Tabakspreventie kende pas daadwerkelijk succes toen deze werd ondersteund door maatregelen die het aanbod effectief limiteerden. De Alcohol lobby is zich daarvan terdege bewust en verweert zich als een duvelke in een fles om te voorkomen dat aan de aanbodzijde wordt geraakt.

 Het Alcoholplan blijft zo … een lege fles die de alcoholindustrie, zonder veel scrupules, wel zal vullen. Weet wel, er verdrinken meer mensen in een fles dan in de zee.

MVH

20 DEC 2013

VIGeZ lanceert website voor ouders met opvoedingsvragen over gezonde leefstijl

gezondopvoeden.be

Hoe leer ik mijn kind groenten eten? Hoe stel ik grenzen rond tv kijken of gamen? Wat als mijn zoon of dochter over cannabis begint? Ouders van kinderen en jongeren tussen 2 en 18 jaar kunnen met deze vragen terecht op gezondopvoeden.be.

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) sloeg de handen in elkaar met de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD) en UGent om de eerste website in Vlaanderen te maken waar opvoedingsvragen over verschillende gezondheidsthema’s (gezonde voeding, beweging en zitgedrag, tabak, alcohol en cannabis) samen aan bod komen.

Met behulp van artikels, filmpjes waarin herkenbare discussies tussen ouders en kinderen worden nagespeeld, interactieve tests en doe-opdrachten geeft de website ouders de kans om over concrete situaties na te denken of zelf hun opvoedingsvaardigheden aan te scherpen.

VIG

16 DEC 2013

Beweging rond online hulp in Vlaamse CGG’s

uitrol online hulp

Er blijkt beweging te komen in de ontwikkeling van online hulpverlening bij de Vlaamse CGG’s. Er wordt een begin gemaakt met het formuleren van een Vlaams Actieplan (voor de hele welzijnssector), er start een project rond de implementatie van ‘blended hulp’ voor afhankelijkheidsproblemen en er is een TETRA project voor het uittesten van een online dagboekmodule in verschillende welzijnssectoren (waaronder CGG’s).

Vlaams actieplan onlinehulp

Vlaams welzijnsminister Vandeurzen gaf aan het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de opdracht om tegen april 2014 voorbereidend werk te doen, gericht op een Vlaams actieplan onlinehulp. Het onlinehulp-onderzoeksteam van de Arteveldehogeschool zal hierbij een coördinerende rol vervullen. Het actieplan richt zich tot de brede waaier van welzijns- en gezondheidszorgsectoren, waaronder CGG’s, verslavingszorg en gezondheidspromotie.

Uitrol ‘blended hulpverlening voor afhankelijkheidsproblemen

Verder keurden kabinet Vandeurzen en het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid een project goed om een uitrol van ‘blended hulp’ (een combinatie van face-to-face begeleiding en online toepassingen) mogelijk te maken in de CGG’s. Het betreft hier gebruik van de online programma’s Alcoholhulp, Cannabishulp, Drughulp en Gokhulp. Bij navraag via de koepelorganisaties bleken tot nu toe een 12-tal CGG’s geïnteresseerd om in te stappen.

De uitrol houdt in dat er in elk van deze CGG’s een informatieve workshop plaatsvindt om de mogelijkheden van de online programma’s te demonstreren. Hulpverleners die nadien effectief met cliënten aan de slag willen kunnen vervolgens een hands-on training krijgen. Verdere opvolging via regelmatige intervisies met de hulpverleners is voorzien tot het einde van het project. 

Dit project zal lopen van 1 december 2013 tot 1 december 2014. De betrokken CGG’s worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan de stuurgroep van de online projecten. Meer info te verkrijgen via coordinator@alcoholhulp.be

TETRA project online dagboek

Dit TETRA project sluit aan op het vorige (zie dit artikel). Het wil het werken met online toepassingen in het brede welzijnswerk (waaronder CGG’s) stimuleren, aan de hand van een flexibel online dagboek. Dergelijke toepassing kan als houvast of leidraad gebruikt worden bij een hulpverleningsproces. Ze biedt mogelijkheden om de interactie tussen cliënt en hulpverlener te bevorderen. Concreet zal de dagboekmodule mogelijkheid bieden tot registratie van situaties, gedragingen, gevoelens, gedachten, doelstellingen, enzovoort. Waarbij begeleiders/hulpverleners in samenspraak met de gebruiker/cliënt zelf de registratiemodule op een flexibele wijze kunnen samenstellen en doorlopend kunnen aanpassen naargelang de behoeftes en doelstellingen.

HCL

12 DEC 2013

Over gebruikersruimten en diacetulmorfine verstrekkingen

gebruikersruimte-diacetylmorfine

Afgelopen week verscheen in de pers een artikel over enerzijds gebruikersruimten en anderzijds de verstrekking van diacetylmorfine. Beide zijn twee aparte voorzieningen die soms door elkaar gehaald worden.

Graag geven we wat extra info met betrekking tot onze stelling over legale gebruikersruimten en onze stelling over de verstrekking van diacetulmorfine. 

Gebruikersruimten

We werden door de pers gecontacteerd omtrent de eerste voorziening: gebruikersruimten waar gebruikers op een veilige manier kunnen gebruiken. Dergelijke gebruikersruimten werden door onze dienst bezocht in Duitsland, Zwitserland en Nederland. Druggebruikers kunnen er vrij in en uitlopen en gebruiken er hun eigen materiaal, waarvoor ze wel, indien ze dit wensen gebruik kunnen maken van ter beschikking gestelde spuiten, swaps en dergelijke.
De omkadering bij een dergelijke voorziening is uiterst marginaal. Een gebruikersruimte heeft vooral en soms enkel de bedoeling dakloze druggebruikers van straat te houden en uit het zicht van de modale burger.

Verstrekking diacetylmorfine

Een totaal andere voorziening betreft de vrije verstrekking van diacetylmorfine. Op het Europese vasteland was het Zwitserland dat hiermee in de jaren 90 als eerste begon. Zelf hebben we een bezoek gebracht aan een dergelijk project in Bern. In tegenstelling tot een ‘gebruikersruimte’ gebeurt hier een uitgebreide screening van de mogelijke kandidaten en is dit bijzonder goed omkaderd met inzet van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, dokters … Dit onderzoeksproject (officieel gaat het nog steeds om studies) wordt wetenschappelijk omkaderd en (positief) geëvalueerd.

Nederland heeft later dit ‘Zwitsers onderzoeksproject’ overgenomen en ook in Luik werd een ‘dergelijke studie’ gedaan. Ondertussen is dit onder meer wegens de enorme kostprijs afgevoerd.
Een behandeling met diacetylmorfine heeft zeker zijn nut bewezen. Alleen de kostprijs van dergelijke projecten is buitensporig duur voor een zeer beperkte groep patiënten. Het gaat dus veeleer om pragmatisch bezwaren dan wel inhoudelijke.

Ons standpunt hierin is steeds geweest: laat ons eerst de basiszorg, onder meer de bestaande methadonprogramma’s goed omkaderen, hetgeen op dit moment absoluut niet het geval is. Dit moet onze eerste prioriteit zijn.

MVH

10 DEC 2013

Aanpassing van het intakesysteem

Het eerste gesprek dat iemand heeft met een hulpverlener van de CAD Limburg rond zijn of haar hulpvraag noemen we een intakegesprek. We werken met een centraal intakesysteem binnen onze provincie. Dit wil zeggen dat we wekelijks ongeveer een zestiental intakes voorzien in Hasselt, een tiental in Genk en een viertal in Neerpelt. De intakes voor justitiële verwijzingen en jongerenproblematieken (vroeginterventie en jongerenteam) stromen bijkomend nog apart in. Deze instroom zorg voor een hoge aanmeldingsdruk.

Via metingen stelden we vast dat ongeveer 30% van onze cliënten zonder te verwittigen afwezig waren op hun eerste intake-afspraak. Om deze tijd beter te kunnen benutten en te kunnen invullen met effectieve afspraken, hebben we sedert september een nieuw systeem uitgetest. Het systeem bestaat er uit dat onze cliënten 4 werkdagen voor hun effectieve afspraak gebeld worden en vriendelijk herinnerd worden aan hun afspraak. Tijdens dit telefonisch contact kunnen ze ook hun afspraak bevestigen. Niet bevestigde afspraken worden door het secretariaat geschrapt en vervangen door een andere afspraak. Uiteraard krijgen onze cliënten voldoende informatie over deze gang van zaken.

De resultaten zijn ontegensprekelijk positief. Tijdens de laatste meting kwamen slechts 6,5% van onze cliënten niet opdagen op de afspraak zonder te verwittigen. We zullen dus in de toekomst deze nieuwe werkwijze aanhouden en verder verfijnen!

NMA