Nieuws

11 MAA 2016

ZOT op kamp: afspraken maken over alcohol en drugs op kamp

ZOT op kamp is een onderdeel van de website drugsinbeweging . Door middel van een bondige gids helpt het jeugdbewegingen op voorhand afspraken te maken over alcohol en drugs op kamp.

Waarom afspraken maken over alcohol en drugs op kamp?

 Het kamp is een plaats waar je je als leiding samen met de leden op een creatieve manier kan uitleven, ontplooien, grenzen aftasten, experimenteren, keuzes maken en verantwoordelijkheden opnemen. De sfeer en situatie op kamp is anders dan tijdens de jaarlijkse werking van je jeugdbeweging. Net daarom is het een goed idee om op voorhand duidelijke afspraken te maken, ook over alcohol- en druggebruik. Door het maken van afspraken over alcohol en drugs kan je bovendien heel wat problemen voorkomen en groeit het vertrouwen van ouders en omgeving. 

 Hoe doe je dat? 

 De ZOT op kamp-gids is een kort en bondig document dat je gratis kan downloaden op drugsinbeweging . De gids bestaat uit vier onderdelen:

 • In ‘crisis’ kan je met de leidingsploeg nadenken over enkele crisissituaties. Iedereen kan zijn mening geven over de situatie. Binnen 5 minuten proberen jullie tot een gezamenlijk standpunt te komen.
 • In ‘its a deal’ doorloop je vijf stappen. Na afloop staan alle afspraken over alcohol en drugs op papier en zijn deze gecommuniceerd naar ouders en leden. Ook denk je na over wat er gebeurt wanneer afspraken niet worden nageleefd.
 • In ‘tips en tricks’ vind je een aantal tips voor wanneer het toch uit de hand zou lopen. Wie kan je bellen, hoe handel je best,…?
 • De ‘wistjedatjes’ verrijken je leidingsploeg met enkele weetjes over alcohol en drugs.

Spelfiche met Drugbattle voor leiding en Drugbattle voor Leden

Met het spel ‘Drugbattle voor Leiding’ kan je met de leidingsploeg de reeds bestaande afspraken herontdekken. Met dit spel doorloop je voor een groot deel de eerste stap van het stappenplan uit ‘it’s a deal’. De ‘Drugbattle voor Leden’ is een variatie op het gelijknamige spel voor leiding. Met dit spel kan je de regels voor op kamp op een ludieke manier introduceren bij de oudste leden. Geef je inspraak aan de leden of niet? Beide opties zijn mogelijk.

Aan de slag!

Wacht niet langer en ga aan de slag met de Zot op kamp-gids en de Drugbattle die je gratis kan downloaden op drugsinbeweging. Dit zorgt niet alleen voor een nóg betere sfeer op kamp, het komt ook jullie imago ten goede!

08 MAA 2016

You Bet! Nieuw educatief pakket rond gokken

Cijfermateriaal en ervaringen leren ons dat kansspelen en met name sportweddenschappen populair zijn bij jongeren. Uit de leerlingenbevraging 2014-2015 blijkt dat 8.6% van de 16-18-jarige jongens het laatste jaar deel nam aan een sportweddenschap (bij de jongens was dat 15.4%), 14.5% kocht krasbiljetten en 10% pokerde voor geld het laatste jaar (bij jongens was dit respectievelijk 15% en 17%). Daarom ontwikkelde de VAD in samenwerking met de CAD Limburg een 'You Bet!', een educatief pakket met als doelgroep de 16-18-jarigen. In eerste instantie is dit pakket gericht op jongeren in het beroeps- en technisch onderwijs en leefgroepen bijzondere jeugdzorg.

'You bet!' bestaat uit een digitaal spelbord met verschillende kennis en doe-opdrachten en uit de dvd 'bluf' van de Kansspelcommissie, met een splinternieuwe nabespreking. Op een interactieve en uitdagende manier leren jongeren op een verantwoordelijke manier om te gaan met kansspelen en kritisch te staan tegenover de beloofde (verhoopte) geldwinst bij kansspelen.

Meer info: You bet!

11 FEB 2016

Iets mis met cannabis?

Afgelopen maandag startte de CAD Limburg met een nieuw groepsaanbod ‘Iets mis met cannabis?’. Dit is een groepsaanbod voor de cannabisgebruiker die wil streven naar verandering.

Het groepsaanbod bestaat uit 7 sessies en staat open voor iedereen die zijn gebruik van cannabis onder loep wil nemen. Inhoudelijk wordt elke sessie rond een ander onderwerp gewerkt. Zo komen volgende thema’s aan bod: verandering, waarden en doelen, zelfcontrole, risicosituaties, noodmaatregelen, omgaan met craving en weigeren van aangeboden middelen.

De sessies vinden steeds plaats op maandag van 16u45 tot 18u45 op ons kantoor in Hasselt. Wil je inschrijven of wens je meer informatie dan kan je terecht op 011 27 42 98 of i1921937703n367964563f320385941o2103622069@1934681003c973559668a225646636d526886035l1493030550i31943637m528138550b1539873888u631433123r1301426327g2134128001.1001836895b1121654373e879152044

Folder

05 FEB 2016

Jongeren, alcohol, tabak en cannabis, na 16 remmen los

De VAD-Leerlingenbevraging brengt opnieuw het middelengebruik bij scholieren in kaart.

Sinds het schooljaar 2000-2001 organiseert het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) jaarlijks een leerlingenbevraging over alcohol, tabak, cannabis, psychoactieve medicatie, gokken en gamen bij jongeren in het secundair onderwijs. Jaarlijks bundelt VAD de resultaten van de leerlingenbevraging in een syntheserapport, representatief voor Vlaamse jongeren in het secundair onderwijs. Gisteren werd het rapport van het schooljaar 2014-2015 met de resultaten over alcohol, tabak en cannabis gepresenteerd, waarvoor 36.755 leerlingen uit 67 verschillende scholen anoniem deelnamen aan de bevraging.

 

Alcohol: wetswijziging werpt vruchten af, maar heeft beperkingen

Sinds het najaar van 2009 is het verboden alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan jongeren onder de 16 jaar. Sterkedrank is verboden tot 18 jaar. Die wetswijziging en de bijhorende campagnes werpen nog steeds hun vruchten af. Voor het eerst zijn er meer jongeren onder de 16 jaar die nog nooit alcohol hebben gedronken dan jongeren die wel ooit alcohol hebben gedronken.

Concreet heeft 51% van de jongeren onder de 16 jaar nog nooit alcohol gedronken. De daling in het ooitgebruik is het sterkst bij de 12-, 13- en 14-jarigen. Het ooitgebruik bij 15-jarigen daalde pas later en de daling is ook kleiner.

Vanaf 16 jaar drinkt een grote meerderheid van de jongeren: 7 op 10 dronk tijdens de laatste maand alcohol en 3 op 10 drinkt zelfs elke week. Hoewel het regelmatig alcoholgebruik ook bij deze groep daalt, zijn de resultaten niet spectaculair. Zij die drinken, gaan er bovendien minder goed mee om: ‘dronkenschap in het afgelopen jaar’ steeg de voorbije 5 jaar bij de 17- en 18-jarigen van 47% naar 60%. De laatste twee jaar is er ook een stijging te zien bij 16 jarigen: op drie jaar tijd steeg het aantal dat het laatste jaar dronken was met 9% Het effect van de wetswijziging met geen alcohol onder de 16 jaar is duidelijk: steeds minder jongeren onder de 16 jaar drinken alcohol. Een minderheid drinkt, en zij drinken occasioneel en zijn zelden dronken. ‘Verboden door de wet’ wordt nu door 58% van de min 16-jarigen als motief om niet te drinken aangegeven, in 2007-‘08 was dit slechts 30%.

De keerzijde van de medaille is dat er vanaf 16 jaar wel nog steeds veel gedronken wordt: 92% ooitgebruik en 89% laatstejaarsgebruik. Ook de riskante gebruikspatronen, zoals dronkenschap en bingedrinken, nemen vanaf die leeftijd aanzienlijk toe.

 

Tabak: jongeren beginnen later te roken

In 2014-2015 geeft 29% van de jongeren aan ooit gerookt te hebben. Na de flinke stijging van het aantal rokers in 2013-2014 is er opnieuw een daling, maar het roken gedurende het laatste jaar blijft voor alle leeftijdsgroepen hoger dan in 2012-2013. 

De jongeren die ooit een sigaret roken, doen dit steeds later. Vijf jaar geleden begonnen jongeren gemiddeld op 14,1 jaar te roken. Die gemiddelde beginleeftijd steeg tot 14,9 jaar in het schooljaar 2014-2015. Wel is er een substantiële groep van jongeren die pas begint te roken op de leeftijd van 16 jaar of ouder, en die groep stijgt. Tabakspreventie op school moet daarom niet alleen gebeuren in de eerste graad van het secundair onderwijs, er moet ook veel meer op worden ingezet in de tweede en derde graad.

 

Cannabis: Gebruik daalt lichtjes, maar erg afhankelijk van onderwijsrichting

15% van de jongeren tussen 12 en 18 heeft ooit cannabis gebruikt, en 11% gebruikte het voorbije jaar. Dit is een eerste voorzichtige daling nadat de resultaten de voorbije 4 jaar stabiel bleven.

Vergeleken met tien jaar geleden is het ooitgebruik wel aanzienlijk gedaald (toen was dit 21%).

Bij cannabisgebruik zien we grote verschillen tussen de onderwijsrichtingen ASO, TSO en BSO. Vanaf het derde middelbaar gebruikte ongeveer 20% van de leerlingen in het TSO en BSO het afgelopen jaar cannabis; in het ASO is dit slechts 11%. Ook de grootste groep regelmatige gebruikers vinden we terug in het TSO en BSO. Het gebruik van cannabis is sterk geassocieerd met het gebruik van tabak. We zien voor tabak ook een hoger gebruik in TSO en BSO dan in ASO.

Daarnaast zien we een blijvend groot verschil in cannabisgebruik bij jongens en meisjes. Traditioneel gebruiken meer jongens het laatste jaar cannabis (15%) dan meisjes (8%).

Een relatief grote groep van cannabisgebruikers gebruikt om high te worden, om zich goed te voelen, om zorgen te vergeten en tegen verveling. Deze motivaties verhogen het risico op probleemgebruik. 30% geeft toe negatieve ervaringen te hebben als gevolg van cannabisgebruik.

Uit de bevraging blijkt duidelijk dat cannabis een deel vormt van de leefwereld van jongeren.

 

Wachten op Nationale plannen

Al deze cijfers tonen het belang van leeftijdsgrenzen aan. De maatregel rond het eventueel verhogen van leeftijdsgrenzen moet in een ruimer kader van een alcoholplan en een tabaksplan worden opgenomen, samen met andere maatregelen om problematisch middelengebruik te voorkomen.

Lees het volledige rapport

04 FEB 2016

Wereldkankerdag: alcohol en kanker

Heeft het drinken van alcohol invloed op de kans dat je kanker krijgt?

De gevolgen van teveel alcohol drinken kunnen veel erger zijn dan een nare kater, vage herinneringen van de avond voordien of opmerkingen over je slechte dansmoves. 

Regelmatig overmatig alcohol drinken verhoogt de kans op ernstige ziekten zoals kanker. 

 Natuurlijk krijgt niet iedereen die drinkt kanker, maar wetenschappelijk onderzoek toont wel aan dat bepaalde kankers vaker voorkomen bij mensen die drinken dan bij mensen die niet drinken.

Frequent alcoholgebruik verhoogt het risico op 7 kankers:

 • leverkanker
 • darmkanker
 • borstkanker
 • mondkanker
 • keelkanker
 • slokdarmkanker
 • strottenhoofdkanker

De hoeveelheid alcohol die gedronken wordt, speelt uiteraard een rol in de mate dat het risico op kanker toeneemt. Toch kunnen kleine hoeveelheden alcohol de kans op darmkanker en borstkanker vergroten. Bij één standaardconsumptie per dag neemt kans op borstkanker bij jonge vrouwen al toe met 10 tot 13%.

De combinatie alcohol en roken zorgt voor een groter risico op kanker. Dit is het geval bij keel- en mondkanker omdat door het drinken van alcohol de chemicaliën van het roken makkelijker door de mond en keel worden opgenomen.

Vandaag is het wereldkankerdag en kan je de mensen die zich inzetten in de strijd tegen kanker bedanken via de hashtag #samentegenkanker

Meer info:kanker.be en drinkaware 

04 JAN 2016

Tien procent van de Belgen drinkt problematisch

problematisch drinken

Maar slechts een minderheid van hen vindt de weg naar hulp

Hoe ontstaat deze kloof en wat zijn aanbevelingen om deze ‘treatment gap’ te verkleinen? Met dit onderzoeksrapport kwam het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg vandaag naar buiten.

Voor dit rapport baseerden de onderzoekers zich op internationale en nationale literatuur, voerden ze een kwalitatief onderzoek uit op basis van interviews en focusgroepen en koppelde men de aanbevelingen terug aan verschillende stakeholders.

In het rapport wordt de term problematisch alcoholgebruik gehanteerd, wat een ruimer begrip is dan alcoholafhankelijkheid. Iemand met problematisch alcoholgebruik vertoont risicogedrag en is zich hiervan vaak niet bewust. Afhankelijk van welke norm je hanteert ( CAGE, WHO), kan je stellen dat 6 à 10% van de Belgen problematisch drinkt.  Slechts 8% van deze mensen met problematisch alcoholgebruik zocht het afgelopen jaar een vorm van professionele hulp. Van de mensen die afhankelijk zijn van alcohol zoekt of krijgt slechts 10% een behandeling. Men wacht bovendien vaak lang om hulp te zoeken: gemiddeld 18 jaar volgens het rapport!

Als mensen geen of laattijdig professionele hulp zoeken of krijgen, terwijl ze er baat bij kunnen hebben, spreken we over een behandelingskloof (treatment gap). Het verkleinen van deze kloof levert al snel heel wat gezondheidswinst op.

Rol van de maatschappij?

In onze (Belgische) maatschappij bestaat een vergoelijkende houding ten opzichte van alcoholgebruik, die maakt dat de aanpak van alcoholproblemen niet hoog genoteerd staat op de politieke agenda, en dat er weinig stimulansen en middelen voor zorgverleners bestaan. En dit terwijl diezelfde maatschappij minder tolerant is voor diegene met problematisch alcoholgebruik.

Manier van aanpak?

Het kenniscentrum doet in zijn rapport aanbevelingen op het niveau van de maatschappij, de zorgorganisaties en zorgverleners en op het niveau van de personen met problematisch alcoholgebruik. 

Enkel een aanpak op verschillende niveaus is zinvol en worden best gecombineerd en gelijktijdig uitgevoerd.

De onderzoekers pleiten voor een alcoholplan om de maatschappelijke perceptie te veranderen en dit via informatiecampagnes, aanspreek- en informatiepunten, het strenger reglementeren van alcoholreclame,…

Daarnaast moet de zorgorganisatie en –financiering aangepast worden om de hulpverlening laagdrempelig te maken. De juiste zorg in de gepaste setting is heel belangrijk en daarom moet die zorg divers zijn, afgestemd op de fase waarin de patiënt zich bevindt.

Zorgverleners hebben onvoldoende kennis als het gaat over problematisch alcoholgebruik en beschikken niet over de communicatievaardigheden om met de patiënt in gesprek te gaan. Er is dus heel wat werk aan de winkel voor onderwijsinstellingen en aanbieders van navormingen voor zorgverleners.

De onderzoekers pleiten voor een doorgedreven implementatie van screening en korte interventies rond alcoholproblemen bij eerstelijnshulpverleners met name de huisartsen ( me-assist).

De personen met een problematisch alcoholprobleem moeten beter geïnformeerd worden over de gevolgen van alcoholmisbruik en de mogelijke behandelingen die er bestaan. het online aanbod en zelfhulpaanbod, zoals bijvoorbeeld alcoholhulp.be,  moet verder ondersteund en gepromoot worden.

De omgeving is van cruciaal belang

De laatste schakel in deze ketting is de onmiddellijke omgeving van een persoon met problematisch alcoholgebruik. Zij merken vaak als eerste het probleem op en spreken de betrokkene erop aan. Zij kunnen ondersteunen en motiveren om hulp te zoeken. Vaak zijn het ook naasten die het probleem signaleren bij zorgverleners, die dan op hun beurt kunnen ondersteunen.

Ook de omgeving moet goed geïnformeerd zijn over de mogelijke behandelingen en welke rol ze kunnen spelen tijdens de behandeling.

Uit: Hoe de drempel naar hulp bij problematisch alcoholgebruik verlagen?

DFR