Nieuws

03 MEI 2016

Project Safe 'n Sound verlengd

De CAD Limburg is de Limburgse partner van het Vlaams project Safe ’n Sound. Safe ’n Sound is er voor bezoekers van evenementen, festivals en clubs in de elektronische dancescene. Op deze locaties voorziet Safe ’n Sound een infostand die bemand wordt door peers (vrijwilligers met dezelfde interesses, levensstijl en ervaringen als andere feestvierders). Bezoekers kunnen aan de stand terecht voor info over alcohol en andere partydrugs, veilig vrijen en gehoorbescherming. Door het geven van correcte en objectieve informatie en tips aan feestvierders wil Safe ’n Sound de risico’s, voor zij die partydrugs gebruiken of eraan denken deze te gebruiken, zo klein mogelijk houden. Safe ’n Sound werkt immers volgens het principe van ‘harm reduction’ of ‘schadebeperking’. Dit wil zeggen dat we gezondheidsproblemen proberen voorkomen zonder middelengebruik per se te willen vermijden.

Na lang afwachten kunnen we aankondigen dat het project goedgekeurd is door de Vlaamse overheid en kan rekenen op een financiering tot en met eind 2017. Die middelen bieden de mogelijkheid om iemand in dienst te nemen die zich gedurende die periode kan storten op het project. In 2016 zal Safe ’n Sound acht eventdagen aanwezig zijn in Limburg en in 2017 zal dat opgedreven worden naar tien eventdagen. Daarnaast zullen er peers gerekruteerd worden en zal er op zoek gegaan worden naar belangrijke partners in het werkveld die willen meedenken over het project binnen de Limburgse stuurgroep. Indien u vragen heeft over het project of interesse heeft in een eventuele samenwerking, kan u terecht op de preventiedienst   van de CAD Limburg. 

26 APR 2016

Resultaten van het VAD uitgaansonderzoek 2015

Het gebruik van drank en drugs bij het uitgaan is sinds 2003 duidelijk geëvolueerd. Het illegale druggebruik is gedaald: in 2003 had de helft van de uitgaanders het afgelopen jaar illegale drugs gebruikt, in 2015 daalde dit tot 4 op de 10. Maar dat geldt niet voor elke drug. Zo evolueerde het gebruik van xtc van 19% in 2003 en een daling tot 10% in 2009, naar een piek van 22% in 2015. Tegelijkertijd blijkt uit het uitgaansonderzoek dat de uitgaanders zich beter bewust zijn van de risico’s en steeds vaker maatregelen nemen om problemen te vermijden: niet met de auto rijden, voldoende water drinken, uitgeslapen zijn, … Het cliché van de achteloos pillenslikkende, blowende en drinkende uitgaander lijkt daarmee achterhaald. 

VAD voert om de drie jaar een uitgaansonderzoek uit, om de vinger aan de pols te houden van wat er leeft inzake alcohol- en druggebruik in het uitgaansleven. In 2015 werden 770 Vlaamse uitgaanders bevraagd. De enquêtes werden afgenomen in zowel clubs als op dance-events en op muziekfestivals. Doordat dit onderzoek al meer dan tien jaar loopt, laat het toe om een aantal evoluties in het uitgaansleven in kaart te brengen.  

Uitgaansprofiel

De gemiddelde leeftijd van de bevraagde uitgaanders was 25 jaar en 6 maanden. Het ging om 56% mannen en 44% vrouwen. Regelmatig op stap gaan blijkt voor feestvierders vandaag de dag in de eerste plaats op café te gebeuren: de helft van de bevraagde uitgaanders gaat minstens één keer per week op café. Fuiven en clubs worden door één op de zes minstens één keer per week bezocht. Het stereotype beeld uit de jaren negentig van de feestvierder die met vrienden een weekend lang van club tot club het hele land afrijdt, is dus verleden tijd. 

Alcohol: uitgaansdrug nr. 1

Bijna alle bevraagde uitgaanders drinken alcohol, zeven op de tien drinkt regelmatig. Alcohol drinken gebeurt vaak op de uitgaansavond zelf (82%), waarbij ‘indrinken’ voor velen een vast ritueel lijkt (59% drinkt meestal of altijd in, voor het uitgaan). Een derde van de uitgaanders doet regelmatig aan ‘bingedrinking’, waarbij  in een periode van twee uur 6 of meer (voor mannen) of 4 of meer (voor vrouwen) standaardglazen alcohol gedronken wordt.

Het zogeheten ‘indrinken’ en ‘bingedrinken’ zijn in de eerste plaats een mannenzaak. Het is dan ook niet verwonderlijk dat meer dan 4 op de 10 ondervraagde mannen kenmerken van risicovol alcoholgebruik vertoont, waarbij men gezondheidsrisico’s loopt  (bij de vrouwen is dat 1 op 10). 

Illegale drugs: xtc terug van nooit echt weggeweest

Globaal bekeken, worden er bij het uitgaan minder illegale drugs gebruikt dan in 2003: het laatstejaarsgebruik daalde van 52% naar 43%. Die daling is grotendeels te wijten aan de daling van het cannabisgebruik (nog steeds de meest gebruikte illegale drug). Een derde van de bevraagden rookte het laatste jaar een joint. Dat gebruik is dus nog steeds hoog, maar ligt duidelijk lager dan in 2003 toen nog de helft in het voorbije jaar cannabis had gebruikt. 

Het meest in het oog springende resultaat is de stijging van het xtc-gebruik. In 2009 werd dit middel duidelijk minder gebruikt, vermoedelijk omdat de vele onzuivere tabletten die toen circuleerden voor een kwalijke reputatie onder gebruikers zorgden. Sindsdien is de dosis MDMA (de actieve stof in xtc) fors toegenomen. Tegelijk blijkt het gebruik van xtc aanzienlijk te stijgen. Eén op de vijf bevraagde uitgaanders slikte in het voorgaande jaar xtc. Toch gaat het vooral om occasioneel (minstens eenmaal per jaar tot meerdere keren per maand) gebruik, 3% gebruikt xtc op regelmatige basis (minstens eenmaal per week). 

Een andere evolutie die in het oog gehouden moet worden, is de opkomst van ketamine. Ketamine is een verdovende stof die als drug gebruikt wordt omwille van de dromerige hallucinaties die ze kan opwekken. Hoewel het aantal gebruikers beperkt blijft (5% laatstejaarsgebruik in 2015) is dit een vervijfvoudiging ten opzichte van 2009. Anderzijds kent het gebruik van GHB een forse daling sinds 2007. GHB is eveneens een verdovende stof die in kleine hoeveelheden een ontspannend en stimulerend effect kan hebben maar in combinatie met alcohol snel tot een overdosis kan leiden. 

Een verder op te volgen fenomeen ten slotte zijn de zogeheten Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS). Dit zijn stoffen die op het randje van de legaliteit balanceren en de effecten van bekende illegale drugs nabootsen. Het aantal gebruikers van NPS is voorlopig beperkt, maar de stoffen zijn aanwezig in de uitgaanscene. VAD wil waar en wanneer dat nodig blijkt met gerichte preventie-activiteiten op dit fenomeen inspelen.

Preventie: de aanhouder wint

Met Quality Nights (en diens voorloper Partywise) investeert de VAD al jaren in gerichte preventie op basis van overleg en afstemming met de uitgaanswereld. De resultaten van het uitgaansonderzoek tonen aan dat dit werk zijn vruchten afwerpt. Organisatoren en uitbaters nemen steeds vaker hun verantwoordelijkheid via structurele maatregelen zoals degelijk opgeleid personeel, beheersen van het klimaat, aanbieden van chill-out zones of aanbieden van gratis water. Uitgaanders zijn op hun beurt beter geïnformeerd, kennen de risico’s van druggebruik en weten veel beter dan vroeger hoe ze problemen kunnen voorkomen. Het aandeel bevraagde feestvierders dat bij het uitgaan geen gezondheidsmaatregelen neemt, is tussen 2003 en 2015 gedaald van 22% naar een luttele 5%. Concrete maatregelen die gepromoot worden, kennen een steeds sterkere toepassing. Zo drinken anno 2015 zes op de tien uitgaanders voldoende water om oververhitting te voorkomen (in 2003 vier op de tien) en rijdt de helft niet met de wagen tijdens de uitgaansnacht (in 2003 een vierde). 

Gesterkt door deze positieve evoluties blijft VAD inzetten op preventie op maat van het uitgaansleven. Het gebruik van partydrugs is nooit zonder gevaar. Naast ontrading van gebruik zijn ook gerichte risicobeperkende boodschappen, liefst in zo persoonlijk mogelijke communicatie, onontbeerlijk voor zij die toch beslissen te gebruiken. Het nieuwe peer-support-project ‘Safe ’n Sound’, sinds 2015 actief in heel Vlaanderen, richt zich daarom specifiek op gebruikende uitgaanders. Safe ‘n Sound bezoekt dance-events en gaat met behulp van vrijwilligers op een laagdrempelige, objectieve manier in gesprek met uitgaanders over het gebruik van alcohol, partydrugs, gehoorbescherming en veilig vrijen. 

Alle resultaten van het uitgaansonderzoek vind je in één oogopslag in deze infographic.

22 APR 2016

Provinciale vormingsdagen

 

In 2016 organiseert de preventiedienst van de CAD Limburg provinciale vormingen voor intermediairs, professionelen die in hun setting rond middelengebruik aan de slag willen gaan. Alle vormingen gaan door op het CAD kantoor in de Salvatorstraat 25 te Hasselt.

 

Gokken en gamen (volzet) 

Tijdens een studiedag willen we u een duidelijk beeld geven van wat deze thema’s juist inhouden. Zo staan we voor gokken stil bij de wetgeving en krijgt u een zicht op de meeste voorkomende kansspelen. Daarnaast stellen we het nieuwe educatieve pakket You Bet! voor. 

Gamen bekijken we vanuit de geest van de spelers zelf. Hoe beleven ze het spel en wat motiveert hen om te blijven spelen? Daarnaast maken we een reflectie over risicovol en/of problematisch gamen. Er zal ook aandacht zijn voor het lespakket “Vlucht naar Avatar” en de wegwijzer “hulpverlening aan problematische gamers”.

Meer informatie over deze vorming die doorgaat op 27 april: d246619825i1369668842m54378109i1672166084t173852505r1008858712i100867556.2066312144d113825522a406984344s1946128563@667079594c251400975a708115616d809745506l791015934i1762394993m1807364533b1934694798u422773133r1107487408g530059317.166582949b1596733125e512280205

 

Bijzondere Jeugdzorg 

Tijdens deze vorming   wordt het nieuwe draaiboek “Een drugbeleid in de bijzondere jeugdzorg 2.0” voorgesteld. Wordt er stilgestaan bij juridische handvatten en wordt de methodiek “iedereen drinkt, iedereen blowt” om met jongeren aan de slag te gaan rond alcohol en cannabis voorgesteld. 

Praktisch

Wanneer: woensdag 11mei van 9u.30 tot 12u.

Waar: CAD Limburg, Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt

Kostprijs: gratis

Inschrijven: j1038683734e1339168948r1787573361o1269828381e1856431168n1076597640.1516448206a1078616362e1130975749r1041130643t1252468867s2139834461@1141998199c1171297363a106176335d1548982544l969942278i773255929m1800383519b1678057894u1583001436r443915805g1292969239.1242882321b231126956e1715742373

 

Als kleine kinderen groot worden, gamen

De methodiek “Als kleine kinderen groot worden (AKKGW)” leent zich er toe om via een opvoedkundige insteek stil te staan met ouders rond thema’s zoals tabak, alcohol en drugs. 

De vorming AKKGW is een eenmalige sessie voor ouders van tieners (10-15 jaar). In groep worden op een interactieve manier opvoedingsvragen besproken aan de hand van filmpjes en oefeningen. De sessie wordt begeleid door een preventiewerker en/of opvoedingsondersteuner. 

De methodiek werd uitgebreid met een luik rond gamen. Tijdens deze impulsdag wordt ingegaan op dit nieuwe luik. Iedereen die met de methodiek aan de slag wil gaan of het aanbod wil plannen of organiseren is welkom.

Praktisch 

Wanneer: dinsdag 7 juni van 9u tot 12u

Waar: CAD Limburg, Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt

Kostprijs: gratis

Inschrijven: i202886081n761186273g1882325322r1799619206i1273466478d773525408.991304506h913556191a2043353790n700252026o1990153831t1412318348@1778868388c973645932a305965343d883853607l965996745i1447963543m2055150970b1072173080u849462439r877609600g1845429010.502362310b408183846e1280946798

 

Methodieken naar etnisch culturele minderheden 

De VAD en VIGeZ werkten in samenwerking met 6 pilootregio’s waaronder de CAD Limburg aan een preventieproject voor ouders uit etnisch culturele minderheden. De focus van het project is het versterken van de opvoedingsvaardigheden die tabak, alcohol -en druggebruik bij jongeren mee kunnen uitstellen. 

De 6 pilootregio's ontwikkelden methodieken, deels geïnspireerd op bestaande interventies. De uitwerking van de methodieken gebeurde lokaal en in nauwe samenwerking met intermediairs. Dit resulteerde in een divers en waardevol aanbod van methodieken voor verscheidene doelgroepen. 

Tijdens deze vorming wordt het diverse aanbod voorgesteld. Een greep uit het aanbod: een opvoedspel, een vorming voor inburgeraars, een interactieve vormingsavond voor Marokkaanse en Turkse ouders, een film gemaakt door jongeren, een lespakket voor gebruik in OCMW 's, sketches door en voor jongeren… Allen nemen als vertrekpunt de diversiteit binnen het gezinsleven in Vlaanderen.

Daarnaast stellen we ook ons vormingsaanbod voor asielcentra voor.

Praktisch

Wanneer: 20 september  van 12u30 tot 16u30

Waar: CAD Limburg, Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt

Kostprijs: gratis

Inschrijven:i946278115n1701153085g376345471r1177405071i1269411810d579231552.1938591345h1004253484a231367110n1064574175o1777778893t1222671616@1978130367c1673649035a1922923642d1820800550l938483735i1554308382m646962835b1244449079u290678341r1612959580g544928974.198345663b537649013e1394391413

 

Sporten is gezond 

Elke sportclub wordt wel eens geconfronteerd met problemen die te maken hebben met alcohol en drugs. Denk maar aan dronken supporters, agressie rond en op het speelterrein, dealen in de kleedkamers, ongezellige kantines, carpoolen onder invloed, met een kater op het veld staan, etc. Clubs geven aan preventief rond alcohol en drugs aan de slag te gaan maar het ontbreekt hen aan concrete tools. Daarom werd in 2015 en 2016 werk gemaakt van een nieuw aanbod waar we dieper op ingaan tijdens deze infoavond. 

Sportivos 

Sportivos is een gefaseerd en laagdrempelig concept om efficiënt op Alcohol en Druggerelateerde problemen te reageren én om die in de toekomst te vermijden. Sportclubs die deelnemen aan Sportivos doorlopen met de ondersteuning van de CAD Limburg op hun eigen tempo drie fases, waarna ze een bronzen, zilveren en tot slot gouden label kunnen verdienen. 

web app

De CAD Limburg ontwikkelde met de steun van de Rotary een web applicatie voor de sportsector. Een handige app die sporters en sportclubs informeert en sensibiliseert rond alcohol en drugs.

Praktisch

Wanneer: maandag 10 oktober van 19u30 tot 21u30

Waar: CAD Limburg, Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt

Kostprijs: gratis

Inschrijven: i1075955263n235594375g1896753723r1484139109i1516541173d695548190.1037808546h1892886644a1872953262n159736709o324634548t1664060959@1163990193c556001658a581151486d794285438l1778673274i411798205m320450825b1554113268u85115108r1258934561g960938002.732077943b355899992e1251616343

 

Basisvorming voor OCMW medewerkers 

In een OCMW begeleidt je ook cliënten die een probleem hebben met alcohol, drugs, gokken, medicatie of gamen/internet.

De CAD Limburg biedt een basisvorming aan over dit thema.

Het programma bestaat uit: 

 • Inzicht in middelengebruik: basisinformatie over middelengebruik
 • Een alcohol- en drugbeleid in een OCMW: wat zijn de componenten van een kader dat steun biedt in het omgaan met cliënten die een probleem hebben met middelengebruik
 • Toelichting van me-assist: een screeningstool om aandacht te geven aan middelengebruik en dit op te volgen in de begeleiding van cliënten 

Praktisch

Wanneer: dinsdag 22 november van 9u00 tot 12u

Waar: CAD Limburg, Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt

Kostprijs: gratis

Inschrijven: i197553875n900828966g1449962006r735202888i147736731d378433621.970797263h2044490454a1862572730n339854788o592554996t752897628@85257784c318024610a912634337d409892332l1982085569i2076624531m965893990b415753408u723426321r597083616g827551613.1043877147b3713236e912666721 met vermelding van je organisatie en functie

 

Vorming voor coördinatoren Thuiszorg 

Ook de thuiszorg wordt geconfronteerd met problemen rond alcohol, drugs, medicatie, gokken of gamen. Als coördinator heb je een belangrijke rol in de uitwerking van regelgeving, interventies en vorming daarrond.

CAD Limburg biedt een basisvorming aan over dit thema.

Het programma bestaat uit: 

 • Basisinformatie over middelengebruik
 • Een alcohol- en drugbeleid in de thuiszorg
 • Hoe een kader ontwikkelen dat steun biedt in het omgaan met cliënten die een probleem hebben met middelengebruik?
 • Welke afspraken maak je met je personeel over middelengebruik op de werkvloer?

Praktisch

Wanneer: maandag donderdag  24 november van 13u tot 16u

Waar: CAD Limburg, Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt

Kostprijs: gratis

Inschrijven: i155328060n964651238g1644744664r511228052i68783933d1842298540.1412057018h1518745939a430017780n1559793749o1897179560t1400815044@1456800555c1612268642a1740669832d2049355551l217682623i1825927617m219896514b1130316960u88336301r54498435g1059457843.1054230292b470251843e1782884165 met vermelding van je organisatie en functie

01 APR 2016

Impulsdag Bijzondere Jeugdzorg

Ook dit jaar organiseert de CAD een impulsdag voor de bijzondere jeugdzorg. De volgende thema’s komen aan bod:

Een drugbeleid in de bijzondere jeugdzorg 2.0

In de nieuwe versie van het draaiboek wordt de focus op alcohol, medicatie en illegale drugs verruimd met gamen en gokken én komt de rol van gebruikende ouders prominenter aan bod.

De nieuwe versie wil expliciet ook voorzieningen aanspreken die een bestaand drugbeleid willen opfrissen, actualiseren of evalueren. Tijdens de impulsdag wordt het draaiboek onder de loep genomen en krijgt de deelnemer tools mee om zelf aan de slag te kunnen gaan met deze werkmap.

Juridische handvatten

Mag ik als begeleider een urinecontrole opleggen aan een jongere? Wat doe ik als een ouder zichtbaar onder invloed zijn kind komt ophalen? Ik betrap een jongere met 2gr coke, wat nu? Op deze en andere juridische vragen krijg je tijdens de impulsdag een duidelijk antwoord (gebaseerd op de herwerkte versie: juridische handvatten voor BJZ van VAD)

Iedereen drinkt/blowt 

‘Iedereen drinkt, iedereen blowt?’ is een methodiek voor kortadvies in het CLB, de bijzondere jeugdzorg of andere jeugdhulp, voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De methodiek vraagt de jongere om te schatten hoeveel van zijn leeftijdsgenoten drinken of blowen. Daarna wordt daar het reële cijfer uit de meest recente VAD-leerlingenbevraging tegenover geplaatst. Dat doorprikt het beeld dat veel jongeren hebben dat ‘iedereen gebruikt’. Zo kan u preventief werken rond alcohol en cannabis, en de jongere ondersteunen bij het maken van gezonde keuzes. De methodiek is nu omgezet naar een online tool. Op de impulsdag leer je hiermee werken.

Praktisch:

Wanneer: woensdag 11mei van 9u.30 tot 12u.

Waar: CAD Limburg, Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt

Kostprijs: gratis Inschrijven: j1651313908e1297803457r679277664o1655027145e62986530n834605724.472194735a1707731195e1345833776r540978669t1402546087s610407146@2059724608c1832563867a22717247d1809420521l1085895263i1479517802m1274205515b679081448u1381389705r1491888138g357525417.1601286219b474721451e445861718 (wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt!) 

24 MAA 2016

Aankondiging studiedag gokken & gamen

Op woensdag 27 april organiseert de CAD Limburg een studiedag rond gamen & gokken. 

Gokken en gamen, twee thema’s die de laatste jaren steeds meer op de voorgrond komen te staan in onze samenleving. Gamen is voor vele jongeren niet meer weg te denken uit hun vrije tijd en gokken sluipt de huiskamer binnen via online kansspelen. Binnen onze eigen organisatie krijgen we steeds meer hulpvragen omtrent beide thema’s en vanuit preventie hebben we, samen met de VAD, enkele nieuwe educatieve materialen ontwikkeld.

Tijdens een studiedag willen we u een duidelijk beeld geven van wat deze thema’s juist inhouden. Zo staan we voor gokken stil bij de wetgeving en krijgt u een zicht op de meeste voorkomende kansspelen. Daarnaast stellen we het nieuwe educatieve pakket You Bet! voor. 

 Gamen bekijken we vanuit de geest van de spelers zelf. Hoe beleven ze het spel en wat motiveert hen om te blijven spelen? Daarnaast maken we een reflectie over risicovol en/of problematisch gamen. Er zal ook aandacht zijn voor het lespakket “Vlucht naar Avatar” en de wegwijzer “hulpverlening aan problematische gamers”. 

Inschrijven kan tot 22 april via i1655784655n1534179294g1500092010r2126036498i1169579811d1003922271.1276356307h1848857475a511465768n1339342838o535979551t983660503@899590385c1881813327a1524639172d154652824l344736825i1436880133m1987216691b367454072u1098817006r925628307g1846971874.225538873b1604709755e1080877932

17 MAA 2016

De zin van 30 dagen zonder

Gisteren lanceerde de preventiedienst van Brugge een moedig initiatief “Even zonder alcohol” dat op 21 maart zal starten. Mensen kunnen zich inschrijven om het 7,  21 of 30 dagen zonder alcohol te doen. De deelnemers aan de actie krijgen elke dag tips en aanmoedigingen om het vol te houden.

Het duurde niet lang of een aantal horecazaken, politici en zelfs schrijvers schoten met scherp op deze, naar onze bescheiden mening, waardevolle bewustmakingsactie.

In Nederland loopt deze actie ondertussen Nationaal onder de noemer “Ik pas” en doen ze het zelfs 40 dagen zonder alcohol. Ook in het Verenigd Koninkrijk is “Dry January“ een gevestigde waarde en bereikt het meer dan 2 miljoen!! Britten die tijdelijk stoppen met alcohol.

In het Verenigd Koninkrijk zijn ze zich al langer bewust van de sociale kost van alcohol. Voor ons land wordt die jaarlijkse sociale kost berekend op 2 miljard Euro (SOCOST 2015). De sociale kost bestaat o.a. uit de kosten van opnames en behandelingen, de kosten voortvloeiend uit verkeersongevallen en de daling van de productiviteit bij werknemers.   

In het Verenigd Koninkrijk spenderen ambulanciers 40% van hun tijd aan alcohol gerelateerde incidenten.

Van de 2 miljoen Britten die in 2015 aan Dry January meededen had 85% van de deelnemers aan matig tot hoog risico op alcoholproblemen. Men kon er na de campagne 30 dagen zonder alcohol een aantal spectaculaire resultaten neerleggen (Alcohol Concern 2015, AnD berichten VAD 2016):

 • 85% van de deelnemers had een goed gevoel bij hun prestatie
 • 46% van de deelnemers had gewicht verloren
 • 62% van de deelnemers had meer energie
 • 63% van de deelnemers had beter geslapen
 • 81% van de deelnemers had minder geld uitgegeven
 • 93% had zin om het jaar nadien opnieuw deel te nemen.

Uit een steekproef van 400 deelnemers achteraf bleek dat de meerderheid na zes maanden minder dagen per week dronk, minder glazen per keer dronk en een stuk lager scoorde qua risicovol alcoholgebruik. Bij een honderdtal deelnemers die medisch gevolgd werden, daalde het cholesterolniveau en het percentage levervet. (AnD berichten, VAD 2016)

Economische motieven werden gisteren en vandaag aangehaald om het Brugs initiatief te ondermijnen. Toch wordt onze dienst jaarlijks geconfronteerd met meer dan 1000 hulpvragen van mensen die iets willen ondernemen rond hun problematisch alcoholgebruik en maken we van dichtbij mee welke persoonlijke drama’s zich hierdoor telkens afspelen. 170.000 gezonde levensjaren gaan in ons land jaarlijks verloren door alcoholgebruik. (SOCOST 2015)

Dergelijke bewustmakingscampagnes, die het brede publiek sensibiliseren rond alcoholgebruik  en gezonde alternatieven aanbieden, kunnen we dus alleen maar toejuichen.

Meer van dat!

DFR