Nieuws

06 SEP 2016

Impulsavond voor sportclubs

 

Sportclubs die preventief willen werken rond middelengebruik zijn welkom op onze impulsavond voor de sportsector. Op deze impulsavond die zal doorgaan op maandagavond 10 oktober stellen we het nieuwe aanbod voor waar sportclubs en sporttrainers gebruik van kunnen maken om preventief te werken rond alcohol, gokken en andere drugs.

We gaan dieper in op twee methodieken die relevant zijn voor de sportsector:

Sportwijs.be

Op maat van clubs en sporters werd door de CAD Limburg een mobiele website ontwikkeld die clubs en sporters wil informeren en sensibiliseren rond middelengebruik. Daarnaast beschikken we sinds kort over enkele ervaringsdeskundigen met een topsportverleden die met hun verhaal Limburgse clubs willen ondersteunen in het kader van preventieve activiteiten rond gokken en middelengebruik.

Sportivos

Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) werkte met input van de sportsector een volledig traject uit voor clubs, die gefaseerd aan alcohol- en drugpreventie willen werken. Tijdens het impulsmoment wordt dit traject voorgesteld en wordt er aan de hand van praktijkvoorbeelden dieper ingegaan op de eerste fase 'brons'.

Praktisch

Inschrijven kan door een mail te sturen naar d950990333a603904031v379425771i2103886241d1553366690.1089400556f2080463332r142851375a1805675626t1704101002e903391375r692045025s992863892@1234314915c1834097788a21257117d1689574810l2049015912i837170110m1542173167b2089839429u563642935r1836750619g439402482.2067474008b256296423e1259958068 Deelname is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. 

De impulsavond voor sportclubs vindt plaats op maandag 10 oktober om 19u30 , Salvatorstraat 25 te Hasselt ( zaal waterbond).

24 AUG 2016

Nieuwe Cannabiscampagne gericht op jongeren en ouders

Drie jaar geleden liep de grootscheepse cannabiscampagne ‘Laat je niet vangen’ van de Vlaamse overheid. Een lichtjes stoned uitziende goudvis confronteerde het publiek toen met typische misvattingen en urban legends over de drug. De campagne was een groot succes en werd door een onafhankelijk onderzoeksbureau positief geëvalueerd.

Op zijn beurt wil het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) via De DrugLijn blijven sensibiliseren over cannabis, door deze campagne tweejaarlijks een nieuwe impuls te geven. De nieuwe campagne borduurt voort op het succes van de vorige. Omdat cannabis de drug is waarover De DrugLijn het meest gecontacteerd wordt, ligt de focus dit jaar op de vragen waar jongeren en hun ouders mee zitten. De campagne wil hen tonen waar ze, op een laagdrempelige manier, antwoorden op die vragen kunnen vinden. De filmpjes zullen te zien zijn op Facebook en YouTube.
Om echt een effect te hebben op het gebruik en de houding van jongeren, is die tweejaarlijkse herhaling van preventieboodschappen uiterst belangrijk. Door dit te combineren met aandacht voor het onderwerp in het onderwijs (in de lessen, door een drugbeleid op school, …) en in andere maatschappelijke sectoren (in jeugdverenigingen, sportclubs, …) wordt de weerbaarheid van de jongeren versterkt, en worden ze ondersteund in hun keuze om geen cannabis te gebruiken. VAD biedt hiervoor de nodige materialen en ondersteuning aan.

Jongeren: 89% blowt niet, norm communiceren beste preventie

Cannabis is en blijft de meest gebruikte illegale drug, ook bij jongeren. 11% van alle 12- tot 18-jarigen heeft het afgelopen jaar cannabis gerookt, zo blijkt uit de VAD-leerlingenbevraging 2014-2015. De eerste joint wordt meestal opgestoken tussen de 15 en de 16 jaar. “Het mag dan de meest gebruikte drug zijn, we mogen bij deze cijfers niet uit het oog verliezen dat de overgrote meerderheid van de jongeren het niet doet,” zegt Tom Evenepoel, coördinator van
De DrugLijn. “Het campagnefilmpje voor jongeren zet sterk in op die boodschap: het toont dat wie een aangeboden joint afslaat, zeker niet alleen staat in die keuze. Onderzoek toont immers aan dat jongeren de mate van cannabisgebruik in hun omgeving vaak overschatten. Dit is dan ook één van de meest effectieve manieren om aan preventie te doen: jongeren informeren dat niet-gebruik ook onder hun leeftijdsgenoten de norm is.”

Ouders staan niet alleen met hun vragen

Het campagnefilmpje voor ouders heeft een heel ander uitgangspunt. Het toont de – weliswaar sterk overdreven – paniek die sommige ouders voelen, als ze hun kind betrappen op cannabisgebruik. De onderliggende boodschap is dat ouders die dit meemaken, zeker niet alleen staan met hun vragen. En dat ze bij De DrugLijn terecht kunnen voor een eerste advies op maat. Door informatie te zoeken op www.druglijn.be, of door hun vragen anoniem te bespreken met De DrugLijn, kunnen ze kalmte hervinden en hun zoon of dochter zo goed mogelijk opvolgen.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bevestigt: "Drugs vormt een heikel gespreksonderwerp binnen vele gezinnen. Een goede dialoog is echter belangrijk om druggebruik tegen te gaan. Deze filmpjes van De DrugLijn zorgen er mee voor dat dit thema makkelijker bespreekbaar wordt. In het najaar zal tijdens de Gezondheidsconferentie het thema drugs ook uitgebreid aan bod komen."

Meer info

Filmpjes en informatie zijn te vinden op www.druglijn.be .

12 JUL 2016

Vlaanderen investeert in peer support om alcohol- en drugmisbruik bij jongeren te voorkomen

De Vlaamse regering trekt 373.000 euro uit voor ‘peer support’ in 2016 en 2017. Met deze som gaat de VAD aan de slag met het initiatief Safe ‘n Sound. Met dit initiatief worden ‘peers’, vrijwilligers uit de leefwereld van de jongeren, gerekruteerd en opgeleid zodat ze kunnen worden ingezet in het uitgaansleven om jongvolwassen te informeren en te ondersteunen in het maken van gezonde keuzes met betrekking tot middelengebruik. Dit project is een verderzetting en uitbreiding van de eerdere fusie van de projecten Vitalsounds en Breakline in West-Vlaanderen, delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. De resultaten van dit project maken een nieuwe structuur noodzakelijk, en maken het mogelijk om, onder coördinatie van VAD, uit te breiden naar de rest van Vlaanderen. Safe ‘n Sound zal ook een website en sociale media onderhouden waarin jongeren gemotiveerd worden rond veilig en gezond uitgaan.

De VAD werkt voor dit project samen met de volgende partners:

 • CAW Zuid-West-Vlaanderen (provincie West-Vlaanderen)
 • CGG VAGGA (provincie Antwerpen)
 • CAD Limburg (provincie Limburg)
 • CGG Eclips (provincie Oost-Vlaanderen)
 • CGG Vlaams-Brabant-Oost (provincie Vlaams-Brabant)

 

Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Jongeren pikken boodschappen best op van leeftijdsgenoten en mensen uit hun onmiddellijke leefomgeving. Daarom hebben we het project uitgebreid over heel Vlaanderen zodat VAD vrijwilligers kan opleiden die jongeren helpen om op een verantwoorde manier uit te gaan en hen bewust te maken van de risico’s van middelenmisbruik tijdens het uitgaan. Mijn appreciatie voor de jongeren die zich vrijwillig inzetten om hun leeftijdsgenoten te informeren en te sensibiliseren.”

Het Vlaamse uitgaansonderzoek geeft weer dat jongeren steeds meer maatregelen nemen om gezondheidsproblemen tijdens het uitgaan te voorkomen (dit gaat om zaken als afspraken maken met vrienden, niet rijden onder invloed, af en toe afkoelen, uitgerust zijn). Toch zijn er nog een klein aantal personen die zeggen dat ze niets doen om gezondheidsschade te voorkomen. De doelgroep die we met Safe ’n Sound bereiken zijn net deze mensen die aangeven minder maatregelen te nemen, maar ook deze mensen waarbij zelfrapportage van druggebruik hoger ligt dan gemiddeld. Dit toont aan dat we in contact zijn met de doelgroep die we wensen te bereiken, en dat er ook nog ruimte is voor gedragsverandering bij deze personen.

Cijfers Safe ‘n Sound 2015

 • 5 mensen actief op het terrein, 70 opgeleide vrijwilligers
 • Aanwezig op 32 events / 42 eventdagen
 • Vooral techno, house, dance
 • Ongeveer 1000 gesprekken gevoerd (971 om precies te zijn)
 • Verdeling van 8000 folders (toppers: XTC, Ketamine, Speed, Cannabis), 5000 sets oordoppen, 3000 condooms
 • De bezoekers van de infostand zijn gemiddeld 22 jaar, en hebben meer dan gemiddeld ervaring met druggebruik.
 • Informatie over drugs en veilig uitgaan halen ze vooral bij vrienden (52%) en op internet (37%)
 • Ze beoordelen de informatie die ze krijgen als interessant en betrouwbaar.

Afgelopen weekend stond de Limburgse projectmedewerker van Safe 'n Sound met enkele peers op het FOREST festival in Hechtel.

01 JUL 2016

Opgroeien in een gezin onder invloed

De expertisegroep "ouders onder invloed" lanceert de website oudersonderinvloed.info met beeldmateriaal rond de KOAP thematiek. 

Heel wat lagere schoolkinderen groeien op in een gezin waar (één van) de ouder(s) kampt met een drugprobleem. Via getuigenissen van lotgenootjes en hun ouders willen we hen informeren en ondersteunen. Hiervoor werd een sensibiliseringsfilmpje voor het brede publiek gemaakt. Naast vier kort themafilmpjes over het "het druggebruik van mijn mama of papa", "emoties", "mijn gezin" en "de kracht van een netwerk". De beelden en getuigenissen benaderen de problematiek vanuit een positieve en krachtgerichte insteek, eerder dan te benadrukken hoe zwaar en moeilijk de situatie is. 

De expertisegroep "ouders onder invloed" waar de CAD Limburg deel van uitmaakt en het "Huis van het Kind Leuven" willen met dit beeldmateriaal de thematiek op de agenda zetten van scholen en organisaties die werken met deze gezinnen. De themafilmpjes kunnen gebruikt worden om het hulpverleningsproces bij KOAP op gang te trekken of te verdiepen. Dit project kwam tot stand met de steun van de Koning Boudewijnstichting. 

21 JUN 2016

Lancering Sportwijs.be

Een dag nadat het BIVV met cijfers kwam over de mentaliteit bij Belgische bestuurders met betrekking tot rijden onder invloed, lanceren we vandaag sportwijs.be.

Sportwijs.be is een web applicatie voor sporters en sportclubs met onder andere een module rond verkeersveiligheid waar sporters en sportouders hun attitude rond verkeersveiligheid kunnen testen. Op de web applicatie vinden sporters en sportclubs informatie en preventieve materialen rond middelengebruik en gokken. Op basis van wat sportclubs relevant vinden, werden verschillende modules voor sportwijs.be ontwikkeld.

Zo vind je op sportwijs.be per product fiches met de effecten op de sportprestaties, vind je er een alcoholmeter die het promillage aangeeft maar ook of je nog kan rijden, hoeveel calorieën je hebt geconsumeerd en hoeveel minuten hardlopen daar tegenover staan.

Verkeersveiligheid is voor veel sporters en sportclubs een belangrijk thema. Dat bleek alvast uit onze bevraging bij sportclubs. Daarom werd er een module gemaakt waar sporters hun attitude en kennis ten aanzien van het thema verkeersveiligheid kunnen testen. Sporters kunnen ook hun safety-plan opmaken voor hun avondje uit.

Heel wat clubs en sporters verlenen hun medewerking aan sportwijs.be; zo vind je er onder de blikvangers clipjes met de Belgische U19 voetbal, handballer Jeroen De Beule en volleybalspeelster Katrien Gielen. Regelmatig verschijnen er nieuwe clipjes en materialen waarmee sportclubs aan de slag kunnen. De website werd ontwikkeld met de ondersteuning van verschillende Rotary Clubs. 

Meer info sportwijs.be  , Facebook en Twitter

13 JUN 2016

Lokaal alcohol- en drugbeleid Hasselt en Diepenbeek

Eind 2014 werd door de burgemeesters Hilde Claes en Patrick Hermans het initiatief genomen om een regionale multidisciplinaire stuurgroep verslavingsproblematiek op te richten. Dit gebeurde toen er onder studenten een toename werd vastgesteld in het gebruik van lachgas als roesmiddel. De positieve ‘drive’ die binnen de stuurgroep aanwezig was, werd vervolgens aangewend om ook een reeks andere initiatieven op te starten. De elf partners uit de stuurgroep ondertekenen hiertoe vandaag een charter.

Stuurgroep Verslavingsproblematiek

De regionale multidisciplinaire stuurgroep verslavingsproblematiek richt zich in de eerste plaats op preventieve maatregelen op vlak van alcoholgebruik en middelengebruik bij jongeren en op hun omgeving. Zij biedt een kader voor overleg en samenwerking tussen de lokale overheden, publieke en privépartners, elk vanuit hun specifieke functie betrokken in dit domein. Naast aandacht voor problematisch alcoholgebruik, alcoholmisbruik en –afhankelijkheid, richt de stuurgroep zich ook op misbruik van geneesmiddelen op voorschrift, op gebruik van illegale drugs en andere gedragsverslavingen zoals bijvoorbeeld gokken en gamen. De stuurgroep verleent dus advies en begeleiding bij het uitwerken van een preventiebeleid op vlak van verslavingsproblematiek, op maat van de lokale overheid. De voorkeur gaat dus steeds uit naar preventie en vroeghulp, maar indien nodig zullen we ook repressief optreden.

Vier pijlers Wetenschap en praktijk tonen aan dat een effectieve aanpak van alcohol en drugproblemen dient te bestaan uit een combinatie van ‘harde’ en ‘zachte’ maatregelen op vier terreinen:

 • Informeren & sensibiliseren
 • Vroeginterventie & eerstelijnszorg
 • Structurele maatregelen die de omgeving verbeteren
 • Regelgeving & handhaving

Het succes van dergelijk beleid neemt toe naarmate de verschillende pijlers evenwichtig worden uitgewerkt. En dit is net waar de meerwaarde van een stuurgroep ligt.

Partners

De regionale multidisciplinaire stuurgroep verslavingsproblematiek omvat vaste vertegenwoordigers van:

 • Stad Hasselt: preventiedienst, dienst wijkmanagement, jeugddienst.
 • Gemeente Diepenbeek
 • Lokale politie Limburg Regio Hoofdstad
 • Parket Limburg
 • Jessaziekenhuis
 • UHasselt
 • UCLL
 • PXL
 • CAD Limburg
 • CAW Limburg
 • OCMW

Afhankelijk van de thematiek kan deze stuurgroep worden aangevuld met deskundigen van verschillende andere organisaties, zoals de FOD Volksgezondheid, de hulpcentrales 100/112, de federaal gezondheidsinspecteur, enz.

Eerdere initiatieven

Naast de eerste maatregelen rond lachgas, werden er door de stuurgroep aansluitend ook een aantal andere initiatieven opgezet. Met de Forty Fiven Versuz en Area Vwerd er een ‘Quality Nights’-charter opgesteld met daarin een 12-tal afspraken voor de bezoekers. In Diepenbeek werd er een monitor voor de horecasector uitgewerkt, waarbij jongeren onder 16 jaar alcohol probeerden te bestellen in cafés. Ook werd er samen met de hogescholen en unief een Werkgroep Studentenparticipatie opgericht, om de studenten zelf hun inbreng te laten hebben en mee beslissen. Tot slot zijn studenten ook bezig met het uitwerken van een app ‘Veilig uitgaan’, waarin niet alleen een overzicht komt van al de fuiven maar ook tips worden meegegeven.

In de toekomst zullen ook de Hasseltse en Diepenbeekse secundaire scholen, waarvan de grote meerderheid reeds inzet op preventie, uitgenodigd worden om na te denken rond nieuwe initiatieven. Ook de maand zonderalcohol, staat op de agenda voor 2017.

DFR