Over mentaal welbevinden

mentaal welbevinden

"There is no health without mental health," zegt de WHO. Goed in je vel zitten is belangrijk voor iedereen. Wie zich mentaal goed voelt kan zijn talenten ontplooien, gaat beter om met de dagelijkse stress en belangrijke levensgebeurtenissen, kan productief en vruchtbaar werken, en draagt meer bij aan de gemeenschap (WHO).

Dit klinkt logisch, maar als we over geestelijke gezondheid praten, wordt bijna automatisch gedacht aan psychische problemen en psychiatrische stoornissen. Hierdoor gaat de hele dimensie van positieve geestelijke gezondheid grotendeels verloren.

Nochtans is het streven naar mentaal welbevinden, naast het hebben van een goede fysieke gezondheid, een van onze belangrijkste wensen. Geestelijke gezondheid is dus meer dan de afwezigheid van klachten en stoornissen: het gaat om welbevinden en optimaal functioneren.

Er zijn 3 componenten die het mentaal welbevinden beïnvloeden.

Emotioneel welbevinden

Een eerste component die het mentaal welbevinden beïnvloedt, is het emotioneel welbevinden. Dit gaat over levenstevredenheid en de mate waarin positieve gevoelens (geluksgevoel, plezier …) aanwezig zijn en negatieve gevoelens afwezig. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een hoger emotioneel welbevinden gezonder zijn, langer leven, vlotter herstellen en beter lichamelijke aandoeningen overleven.

Zelfrealisatie

De tweede component van een goede geestelijke gezondheid is zelfrealisatie. Dit uit zich in een doel hebben in het leven, autonomie, zelfacceptatie, persoonlijke groei, positieve relaties en omgevingsbeheersing.

Sociaal welbevinden

Sociaal welbevinden tot slot, omvat een positieve visie op andere mensen, geloof in maatschappelijke vooruitgang, de maatschappij begrijpen, erin participeren en er zich thuis in voelen. Wanneer mensen een hoge mate van emotioneel, psychisch en sociaal welbevinden ervaren spreken we van ‘openbloeien’ (flourishing).

Wanneer het niet lukt

Soms voel je jezelf niet goed in je vel en dreig je vast te lopen, zie je niet onmiddelijk een oplossing...  Extra hulp en ondersteuning zijn dan nodig om weer stappen vooruit te zetten. Spreek er zeker over met je huisarts of andere gezondsheidswerkers. Hij of zij kan je op weg helpen naar verdere hulp en ondersteuning. 

BRON: gezondleven.be