Groepsaanbod

We hebben een goed draaiend groepsaanbod. Jaarlijks zijn er een 100-tal bijeenkomsten met 200 verschillende deelnemers, goed voor meer dan 1000 contacten. Hieronder vind je het overzicht van ons groepsaanbod.

Praktisch

Voor deelname aan deze groepsinitiatieven wordt er een kennismaking met één van de begeleidende hulpverleners gevraagd. Je kan hen contacteren via het centrale nummer van zorGGroep Zin. Alle groepsinitiatieven vinden plaats op één van onze twee locaties in Hasselt. Indien je reeds in individuele begeleiding bent, spreek je best je begeleider aan in verband met dit groepsaanbod.

1. Informatieve groepen

1.1 Informatiesessie voor ouders die vastgesteld hebben dat hun kind illegale drugs gebruikt

informatiegroep oudersLaagdrempelige gelegenheid tot info en uitleg over: producten, aanpak en communicatie zonder ‘belasting’ van die informatie door persoonlijke levensverhalen. Info over de verschillende middelen, hun effecten, hoe je kan zien dat er gebruikt is, … Tips en adviezen over hoe best reageren. Kans op informele ontmoeting (pauze, nabespreking, …) met lotgenoten. Ook personen die (deels) in de ouderrol zitten zijn welkom.

Na deze infoavond kunnen ouders ervoor kiezen verder aan te sluiten bij de thema-avonden. Hier worden specifieke thema’s besproken, gerelateerd aan verslavingsgedrag maar ook aan de last die dit voor ouders vaak betekent.

Deelnemende ouders kunnen soms erg verschillen in hoe zij naar de vergadering komen: voor sommige ouders valt alles nog heel goed mee, terwijl anderen zich ernstig zorgen maken.

 • Contactpersoon: Herbert Jenaer
 • Type: éénmalige interactieve informatiesessie; gesloten groep – max. 12 personen
 • Plaats: Zorggroep Zin - CAD Hasselt, Salvatorstraat 25 
 • Data: zie agenda
 • Tijdstip: staad een maandag van19u – 21u
 • Duur: Twee uur
 • Kostprijs: gratis
 • Procedure: Inschrijven bij de contactpersoon of je hulpverlener(tel. 011/27 42 98)

2. Cursus groepen

2.1 Meten met maten

cursusgroep alcoholTherapeutische cursus voor drinkers, waarbij eigen drinkgedrag onder de loep wordt genomen en besproken (aan de hand van een alcoholdagboek) om zo tot een haalbare en houdbare maat te komen, theoretische modellen worden toegepast op eigen drinken.

Van deelnemers wordt een actieve werkhouding verwacht tijdens sessies en tussen sessies in (alcoholdagboek, huiswerkopdrachten, ..). Ze krijgen een map met info en oefeningen mee die wekelijks wordt aangevuld. Belangrijke thema’s zijn: productinformatie (‘eenheid’ alcohol, ..), functie van alcohol, voor-en nadelen, eigen triggers, contract met zichzelf i.v.m. alcohol, stoppenplan als hulpmiddel om doel te bereiken.

 • Contactpersoon: Ronny Willemen
 • Product / doelgroep: Alcohol
 • Type: Cursus; gesloten groep – max. 12 personen
 • Plaats: CAD Hasselt, Salvatorstraat 25
 • Tijdstip: 2 maal per jaar: voorjaar (februari-april) en najaar (september-november). 10 maandagen van 18u00 tot 20u00 (zie agenda)
 • Duur: Twee uur
 • Kostprijs:€ 10
 • Procedure: Telefoontje naar Ronny Willemen (011/27 42 98) voor een eerste gesprek

2.2 Cursus gokken

cursus gokkenTherapeutische cursus voor gokkers, waarbij eigen gokgedrag onder de loep wordt genomen en besproken, theoretische modellen worden toegepast op eigen gokgedrag.

Van deelnemers wordt actieve werkhouding verwacht tijdens sessies en tussen sessies in (gokdagboek, huiswerkopdrachten, ..). Ze krijgen map met info en oefeningen mee die wekelijks wordt aangevuld. Belangrijke thema’s zijn: triggers, omgaan met geld, cognitieve correctie i.v.m. winstverwachting, contract met zichzelf i.v.m. gokken, stoppenplan als hulpmiddel om doel te bereiken (STOP= Stoppen van gedachten, tips, ook mogelijk/alternatieven, pluim.)

 • Contactpersoon: Ronny Willemen
 • Product / doelgroep: Gokken
 • Type: Cursus; gesloten groep – max. 12 personen
 • Data: bij voldoende inschrijvingen najaar 2019, 10 weken (zie agenda)
 • Plaats: CAD Hasselt, Salvatorstraat 25
 • Tijdstip: 10 maandagavonden 18u30 – 20u00
 • Duur: Anderhalf uur
 • Kostprijs: € 7,50
 • Procedure: Telefoontje naar Ronny Willemen (011/27 42 98 ) voor een eerste kennismakingsgesprek

2.3 Vroeginterventie

vroeginterventie jongerenJongeren die door school, politie, … worden verwezen voor interactieve vorming ivm illegaal druggebruik.

Methodiek: productinformatie, oefeningen ter bevordering van inzicht mogelijk risicogedrag, interactieve oefeningen i.v.m. levensfase/keuzebepaling en betrekken van de omgeving (ouders en/of school).
Meer info

 • Contactpersoon: Lennie Nijs
 • Product/doelgroep: Alcohol en drugs, jongeren (tot 18 jaar of nog thuiswonend)
 • Type: Cursus; gesloten groep, max. 12 personen
 • Plaats: CAD Hasselt, Salvatorstraat 25
 • Data: 8 keer per jaar, 4 halve dagen (zie agenda)
 • Procedure: Telefoontje naar Lennie Nijs voor inschrijving (tel.011/27 42 98)

3. Therapie- en praatgroepen

3.1 Vrouwengroep

vrouwengroepTherapiegroep voor vrouwen met een alcohol- en/of medicatieprobleem. Maandelijkse bijeenkomsten, begeleid door therapeuten. Iedere maand brengen deelnemers een thema in dat verband houdt met gebruik en dit wordt besproken. De looptijd van de groep is onbepaald, men kan er op elk moment bij aansluiten na een kennismakingsgesprek bij de begeleidende therapeuten.

3.2 Mannengroep

mannengroepOndersteunende groepspsychotherapie voor mannen die reeds een weg hebben afgelegd in het omgaan met hun verslavingsprobleem. Maandelijkse bijeenkomsten in het kader van nazorg of als extra ondersteuning bij individuele therapie in ons centrum of elders. Individuele onderwerpen worden door de groepsleden ingebracht en in interactie met de groepsleden en groepstherapeuten doorgewerkt. Doel van deze groepen is van elkaar te leren en elkaar te stimuleren om problemen aan te pakken. Er wordt een engagement gevraagd van minimaal 6 maanden deelname vanaf instap. De groep is halfopen, wat betekent dat er op geregelde tijdstippen nieuwe cliënten bijkomen en dat er geen vast uitstapmoment is.

 • Contactpersoon: Huub Boonen en Vicky Terteka
 • Product / doelgroep: (Hoofdzakelijk) alcohol
 • Type: Halfopen groep voor mannen met een afhankelijkheidsprobleem
 • Plaats: CAD- Hasselt, Salvatorstraat 25
 • Tijdstip: Vierde maandag van de maand 18.00 tot 20.00 uur (zie agenda)
 • Duur: 2 uur
 • Kostprijs: Gratis
 • Procedure: Telefoontje naar Huub Boonen ( 011/71 60 00) of Vicky Terteka (tel. 011/27 42 98) voor een eerste gesprek

3.3 Thema-avonden voor partners van drinkers

partnergroepTherapiegroep voor partners van drinkers. Tweemaandelijkse bijeenkomsten, begeleid door therapeuten. Iedere sessie wordt een bepaald thema dat verband houdt met het (samen)leven met een drinker besproken. De looptijd van de groep is onbepaald. Men kan er op elk moment bij aansluiten, na een  kennismakingsgesprek bij de begeleidende therapeut.

3.4 Thema-avonden ouders 

themagroep oudersOuders die na de infosessie meer behoefte voelen om ervaringen uit te wisselen met elkaar en/ of sommige thema's wat willen uitdiepen kunnen hier terecht. De onderwerpen die ouders zelf aanbrengen worden door de begeleiders vertaald naar oefeningen, dialoog en theorie. Vaak komen thema's aan bod zoals communicatie, grenzen stellen, zelfzorg, urinecontroles, wetgeving,... .

Praktische informatie:

4 maandagavonden van 19u tot 21u. aanwezigheid op de 4 sessies is vereist om optimaal bij te dragen tot een veilige context en een groepsproces. 

 • Contactpersoon: Herbert Jenaer
 • Product/doelgroep: Ouders van druggebruikers
 • Type: Gesloten groep, max. 14 deelnemers
 • Plaats: CAD Hasselt, Salvatorstraat 25
 • Tijdstip: 2 keer per jaar, 4 sessies (zie agenda)
 • Duur: 2 uur
 • Kostprijs: gratis
 • Procedure: Telefoontje naar Herbert Jenaer(tel. 011/27 42 98). De themasessie worden zowel in het voorjaar als in het najaar georganiseerd afhankelijk van het aantal deelnemers. 

4. Terugkomavonden / Vervolgsessies

4.1 Terugkomavond Meten met Maten

terugkomgroep alcoholcursusVoor iedereen die ooit de alcoholcursus 'Meten met maten' volgde.

 

 

 • 3 keer per jaar: 3de maandag van januari, mei en september (zie agenda)
 • Contactpersoon: Ronny Willemen (011/27 4 298)

4.2 Terugkomavonden ouders 

terugkomavonden oudersOuders die na de 4 themasessies nog behoefte voelen om verder regelmatig uitwisseling te hebben met andere ouders, kunnen deel uitmaken van deze halfopen gespreksgroep. Qua begeleiding wordt dezelfde combinatie van themagecentreerte interactiemethode en GROOD gehanteerd. Ouders kunnen zelf bepaalde onderwerpen aankaarten. Deelnemende ouders kunnen na verloop van tijd kiezen om over te stappen naar de zelfhulpgroep NOAH.

 • Contactpersoon: Herbert Jenaer (011/27 42 98)
 • 7-tal samenkomsten op jaarbasis
 • locatie: CAD te Hasselt, salvatorstraat 25
 • kostprijs: gratis